Gamitin ang mapa kung saan ang lugar na may mga Japanese class sa Mie Prefecture

三重県の日本語教室マップをご活用ください

2023/12/19 Tuesday Anunsyo, Edukasyon

Ang mga lokasyon at mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng mga Japanese classes na magagamit para sa mga dayuhan ay inayos sa Japanese Class Map.

Ang online na mapa na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga klase ng suporta sa pag-aaral para sa mga bata at mga klase sa Japanese language sa Mie Prefecture.  Inaasahan ng prefecture na magagamit.

Maghanap ng Japanese language class na malapit sa iyo!

I-click dito para ma-access ang Japanese Language Class Map (mula sa website ng Mie International Foundation).

http://mief.or.jp/wp/sp/kyoshitsumap/

* Ang site na ito ay may Google automatic translation function

Notice tungkol sa written exam na nakasulat sa foreign language

2023/12/19 Tuesday Anunsyo, Edukasyon

外国語での運転免許学科試験についてのお知らせ

~Ang Vietnamese written exam ay gaganapin mula Disyembre 1, 2023~

Ang Mie Prefectural Driver’s License Center ay nagsasagawa ng theory exam ng lisensya sa pagmamaneho sa mga wikang banyaga.  Kung nais mong kumuha ng nakasulat na pagsusulit sa wikang banyaga, mangyaring mag-apply sa counter ng aplikasyon kapag kinukumpleto ang mga pamamaraan ng pagsusulit.

Written exams na nakasulat sa foreign languages ​​

  • Chinese
  • English
  • Portuguese
  • Vietnamese (mula December 1, 2023))

Type of exam

  • Class 1 license (semi-medium/normal/motorcycle)
  • Temporary driving license (semi-medium/normal)
  • Moped license

*Ang paliwanag ng nakasulat na pagsusulit at pagsusulit sa kasanayan ay isasagawa sa wikang Japanese.

*Kung hindi mo maintindihan ang Japanese, mangyaring magdala ng interpreter kapag nag-a-apply para sa pagsusulit.

Para sa iba pang impormasyon, mangyaring tingnan ang website ng Mie Prefectural Police (sa Japanese).

https://www.police.pref.mie.jp/licence/licence_zyuken.html

Contact information

Driver’s License Center (Address: 2566 Tarumi, Tsu City)

Phone number: 059-229-1212

8:30am – 5:00pm

*Sarado tuwing Sabado, Linggo, public holidays, at New Year’s holidays.