Thông báo về hệ thống bảo hiểm y tế/bảo hiểm hưu trí cho người lao động

健康保険・厚生年金保険の制度のお知らせ(会社に勤めている人へのお知らせです)

2024/02/02 Thứ Sáu Sức Khỏe・ y Tế, Thông báo

(Đây là thông báo dành cho những người đang làm việc tại công ty)

Phí bảo hiểm y tế/bảo hiểm hưu trí nhân viên (số tiền chúng ta trả) được xác định dựa vào số tiền thù lao như tiền lương hàng tháng (theo nguyên tắc chung, nếu số tiền thù lao như tiền lương càng nhiều thì số tiền phí bảo hiểm phải đóng cũng sẽ cao).

Thông thường, phí bảo hiểm (số tiền chúng ta phải trả) được xác định theo số tiền lương trong 3 tháng của tháng 4, 5 và 6.

*Phí bảo hiểm được xác định theo mức trung bình hàng tháng trong 3 tháng 4, 5 và 6.

Tuy nhiên, nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, sẽ có một hệ thống trong đó phí bảo hiểm (số tiền chúng ta phải trả) có thể được xác định dựa trên mức lương trung bình hàng tháng trong một năm.

*Phí bảo hiểm được xác định bằng mức thù lao bình quân tháng từ tháng 7 năm trước đến tháng 6 năm sau.

Nếu bạn muốn được áp dụng chế độ này, hãy trình bày với công ty bạn đang làm việc.

[Tham khảo] Trang chủ Cơ quan Hưu trí Nhật Bản (tiếng Nhật)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html

Trung tâm hỗ trợ tư vấn nước ngoài Mie “MieCo” Câu hỏi thường gặp 5-8

2024/02/02 Thứ Sáu Sức Khỏe・ y Tế, Thông báo

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のよくある質問 5~8

Tỉnh Mie có trung tâm tư vấn cho người nước ngoài. Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời của họ sẽ được đăng ở đó.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về MieCo.

Bấm vào đây để xem các câu hỏi thường gặp từ 1 đến 4 về “MieCo”

Câu hỏi 5

Có những phúc lợi nào nếu tôi không thể làm việc do bệnh tật hoặc thương tích không?

Trả lời 5

Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp thương tích và bệnh tật (shouyouteatekin). Bạn có thể yêu cầu nó từ công ty của bạn, hoặc bạn có thể tự mình đệ trình nó.

Câu hỏi 6

Tôi Không thể đặt khám bệnh tại bệnh viện vì chúng chỉ bằng tiếng Nhật. Tôi nên làm gì?
Trả lời 6

Nhân viên Mieco có thể thay mặt bạn đặt chỗ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần phải cho chúng tôi biết thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn thời gian đặt hẹn và bản đồ địa điểm bằng ngôn ngữ quốc ngữ của bạn.

Câu hỏi 7

Tôi muốn biết về các lớp học tiếng Nhật ở tỉnh Mie.

Trả lời 7

Trang web của Tổ chức Giao lưu Quốc tế Tỉnh Mie có danh sách địa chỉ, số điện thoại và học phí các lớp học tiếng Nhật ở mỗi địa phương.

Xem tại đây http://mief.or.jp/wp/sp/kyoshitsumap/

Câu hỏi 8

Tôi muốn tham gia một lớp học tiếng Nhật nhưng tôi không thể liên hệ qua điện thoại. Tôi nên làm gì bây giờ?

Trả lời 8

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải đáp thắc mắc qua điện thoại. Đối với các lớp học tiếng Nhật tại tòa nhà Ast Tsu, MieCo sẽ hỗ trợ bạn, khi bạn cần nói chuyện với nhân viên phụ trách lớp học.