Notice tungkol sa written exam na nakasulat sa foreign language

外国語での運転免許学科試験についてのお知らせ

2023/12/15 Friday Anunsyo, Kultura at Libangan

~Ang Vietnamese written exam ay gaganapin mula Disyembre 1, 2023~

Ang Mie Prefectural Driver’s License Center ay nagsasagawa ng theory exam ng lisensya sa pagmamaneho sa mga wikang banyaga.  Kung nais mong kumuha ng nakasulat na pagsusulit sa wikang banyaga, mangyaring mag-apply sa counter ng aplikasyon kapag kinukumpleto ang mga pamamaraan ng pagsusulit.

Written exams na nakasulat sa foreign languages ​​

  • Chinese
  • English
  • Portuguese
  • Vietnamese (mula December 1, 2023))

Type of exam

  • Class 1 license (semi-medium/normal/motorcycle)
  • Temporary driving license (semi-medium/normal)
  • Moped license

*Ang paliwanag ng nakasulat na pagsusulit at pagsusulit sa kasanayan ay isasagawa sa wikang Japanese.

*Kung hindi mo maintindihan ang Japanese, mangyaring magdala ng interpreter kapag nag-a-apply para sa pagsusulit.

Para sa iba pang impormasyon, mangyaring tingnan ang website ng Mie Prefectural Police (sa Japanese).

https://www.police.pref.mie.jp/licence/licence_zyuken.html

Contact information

Driver’s License Center (Address: 2566 Tarumi, Tsu City)

Phone number: 059-229-1212

8:30am – 5:00pm

*Sarado tuwing Sabado, Linggo, public holidays, at New Year’s holidays.

Magiging abala ngayon ang Nagoya Immigration Bureau sa mga holiday ng pagtatapos ng taon at bagong taon!

2023/12/15 Friday Anunsyo, Kultura at Libangan

年末年始は名古屋出入国在留管理局が混雑します

Sa panahon ng pagtatapos ng taon at Bagong Taon, maraming negosyo ang sarado para sa panahon ng holiday, kaya bawat taon maraming tao ang nag-a-apply para sa residency status at iba pang mga dokumento.  Nangangahulugan ito na ang counter sa Nagoya Immigration Office (Nagoya Chutsunyukoku Zairyu Kanrikyoku – 名古屋出入国在留管理局) ay abala.

Ang mga oras ng paghihintay ay maaaring maging napakatagal, kaya kung ang iyong katayuan sa paninirahan at haba ng pananatili ay hindi makagambala sa iyong aplikasyon, inirerekomenda namin na iwasan mo ang mga panahon ng abala.

i–click dito para tingnan ang congestion forecast calendar para sa Disyembre 2023 at Enero 2024 (inihanda ng Nagoya Immigration Bureau).

Kapag pupunta sa Nagoya Immigration Office, gumamit ng pampublikong sasakyan.

Mayroong branch ng Nagoya Immigration Office sa Yokkaichi Port sa Mie Prefecture.

Address: Mie-ken Yokkaichi-shi Chitose-cho 5-1 Yokkaichi Port Joint Government Building