Seminar para sa Pag-aaral ng Electric Arc Welding para sa mga Dayuhan

外国籍の方対象 アーク溶接特別教育の受講者を募集します

2022/07/19 Martes Anunsyo, Edukasyon

Petsa

 • Ika-unang beses: Setyembre 12 hanggang 14, 2022 (3 araw)

8:40 am hanggang 5:00 pm
*Panahon ng pagpaparehistro sa pagitan ng Agosto 1 at Setyembre 1, 2022

 • Ikalawang beses: 15 to 17 March 2023 (3 days)

8:40 am to 5:00 pm
* Panahon ng aplikasyon sa pagitan ng ika-1 ng Pebrero at ika-1 ng Marso, 2023

Sino ang maaaring mag-apply

 1. Mga taong nangangailangan ng pagsasanay sa kaligtasan sa paggamit ng electric arc welding equipment
 2. Mga dayuhan na may stay visa nang walang restriction pagdating sa pagta-trabaho

* Gayunpaman, kakailanganin marunong magsulat at magbasa ng hiragana at nakakapagsalita ng daily conversational Japanese.

Capacity

5 katao kada session (first come first serve)

Registration fee

¥8,000 (kasama ang textbooks atbp.)

Nilalaman ng training

Ang mga klase sa espesyal na edukasyon ay gaganapin alinsunod sa Occupational Safety and Hygiene Laws. Matututuhan mo kung paano gumamit ng electric arc welding equipment. Kapag nakapagtapos, makakatanggap ka ng certificate of completion “Ark Yousetsu Tokubetsu Kyouiku Shuryo-sho (アーク溶接特別教育終了証)”.

Paraan ng enrollment

 1. . Tawagan ang “Mie-ken Jinzai Kaihatsu Center (三重県人材開発センター)” sa panahon ng aplikasyon (TEL: 059-234-6883), bukas mula 9:00 hanggang 16:30 sa mga karaniwang araw (sa wikang Japanese lamang)
 2. Pagkatapos tumawag, pumunta sa Mie-ken Jinzai Kaihatsu Center at kumpletuhin ang mga pamamaraan ng pagpaparehistro (〒514-0817 Mie-ken Tsu-shi Takachaya Omori-cho 1176-2).

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Jinzai Kaihatsu Center, sa loob ng Tsu Technical School – Mie Kenritsu Tsu Koto Gijutsu Gakko (三重県立津高等技術学校)

Address: 〒514-0817 Mie-ken Tsu-shi Takachaya Omori-cho 1176-2

TEL: 059-234-6883

E-mail: jcenter@kr.tcp-ip.or.jp

Mga flyer sa ibaba:

Bakante para sa Metal Molding Course sa Tsu Technical School – pangalawa termino ng 2022

2022/07/19 Martes Anunsyo, Edukasyon

三重県立津高等技術学校 金属成形科 2022年度 10月入校生の募集

Target na lugar ng trabaho  Mga nilalaman ng trabaho

 • Iron structure = welding, machining at thin metal sheets processing)
 • Metal pieces production = welding at press working
 • Architectural sheet metal = sheet metal processing

Certification

 1. JIS welding certification (SA-2F, SA-3F basic grade, 1-2F)
 2. Certification ng skill training course ng gas welding registered by <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 3. Certification ng safety and health special education in Arc Welding
 4. Certificate of completion ng special education for free grinding and wheel replacement.
 5. (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>

Bilang ng maaaring sumali: 10

Training period

Abril 6, 2022 (Huwebes) hanggang Setyembre 2, 2022 (Biyernes) – Duration ng 6 na buwan

(Maliban sa Sabado, Linggo, holiday at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inire-rekumendang pagsasanay)

Oras ng pagsasanay: 8:30 ~ 15:40

Halaga

LIBRE ang tuition

Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen.

Sino ang maaaring  sumali

Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:

 1. Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
 2. Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience.

Vocational training entrance screening

Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination.

 1. Araw ng exam

Unang screening: Agosto 29, 2022 (Lunes)

Pangalawang screening: Setyembre 15, 2022 (Huwebes)

Pangatlong screening: Setyembre 26, 2022 (Lunes)

(Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)

 1. Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
 2. Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.
 3. Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.
 4. Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:
 • Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
 • Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
 • Residence card (para lamang sa foreign nationals)
 • Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
 1. KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho.
 2. Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (driver’s license, health insurance card, atbp.)

Paraan ng pagpasok

 1. Ang school decision notice at mga dokumento sa pagpaparehistro ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
 2. Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.

Ang pinakamalapit na public transport

 • JR= 15 min by foot galing sa Takachaya Station
 • Kintetsu= bumaba sa Hisai station, higashi guchi (west exit), sumakay ng bus galing sa Sanko bus patungong Kumozu Koukan-cho o sa Karasu Koen, bumaba sa Takachaya Danchi Mae at lakarin ng 5 minuto.

Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagtatapos ng kurso

〒514-0817 Tsu-shi Takachaya Komori-cho 1176-2

Mie Kenritsu Tsu Kouto Gijutsu Gakko

Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Kato or Kitamura (mga taong in charge sa metal modeling course)

TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668)

TEL: 059-234-3135

FAX: 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/tanki/kinzoku/index.html

Panfletos: