Cập nhật thông tin mới

Trường Kỹ Thuật Cao Đẳng Tsu Lập Tỉnh Mie Khoa Hình Thành Thuộc Kim Loại Tuyển Học sinh Nhập kỳ sau của Năm 2022

Mie Ken “Cảnh Báo Ngăn Chặn Khuếch đại lây nhiễm” Virút Corona Chủng lạ Ngày 12 tháng 1 năm 2022 ~ ngày 31 tháng 1 năm 2022

(Tháng 1 Năm 2022) Thông báoTuyển Định kỳ Nhà cho thuê của Tỉnh

CUỘC TỔ CHỨC TRIỄN LÃM CHỦ ĐỀ “Suy Nghĩ về Dụng Cụ Thời Xưa”

Để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 khuếch đại Sự kiểm tra PCR miễn phí, cùng với gia tăng thêm thời hạn đăng ký sẽ được thay đổi hình thức thực hiện

Với 「Chỉ định Tỉnh Mie」ver.14 nhằm phòng tránh khuếch đại bệnh lây nhiễm Covid-19 Yêu cầu tất cả Dân tỉnh Mie cùng cộng tác để phòng tránh lây nhiễm.

Thủ tục gia hạn của thời hạn thay đổi bằng lái, Kết thúc vào ngày 28 tháng 12 năm Reiwa 3

Vé Du Lịch Giảm Giá “Phiếu coupon du lịch giá hời Mie” đợt 3!

Mỗi Năm ngày 1 tháng 12 là “Ngày AIDS Thế Giới”

“Chương trình Đến ・ Ăn ・có Trúng thăm, tại Các Tiệm Có Chứng Nhận AnSin Mie Ria” đang thực thí!

Viện Triễn Lãm Hoạ Tranh Mỹ Thuật Tỉnh Lập Mie Tổ Chức “Sugi Ura Hisui Jidai o hiraku design”

THÔNG BÁO VỀ “THÁNG CƯỠNG CHẾ TỊCH THU” (tháng11 ~ 12)

Đặc Tập