[2021-R03] Highschool Graduate Certification Test

令和3年度高等学校卒業程度認定試験

2021/04/15 Huwebes Edukasyon

Ang mga nakapasa ay makakakuha ng sertipiko na magpapatunay na maari na silang kumuha ng entrance exam para mapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, junior college at vocational course.

At dahil ang hawak nilang sertipikasyon na katulad sa mga nakapagtapos ng senior highschool, maari nila itong gamitin bilang kuwalipikasyon sa paghahanap ng trabaho at ibang pang pagsusulit. Kapag ninanais na kumuha ng examinasyon, mangyaring sundin ang mga sumusunod sa pagkuha ng examination guide at ipasa ang aplikasyon.

(Babala)

Ang pagpaparehistro sa eksaminasyon na ito ay bukas sa lahat ng mga taong nasa edad na 16 na taon o pataas pagdating ng Marso 31, 2022. Subalit, ang pinaka-final academic qualification ay hindi pang high school graduate.

 1. Panahon ng pagbibigay ng gabay tungkol sa pagkuha ng eksaminasyon

Ika-1: Simula Abril 5 (Lunes) hanggang Mayo 1o (Lunes)

Ika-2: Simula Hulyo 20 (Martes) hanggang Setyembro 14 (Martes)

 1. Paraan kung paano makakuha ng impormasyon tungkol sa pagsusulit
  1. Kung nais kuhanin ng direkta ang guidelines
   ‐Maaring kumunsulta sa Kenmin no Koe Sodan-Shitsu “Voice of the Citizen Consultation Room” (Prefectural Office Building 1st floor)
   ‐Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shakai Kyoiku Bunkazai Hogo-ka (Mie Prefecture Board of Education Secretariat Social Education / Cultural Property Protection Division) (Prefectural Office Building 7th floor)
   ‐Ken’nai Kakuken Chosha (Prefectural branch office) (para sa detalye, tingnan ang (Juken Annai Basho Ichiran) (Listahan kung saan namamahagi ng guidelines)
  2. Kapag magre-request sa pamamagitan ng internet o telephone
   Mangyaring siyasatin sa kaugnay na link→ “Internet de siyaku no baai” (Pagrequest sa internet)
 1. Paraan ng pagpasa
  Kalakip sa examination guidelines ang gagamiting sobre na susulatan at ipapadala sa post office naka-address sa Ministry of Education, Health and Sports.
 1. Panahon ng pagtanggap ng aplikasyon

Ika-1: Abril 5 (Lunes) hanggang Mayo 10 (Lunes), 2021

Ika-2: Hulyo 20 (Martes) to Setyembre 14 (Martes), 2021

※Ang mga applications nan aka-postmark simula sa ika-1 May 10 (Lunes) ay tatanggapin, Ika-2 hanggang Setyembro 14 (Martes).

 1. Araw ng Test

Ika-1: Augusto 12 (Huwebes) at Augusto 13 (Biyernes), 2021

Ika-2: Nobyembre 6 (Sabado) at Nobyembre 7 (Linggo), 2021

 1. Lugar ng test

Ika-1: Tsu-shi Kinro-sha Fukushi Center (Tsu-shi Shimazaki-cho 143-6 Sun Work Tsu)

Ika-2: Mie Ken Tsu Chosha (Tsu-shi Sakurabashi 3-446-34)

Para sa mga katanungan: (Japanese Only)

Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shakai Kyoiku Bunkazai Hogo-ka (三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課)
〒514-8570 Tsu Shi Komei Cho 13
TEL: 059-224-3322
8:30am hanggang 5:15pm (Weekdays)

Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring tignan ang link sa ibaba:

Monbukagakusho (MEXT- 文部科学省)
→ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm

Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku (三重県教育委員会事務局)
→ https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0046300184.htm

(April/2021) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2021/04/15 Huwebes Edukasyon

(2021年4月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng April
April 2 (Biyernes) ~ April 30 (Biyernes), 2021

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

I-check naman ang URL sa ibaba tungkol sa (Kuwalipikasyon ng application ng pag-upa), (mga patakaran sa pag-upa) atbp.
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm
*Ang mga impormasyon dito ay sa wikang Hapones lamang.

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang April 30.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703

 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city, Kameyama city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city, Nabari city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400