(April/2021) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2021年4月)県営住宅の定期募集

2021/04/11 Sunday Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng April
April 2 (Biyernes) ~ April 30 (Biyernes), 2021

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

I-check naman ang URL sa ibaba tungkol sa (Kuwalipikasyon ng application ng pag-upa), (mga patakaran sa pag-upa) atbp.
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm
*Ang mga impormasyon dito ay sa wikang Hapones lamang.

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang April 30.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703

 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city, Kameyama city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city, Nabari city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400

Itinatag na ang Ordinansa para sa Kaligtasan ng Trapiko ng Mie Prefecture

2021/04/11 Sunday Paninirahan

三重県交通安全条例が制定されました

Ang ordinansa sa kaligtasan ng trapiko ng Mie Prefecture ay itinatag.  Nanawagan ang mga awtoridad sa lahat ng mamamayan na igalang ang mga hakbang sa kaligtasan ng trapiko na pabor para sa isang mas ligtas na lipunan.

  1. Mga responsibilidad ng driver ng sasakyan

Ang pag-iwas o hindi pagpapahintulot sa mga naglalakad mula sa pagtawid ay isang paglabag sa mga batas sa trapiko.

Iwasang magmaneho habang nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, lumabag sa mga limitasyon sa bilis ng pagtakbo, mapanganib na pagmaneho at pagmamaneho ng mga sasakyan habang gumagamit ng smartphone, atbp.

  1. Mga responsibilidad ng driver ng bisikleta

Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga bisikleta ay  minamaneho sa mga kalsada.

Iwasan ang pagmamaneho sa ilalim ng impluwensiya ng alkohol, makagambala sa mga naglalakad at magmaneho habang gumagamit ng smartphone, atbp.

Magsagawa ng regular na inspeksyon at maintenance ng bisikleta.

  1. Responsibilidad ng mga Pedestrian

Mapanganib na maglakad sa mga kalye ng gumagamit ng smartphone.  Magkaroon ng kamalayan sa inyong paligid, mga tao at sasakyan.

  1. Pag-apply ng liability services para sa mga cyclists at pang insurance systems

Simula Oktubre 1, 2021, magiging mandatory na para sa mga sumusunod na tao na nakasaad sa ibaba upang magrehistro sa liability services para sa mga cyclists at iba pang insurance system.

1 – Cyclists (maliban ang mga menor de edad)

2 – Mga magulang at tagapag-alaga (kung ang menor de edad ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga magulang na nagbibisikleta)

3 – Ang mga tao at kumpanya na gumagamit ng mga bisikleta para sa trabaho

4 – Mga tao at kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa pautang sa bisikleta

Tignan ang link sa ibaba (sa wikang Hapon lamang) para sa higit pang mga detalye tungkol sa Ordinansa para sa Kaligtasan ng Trapiko ng Mie Prefecture.

https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm