Exhibit – “Ano ba ang pera?! “

2015年9月12日(土)~10月18日(日)に松阪市で「お金ってなんだ?!展 ~子どもの金融教育を考える~」が開催されます

2015/09/18 Friday Seminar at mga events

Isipin natin kung paano turuan ang ating anak tungkol sa pera

mie kodomo no shiro okane

Sa project exhibit na ito masayang makapag-aaral ang magulang at anak tungkol sap era sa pamamagitan ng paggawa ng alkansya at mga tanong o quiz tungkol sap era.

Pagkakataon na ito para pag-isipan kung ano ang halaga ng pera sa atin. Maaari ding ipagpalit ang mga hindi na ginagamit na laruan o picture book kasabay ng pagkakaroon ng workshop tungkol sa tamang paghahawak ng pera. (Sabada, Linggo at Piyesta Opisyal lamang)

Petsa: Septyembre 12 (Sabado) ~ Oktubre 18 (Linggo)

Mula 9:30~17:00 (Huling oras ng pagtanggap 16:00)

Bayad: Libre

Para kanino: kindergarten at elementary

Lugar: Mie Kodomo No Shiro 1F Event Hall

〒515-0054 Mieken Matsusakashi Tachino cho 1291 sa loob ng Chubu Dai Park

 

Pangunahing Aktibidad:

・Madaling paggawa ng alkansya

・Panel Exhibit tungkol sa 「Pera」

・Pag-aaral tungkol sa Web contents 「Shohisha Tantei Minami」

・Souvenir picture「Panel ng 10,000 yen na perang papel na walang mukha」

・Subukang buhatin kung gaano kabigat ang isang bilyong yen na pera

・Event activities na puwedeng subukan (Sabado, Linggo at Piyesto Opisyal lamang)

Maaring ipagpalit ang mga hindi na ginagamit na laruan at libro para makaipon ng puntos, o kaya naman, kung magtatrabaho (kahera o tagalinis) makakaipon din ng puntos at maaari itong gamitin para makasali sa mga handicraft trial o maaari din itong gamitin ang naipong puntos bilang pambili ng laruan na dala-dala ng ibang bata. Sa ganitong paraan masusubukan ng mga bata kung paano ginagamit ang pera.

Homepage:http://www.mie-cc.or.jp/map/events/2015/09/02/4631

One Coin Concert vol. 61 – Cutting edge Wonder

2015/09/18 Friday Seminar at mga events

ワンコインコンサートvol.61が開催されます

May Inoue Group – Cutting edge Wonder Jazz Guitarist

May Inoue

Ang one coin concert ay isang serye ng casual concert na nagtatagal ng 「1 oras」at nagkakahalaga ng 「500 yen」kung saan 「masayang makakapakinig ng mga maikling musika」「habang nakikipag-usap」.

 Petsa:  Septyembre 17, 2015 (Huwebes)

  • Bukas ng venue: 10:45
  • Umpisa ng Palabas 11:30
  • Matatapos: 12:30

Lugar: Mie Prefecture Cultural Center for Arts Big Hall

〒514-0061 Mieken Tsushi Ishinden Kouzubeta 1234

BayadMaaring maupo kahit saang upuan sa halagang \500

Ticket:   Hindi nagbebenta ng ticket in advance. Bumili ng ticket sa mismong venue.

Pribilehiyo: may inihandang magandang regalo

*Hindi maaring makapasok ang mga preschooler.

 

Gaganapin din ito sa Lungsod ng Yokkaichi!

Petsa:  Septyembre 16, 2015 (Miyerkules)

Bukas ng venue 10:45  Umpisa ng palabas 11:30   Matatapos ng 12:30

Lugar:  Yokkachi Cultural Center Dai ichi Hall

〒510-0075 Yokkaichi shi Yasushima 2 chome 5-3

one coin concert vol.61 (frente)

one coin concert vol.61 (verso)