2022 Travel Discount “Mie-toku Travel Coupon” ika-3 Edisyon

旅行割引「みえ得トラベルクーポン」2022年第3弾を実施します

2022/06/01 Miyerkules Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang ikatlong edisyon ng 2022 na “Mie-toku Travel Coupon” ay gaganapin, na binabawasan ang gastusin sa paglalakbay sa loob ng Mie Prefecture.  Sa ikatlong edisyong ito, tumaas ng 1,000 yen ang halaga ng discount para sa mga weekday booking, at tumaas din ang bilang ng mga valid na prefecture.

Upang magamit ang coupon sa pagkakataong ito, kakailanganing ipakita ang “vaccination  history (ika-3 dose)” o isang “negatibong resulta ng coronavirus test” na valid sa araw ng pag-alis.

Kung lumala ang sitwasyon ng coronavirus sa Mie Prefecture, maaaring magpataw ng limitasyon sa paggamit ng mga coupon, o kahit na pagkansela/pagpapaliban ng mga serbisyong nauugnay sa coupon.

 1. Period ng paggamit

Hunyo 1 (Miyerkules) hanggang Hunyo 30, 2022 (Huwebes)

May bisa para sa pag-checkout na ginawa hanggang Hulyo 1 (Biyernes)

Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang  “Mie-toku Travel Coupon Registration Location List” (Mie-toku Travel Coupon Moushikomi-saki Ichiran -みえ得トラベルクーポン申込先一覧)

 1. Mga prefectures na maaaring magamit ang promo

Biyahe  papuntang Mie, Aichi, Gifu, Shizuoka, Shiga, Quioto, Wakayama, Fukui, Ishiyama, Toyama, Nagano at Niigata

Para sa higit pang detalye, tignan ang  “Listahan ng mga siyudad sa Mie Prefecture  kung saan maaaring magamit ang discount ” (Mie Ken-min ga Riyou Kanou na Kenminwari Ichiran – 三重県民が利用可能な県民割一覧)

 1. Online Registration
  1. Yukoyuko Net: https://www.yukoyuko.net/special/t00277
  2. Rurubu Travel: https://www.rurubu.travel/deals
  3. Jalan net: https://www.jalan.net/kanko-shien/
  4. VISIT Mie-ken: https://mie.visit-town.com/
  5. STAYNAVI: https://staynavi.direct/
  6. com: https://www.ikyu.com/special/01/area_coupon_mie_2022/?ikCo=ValueComm
  7. Yahoo! Travel: https://travel.yahoo.co.jp/feature/area_coupon_mie_2022/?ikCo=y_ValueComm
  8. Rakuten Travel: https://travel.rakuten.co.jp/special/pref-trip/
 1. Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-toku Travel Coupon Jimukyoku (sa wikang Japanese lamang)

TEL: 050-3644-3575

Mula 9 am hanggang 6 pm tuwing weekday

Para sa mga detalye sa iba pang impormasyon, kabilang ang “Mie-toku Travel Chiiki Ouen Coupon”, mangyaring bisitahin ang Mie Prefecture homepage click here.

Vehicle Tax 2022: Huwag kalimutang magbayad hanggang sa nakatakdang deadline

2022/06/01 Miyerkules Anunsyo, Kultura at Libangan

2022年・自動車税は納期限までに納めましょう

Ang deadline sa pagbayad ng buwis sa sasakyan ngayong taon ay hanggang Mayo 31 (Martes).

Ang buwis sa sasakyan ay dapat bayaran nang isang beses sa isang taon ng sinumang may-ari ng sasakyan.

Ang buwis na ito ay ginagamit sa iba’t ibang mga serbisyong pang-administratibo sa Mie Prefecture tulad ng: edukasyon sa paaralan, pagpapabuti sa kalusugan, medical care at welfare, mga imprastrakturang pangpubliko ng transportasyon, seguridad sa trabaho, mga hakbang sa pag-iingat laban sa natural na mga sakuna, atbp.

Magpapadala ang Mie Prefecture ng asul na sobre na naglalaman ng “payment invoice” (noufusho – 納付書) sa lahat ng may-ari ng sasakyan.

Dalhin ang “payment invoice” (noufusho-納付書) na nakapaloob sa natanggap na envelope sa isang financial institution o convenience store para makapagbayad.  Bilang karagdagan, maaari ding bayaran ang buwis sa pamamagitan ng credit card (eksklusibo para sa pagbabayad sa Internet) o mga aplikasyon sa pagbabayad para sa mga smartphone.

Kung ang pagbabayad ay hindi nagawa hanggang sa takdang petsa, ang “late payment (entaikin – 延滞金)” ay sisingilin kasama ng halagang tinukoy sa invoice.  At, para sa mga hindi nagbabayad kahit na makatanggap ng mga babalang sulat at iba pang mga dokumento, ang parusa na tinutukoy ng batas ay ilalapat, na kasama, halimbawa, ang pag-kuha o seizure ng mga sasakyan, suweldo, mga kagamitan, mga ari-arian, atbp.

Huwag kalimutang magbayad hanggang Mayo 31 (Martes).

Motor Vehicle Tax (ng Mie Prefecture Homepage sa wikang Portuguese – Spanish – English – Chinese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/m0037200030.htm

Tungkol sa pagbabayad gamit ang smartphone app (Mie Prefecture Homepage – Japanese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/m0037200035.htm

Tungkol sa Internet Credit Card Payment (Mie Prefecture Homepage – Japanese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/82619017951.htm

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Soumu-bu Zaishu Kakuho-ka Kazei Shien-han (三重県 総務部 税収確保課 課税支援班)
TEL: 059-224-2128