Vehicle Tax 2022: Huwag kalimutang magbayad hanggang sa nakatakdang deadline

2022年・自動車税は納期限までに納めましょう

2022/05/18 Miyerkules Anunsyo

Ang deadline sa pagbayad ng buwis sa sasakyan ngayong taon ay hanggang Mayo 31 (Martes).

Ang buwis sa sasakyan ay dapat bayaran nang isang beses sa isang taon ng sinumang may-ari ng sasakyan.

Ang buwis na ito ay ginagamit sa iba’t ibang mga serbisyong pang-administratibo sa Mie Prefecture tulad ng: edukasyon sa paaralan, pagpapabuti sa kalusugan, medical care at welfare, mga imprastrakturang pangpubliko ng transportasyon, seguridad sa trabaho, mga hakbang sa pag-iingat laban sa natural na mga sakuna, atbp.

Magpapadala ang Mie Prefecture ng asul na sobre na naglalaman ng “payment invoice” (noufusho – 納付書) sa lahat ng may-ari ng sasakyan.

Dalhin ang “payment invoice” (noufusho-納付書) na nakapaloob sa natanggap na envelope sa isang financial institution o convenience store para makapagbayad.  Bilang karagdagan, maaari ding bayaran ang buwis sa pamamagitan ng credit card (eksklusibo para sa pagbabayad sa Internet) o mga aplikasyon sa pagbabayad para sa mga smartphone.

Kung ang pagbabayad ay hindi nagawa hanggang sa takdang petsa, ang “late payment (entaikin – 延滞金)” ay sisingilin kasama ng halagang tinukoy sa invoice.  At, para sa mga hindi nagbabayad kahit na makatanggap ng mga babalang sulat at iba pang mga dokumento, ang parusa na tinutukoy ng batas ay ilalapat, na kasama, halimbawa, ang pag-kuha o seizure ng mga sasakyan, suweldo, mga kagamitan, mga ari-arian, atbp.

Huwag kalimutang magbayad hanggang Mayo 31 (Martes).

Motor Vehicle Tax (ng Mie Prefecture Homepage sa wikang Portuguese – Spanish – English – Chinese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/m0037200030.htm

Tungkol sa pagbabayad gamit ang smartphone app (Mie Prefecture Homepage – Japanese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/m0037200035.htm

Tungkol sa Internet Credit Card Payment (Mie Prefecture Homepage – Japanese)

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/82619017951.htm

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Soumu-bu Zaishu Kakuho-ka Kazei Shien-han (三重県 総務部 税収確保課 課税支援班)
TEL: 059-224-2128

2022 Travel discount na “Mie-toku Travel Coupon” ika-2 edisyon

2022/05/18 Miyerkules Anunsyo

旅行割引「みえ得トラベルクーポン」2022年第2弾を実施します

Isasagawa ng Mie Prefecture ang ika-2 edisyon ng 2022 Travel discount na “Mie-toku Travel Coupon”, upang mabigyan ng discount ang presyo ng travel kapag namamasyal sa loob ng Prefecture para sa lahat ng residente ng prefecture.

Upang magamit ang coupon sa pagkakataong ito, kakailanganing ipakita ang “history ng pagbabakuna (ika-3 dose)” o isang “negatibong resulta ng test sa coronavirus” na valid sa araw ng pag-alis.

Kung lumala ang sitwasyon ng coronavirus sa Mie Prefecture, maaaring magpataw ng limitasyon sa paggamit ng mga coupon, o kahit na pagkansela/pagpapaliban ng mga serbisyong nauugnay sa coupon.

  1. Target na mga tao

Mga residente ng Mie Prefecture (kailangan mong magpakita ng “history ng pagbabakuna (ika-3 doses)” o isang “negatibong resulta ng test sa coronavirus” sa araw ng pag-alis).

*Para lamang sa mga biyahe na ang mga destinasyon ng pag-alis at pagdating ay nasa loob ng Mie Prefecture.

  1. Online registration

Halimbawa ng isa sa mga coupon: ¥15,000 para sa mga booking ng 3 o higit pang adults (kabuuang tax-inclusive stay ay dapat na higit sa ¥30,000)

Halimbawa ng isa sa mga coupon: ¥5,000 na discount coupon sa pagbili ng mga produktong tuwing travel na nagkakahalaga ng higit sa ¥10,000 bawat araw para sa bawat tao

  1. Validity period at iba pang impormasyon

Mayo 9 (Lunes) hanggang Mayo 31, 2022

Valid para sa mga checkout na ginawa hanggang Hunyo 1 (Miyerkules) sa mga accommodation

May bisa hanggang Mayo 31 (Martes) para sa parehong araw na round-trip na travel (walang accommodation).

  1. Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-toku Travel Coupon Jimukyoku (sa wikang Japanese lamang)

TEL: 050-3644-3575

Mula 9 am hanggang 6 pm tuwing weekday

Para sa mga detalye sa iba pang impormasyon, kabilang ang “Mie-toku Travel Chiiki Ouen Coupon”, mangyaring bisitahin ang homepage ng Mie prefecture sa pamamagitan ng  pag-click dito.