Bakante para sa Metal Molding Course sa Tsu Technical School – ika-unang termino ng 2022

三重県立津高等技術学校金属成形科 2022年度 4月入校生の募集

2022/01/18 Martes Anunsyo, Edukasyon

Ang impormasyon sa recruitment sa ibang wika (Japanese, Portuguese, Spanish, English) ay makikita sa ilalim ng pahina.

Target na lugar ng trabaho Mga nilalaman ng trabaho

 • Iron structure = welding, machining at thin metal sheets processing)
 • Metal pieces production = welding at press working
 • Architectural sheet metal = sheet metal processing

Certification

 1. JIS welding certification (SA-2F, SA-3F basic grade)
 2. Certification ng skill training course ng gas welding registered by <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 3. Certification ng safety and health special education in Arc Welding.
 4. Certificate of completion ng special education for free grinding and wheel replacement.
 5. (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>

Bilang ng maaaring sumali: 10

Training period

Abril 7, 2022 (Huwebes) hanggang Setyembre 2, 2022 (Biyernes) – Duration ng 6 na buwan

(Maliban sa Sabado, Linggo, holiday at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inire-rekumendang pagsasanay)

Oras ng pagsasanay: 8:30 ~ 15:40

Halaga

LIBRE ang tuition

Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen.

Sino ang maaaring  sumali

Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:

 1. Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
 2. Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience.

Vocational training entrance screening

Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination.

 1. Araw ng exam
  Unang screening: Pebrero 14, 2022 (Lunes)

Pangalawang screening: Marso 7, 2022 (Martes)

Pangatlong screening: Marso 24, 2022 (Huwebes)
(Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)

 1. Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
  Bilang karagdagan, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan bago mag alas-5 ng hapon isang araw bago ang araw ng screening.
 2. Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.
 3. Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.
 4. Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:
 • Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
 • Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
 • Residence card (para lamang sa foreign nationals)
 • Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
 1. KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho.
 2. CHOSASHO para sa high school graduates (para sa trabaho)
 3. SHUSHOKU SOUDANHYO (Employment Advice Sheet) para sa mga bagong chugakko graduates
 4. Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (driver’s license, health insurance card, atbp.)

Paraan ng pagpasok

 1. Ang school decision notice at mga dokumento sa pagpaparehistro ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
 2. Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.

Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagtatapos ng kurso

〒514-0817 Tsu-shi, Takachaya Komori-cho 1176-2 Mie Kenritsu Tsu

Kouto Gijutsu Gakko

Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Maeda or Kitamura (mga taong in charge sa metal modeling course)

TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668)

TEL: 059-234-3135

FAX: 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/bosyuu/tanki/bosyuu_kinzoku.html

Deklarasyon ng Mie Prefecture Tungkol sa Pag-iwas sa Coronavirus (Enero 12 hanggang Enero 31, 2022)

2022/01/18 Martes Anunsyo, Edukasyon

三重県新型コロナウイルス「感染拡大阻止宣言」2022年1月12日~2022年1月31日

Mula noong simula ng Enero 2022, unti-unting tumataas ang bilang ng mga kaso ng coronavirus.  Noong nakaraang linggo, 8 sa 100,000 katao ang nahawahan ng coronavirus.  Papasok tayo sa taglamig at ang bilang ng mga beses na tayo ay gumugugol sa loob ng bahay ay dumadalas, kaya ang mga awtoridad ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng pagtaas ng impeksyon.

Samakatuwid, kakailanganing magpatuloy sa mga pamamaraan upang labanan ang coronavirus.

 Deklarasyon ng Mie Prefecture Tungkol sa Pag-iwas sa Coronavirus – Mieken Shingata Coronavirus “Kansen Kakudai Soshi Sengen”, sa wikang Japanese lamang

Para sa lahat ng residente ng Mie Prefecture

 • Gamitin nang tama ang facemask, maghugas at magdisimpekta ng mga kamay at daliri, pabutihin ang dalong ng hanging sa kapaligiran at gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas.
 • Ang mga sarado, mataong lugar at/o mga lugar na nangangailangan ng malapitang ugnayan ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon, kaya mangyaring iwasan ang mga naturang lugar.
 • Kung nakakaramdam ka ng anumang pagbabago sa kondisyon ng iyong katawan, iwasang lumabas ng bahay at kumunsulta sa ospital.
 • Kung nag-aalala ka na baka ikaw ay nahawahan, kumuha ng appointment kahit na wala kang mga sintomas.
 • Iwasang pumunta sa ibang prefecture (maliban kung kinakailangan para mapanatili ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan.
 • Kapag kumakain kasama ang ibang tao, isuot ang facemask kapag huminto sa pagkain at kapag tapos ka nang kumain at iwasang magsalita (mokushoku).
 • Ang mga pagkain na kasama ng maraming tao ng mahabang oras ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Kaya, kumain kasama ng 4 o mas kaunting tao sa iisang mesa.
 • Pumunta sa mga establisyimento na accredited ng “Anshin Mieria”, ang hospitality at safety facility certification system ng Mie Prefecture.

Para sa lahat ng residente ng ibang Prefecture

 • Hinihiling sa inyo ng gobyerno ng Mie na bisitahin lamang ang prefecture kung kinakailangan.

Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng PCR testing sa pamamagitan ng mail (hanggang Pebrero 10, 2022).

Tignan ang iba pang detalye sa pamamagitan ng pag-click dito.

Kung gusto mong makakuha ng bakuna sa unang pagkakataon (una at pangalawang dose), mangyaring tawagan ang “Coronavirus Vaccine InquiHotline” (Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial – みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル): 080-3123-9173

Mga Support Language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Iba pang Consultation Desks

 • Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

Tumawag sa “Mie Foreigners Support Center” (TEL: 080-3300-8077).

Mga Support Language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga epekto ng bakuna:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Mga Support language: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean at Japanese.