(2021) Consumer damage prevention workshop para sa mga dayuhang residente

2021年外国人住民向けの消費者被害防止研修会の参加者を募集します

2021/01/18 Lunes Anunsyo, Seminar at mga events

Ang proporsyon ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture ay mataas sa lahat ng mga residente, ang mga dayuhan na namamalagi at permanenteng residente ay lalong dumadami. Sa sitwasyong ito, dumadami din ang kaso na kung saan nasasangkot sa mga problema sa pamimili. Dahil dito, magkakaroon kami ng mga workshop sa mga lugar kung saan maraming mga dayuhang residente, at susuportahan namin upang makapamuhay ng ligtas at may seguridad.

 1. Petsa at oras: Sabado, Pebrero 13 (2020) – 10:10am hanggang 11:10am (simula ng pagtanggap 9:50am)
 2. Venue: Matsusaka-shi Kodomo Shien Kenkyu Center (Matsusaka City Children’s Support Research Center)
  * Maaaring mabago depende sa katayuan ng impeksyon sa bagong coronavirus.
 3. Tema: Protektahan ang iyong sarili mula sa problema sa kontrata!
  Lecturer:Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi (Mie Prefecture Environment Living Division) ・ Koutsu Anzen-ka Shouhi Seikatsu Center-han (Traffic Safety Section Consumer Life Center)
  Mga nilalaman ng pagsasanay: Mga paliwanag tungkol sa consumer damage prevention na gamit ang multilingual brochure, case example gamit ang DVD, Q & A atbp.
  ※Mayroon kaming mga interpreter sa Portuguese, Pilipino, Ingles, Chinese at Indonesian.
 4. Mga kalahok: Mga dayuhang residente ng Mie Prefecture at ang mga involve sa pagtulong sa mga dayuhang residente.
 5. Bilang ng mga tao: 30-katao (First come first served basis)
 6. Participation fee: Libre
 7. Paraan ng pag-apply
  Mangyaring punan ang application form sa likod ng leaflet at ipadala sa Mie International Exchange Foundation sa pamamagitan ng fax oe-mail hanggang Pebrero 5 (Huwebes).
 8. Application / Inquiries
  Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Foundation Mie International Exchange Foundation)
  Person in charge: Okumura (奥村) and Ikari (猪狩)
  〒514-0009 Tsu Shi Hadokoro Machi 700 Ast Tsu 3F
  Tel: 059-223-5006  Fax: 059-223-5007  Email: mief@mief.or.jp
  Homepage: http://www.mief.or.jp/
  Para sa Flyers i-click dito
 9.  Sponsor: Mie Prefecture Project implementation (Trustee) – Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Mie International Exchange Foundation – MIEF)

PAALA-ALA! Pagdeklara ng State of Emergency Alert sa Mie noong Enero 14, 2021

2021/01/18 Lunes Anunsyo, Seminar at mga events

【重要】三重県新型コロナウイルス緊急警戒宣言(2021年1月14日)

Nag-isyu ang gobyerno ng state of emergency para sa Tokyo, Kansai, Aichi, Gifu at iba pang mga rehiyon sanhi ng biglang pagtaas ng mga kaso ng coronavirus pangunahin sa malalaking sentro.

Dahil sa tindi ng sitwasyon, pinahiggpit ng Mie Prefecture ang Mie Prefecture ver.8 na mga alituntunin (sa wikang Japanese lang) at naglabas ng “New Coronavirus Emergency Status sa Mie” upang maprotektahan ang kalusugan ng bawat isa at buhay ng mga mamamayan.

Ang state of emergency ay tatagal hanggang Pebrero 7, 2021. Tingnan ang kahilingan mula sa mga awtoridad sa ibaba.

1 – Para sa lahat ng mamamayan ng Mie

 1. Mga hakbang sa pag-iwas
 • Iwasang pumunta sa mga restaurant, club, karaoke at iba pang mga establisimiyento kahit na kasama ang mga miyembro ng pamilya dahil sa peligro ng impeksyon.
 • Kapag umaalis sa lalawigan upang pumunta sa trabaho o pumasok sa mga paaralan, iwasan ang maraming tao at busy na oras sa mga restaurant at iba pang mga lugar.
 • May mga kaso kung saan napapasa ng mga kabataan ang coronavirus sa pamilya at mga kaibigan nang hindi nagpapakita ng mga sintomas. Subukang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang sa pag-iingat.
 1. Social isolation
 • Hinihiling ng gobyerno ng Mie sa lahat ng mga mamamayan ng Mie na iwasan ang pagpunta sa iba pang mga lalawigan, kabilang ang mga rehiyon na nasa state of emergency at may pina ikling oras ng mga opisina, maliban sa mga kaso ng matinding pangangailangan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas sa maraming wika at easy Japanese.

I-click dito upang buksan ang impormasyong nauugnay sa coronavirus sa Mie Info.

2 – Sa lahat ng Non-residents ng Mie

 • Hinihiling ng gobyerno ng Mie sa lahat ng mamamayan na naninirahan sa iba pang mga lalawigan, kabilang ang mga rehiyon na nasa estado ng emerhensiya at may pina ikling oras ng opisina, na pumunta lamang sa Mie kapag sa mga kaso ng matinding pangangailangan.
 • Hinihiling ng mga awtoridad sa bawat isa na suriin ang mga alituntunin ng lugar kung saan sila nakatira bago umalis sa bahay, at pag-isipang mabuti kung kinakailangan talaga upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

3 – Pag-respeto sa karapatang pantao

Ang mga ilegal na aksyon ng diskriminasyon, panghuhusga at karahasan (ijime) laban sa mga tao mula sa ibang mga lalawigan na dumating sa Mie upang magtrabaho o mag-aral, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at kanilang pamilya, mga dayuhan na naninirahan sa Japan, kasama ng iba pang mga mamamayan, ay isang paglabag sa karapatang pantao.

Iwasan ang mga gawi na panghuhusga, diskriminasyon, paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso at karahasan laban sa iba.

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan  sa mga service desks

  <Suporta sa maraming mga wika>

 MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie

Telepono: 080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm