Sanayin ang “Etiquette sa Pag-ubo”

「咳エチケット」を実践しましょう

2023/12/27 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Maraming mga nakakahawang sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga droplet mula sa ubo at pagbahing, kabilang ang influenza at coronavirus. Ang etiquette sa pag-ubo ay ang kaugaliang takpan ang iyong bibig at ilong ng maskara, tissue, panyo, o manggas kapag umuubo o bumabahing upang maiwasang mahawa ang iba ng mga sakit na ito. Lalo na mahalaga na isagawa ito sa mga tren, sa trabaho, sa paaralan, at sa iba pang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao.

Tatlong tamang etiqutte sa pag-ubo

 1. Magsuot ng maskara
 2. Takpan ang iyong bibig at ilong ng tissue o pocket tissue
 3. Takpan ang iyong bibig gamit ang loob ng iyong jacket o manggas

Kung ikaw ay uubo o bumahing sa iyong mga kamay, ang virus ay maaaring dumikit sa mga hawakan ng pinto at iba pang mga bagay sa paligid mo na hinawakan mo ng iyong mga kamay. May posibilidad na maipasa ang sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng doorknobs.

Kapag umubo o bumahing, ang mga droplet ay maaaring lumipad ng hanggang 2 metro. Maaari itong kumalat sa iba, kaya takpan ang iyong bibig at ilong ng maskara, scarf, o iba pang mga bagay.

i-click dito  para makita ang pamphlet tungkiol sa etiqutte sa pag-ubo

Notice ng mga sesyon ng impormasyon ng joint venture para sa mga International students, atbp.

2023/12/27 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

外国人留学生等のための合同会社説明会のお知らせ

Ang Mie Prefecture ay magsasagawa ng joint company information session para sa mga internasyonal na estudyante, bukod sa iba pa, na may layuning isulong ang pagkuha ng mga dayuhang tao. Ang mga internasyonal na mag-aaral at iba pang nag-iisip na magtrabaho para sa mga kumpanya sa lalawigan ay malugod na tinatanggap na lumahok.

Petsa at oras

 1. Pebrero 2, 2024 (Biyernes), mula 12:30 pm hanggang 3:30 pm (Reception mula 12 pm)
 2. Pebrero 14, 2024 (Miyerkules), mula 12:30 pm hanggang 3:30 pm (Reception mula 12 pm)

Lugar

Plaza Douzu 2F Hisho no Ma (Mie-ken Tsu-shi Shinmachi 1-6-28)

Target na madla

 1. Para sa Pebrero 2, 2024
 • Mga internasyonal na mag-aaral na magtatapos sa isang graduate school, unibersidad, panandaliang kolehiyo, teknikal na paaralan o espesyal na kolehiyo sa pagsasanay sa Marso 2024.
 • Mga estudyanteng internasyonal na nakapagtapos na at kasalukuyang naghahanap ng trabaho.
 • Mga dayuhang residente na may pansamantalang visa (teiju) ayon sa kanilang katayuan/posisyon

*Maaari ding lumahok ang mga tao mula sa labas ng Mie Prefecture.

 1. Para sa Pebrero 14, 2024
 • Mga estudyanteng internasyonal na nakatakdang magtapos mula sa isang graduate school, unibersidad, panandaliang kolehiyo, teknikal na paaralan, o espesyal na kolehiyo sa pagsasanay sa Marso 2025 o Setyembre 2024 (kabilang ang mga internasyonal na estudyante na nakatakdang magtapos sa Marso 2026/Setyembre 2025, o Marso 2027/Setyembre 2026).

*Maaari ding lumahok ang mga tao mula sa labas ng Mie Prefecture.

Mga kalahok na kumpanya Mga kalahok na kumpanya

Mahigit sa 10 kumpanyang may punong-tanggapan o opisina sa Mie Prefecture

Participation fee

Libre

Paano mag sign up

Mag register gamit ang sumusunod na URL.

(Para sa ika-2 ng Pebrero) https://www.o-goe.com/event/20240202/

(Para sa ika-14 ng Pebrero) https://www.o-goe.com/event/20240214/

I-click dito upang tingnan ang pamphlet (Pebrero 2)

I-click dito upang tingnan ang pamphlet (Pebrero 14)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

O-GOE Kabushiki Gaisha (〒512-8061 Mie-ken Yokkaichi-shi Hironaga-cho 1182-1)

TEL: 059-361-0005

E-mail: oubo1@o-goe.com

Mga oras ng pagbubukas: 9:00 am hanggang 6:00 pm, weekdays lang