Về vắc xin ngừa vi-rút Corona chủng mới sau ngày 20 tháng 9 năm 2023

2023年9月20日以降の新型コロナウイルスワクチンについて


Từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, tất cả những người trên 6 tháng tuổi sẽ có thể được tiêm vắc xin giá trị 1,loại để phòng tránh chủng Omicron của loại vi rút Corona mới (XBB.1.5).

Đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng

  • Tất cả những người từ 5 tuổi trở lên đã hoàn thành việc tiêm chủng lần đầu (tiêm chủng thứ nhất và thứ hai)
  • Tất cả những người từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn thành việc tiêm chủng lần đầu (tiêm chủng lần 1, 2 và 3)
  • Những người chưa từng tiêm chủng ngừa lần nào

Để biết chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn từ chính quyền địa phương.

Phương thức phân phát phiếu tiêm chủng khác nhau tùy theo địa phương, vì vậy vui lòng liên hệ với từng cơ quan địa phương để biết chi tiết.

Hãy cẩn thận với sự lừa đảo!

Tiêm chủng là miễn phí.

(Bạn có thể nhận vắc xin miễn phí cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)

Lưu ý Không có trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn qua điện thoại hoặc email nhé.

Bấm vào đây để xem huóng dẫn tiêm chủng sau ngày 20 tháng 9 (do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi biên soạn)

Quầy tư vấn

  • Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc nhiễm vi-rút Corona chủng mới,

Vui lòng tham khảo với Trung tâm hỗ trợ tư vấn thường trú người nước ngoài Mie.

[Số điện thoại] 080-3300-8077

[Giờ tiếp tân] Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 đến 17:00

[Ngôn ngữ được hỗ trợ] Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philipin, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Nhật

Phục vụ gọi thoại tư vấn vắc-xin coronavirus cho người nước ngoài ở Mie đã kết thúc (Kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2023)

みえ外国人コロナワクチン相談ダイアルは終了しました(2023年8月31日終了)

Gọi thoại tư vấn vắc xin Corona dành cho người nước ngoài của Mie (080-3123-9173) đã kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Nếu bạn muốn thảo luận về vắc xin Corona chủng mới, sau ngày 1 tháng 9 năm 2023, vui lòng gọi cho MieCo.

Số điện thoại của MieCo

080-3300-8077

Giờ tiếp tân của MieCo

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

9:00~17:00

Ngôn ngữ được hỗ trợ của MieCo

Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philippin, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Nhật