Cập nhật thông tin mới

Trường Kỹ Thuật Cao Đẳng Tsu Lập Tỉnh Mie Khoa Hình Thành Thuộc Kim Loại Tuyển Học sinh Nhập kỳ sau của Năm 2021

Năm 2021 Tuyển Người tham gia hội nghiên cứu phòng chống thiệt hại Người tiêu dùng dành cho Người dân cư trú Ngoại Quốc

Trọng Đại!! Mie Ken Thông báo cảnh báo khẩn cấp CORONA virut chủng mới (Ngày 14 tháng 1 năm 2021)

(Tháng 1 Năm 2021) Thông báoTuyển Định kỳ Nhà cho thuê của Tỉnh

Yêu cầu mọi người hãy nổ lực phòng chống triệt để bệnh lây nhiễm virus corona chủng mới vào dịp Lễ cuối và đầu năm.

TRUNG TÂM HỔ TRỢ TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI MIE CÓ TỔ CHỨC HỘI THẢO TÌM VIỆC LÀM KHẨN CẤP

Thăm viếng ISE JINGU vào cuối và đầu năm THÔNG BÁO VỀ QUI CHẾ GIAO THÔNG, Đậu và Lên xe buýt (2020~2021)

Mie Trung Tâm Hổ Trợ Tư Vấn Dành cho Người Ngoại Quốc, Mieco có tổ chức “Hội Tư vấn Chuyên Môn Khẩn Cấp” (Tháng 1 ~ tháng 3 năm 2021)

THÔNG TIN VỀ PORTAL SITE LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 VỚI TIẾNG NHẬT DỄ HIỂU

Năm REIWA 3 (2021) TRƯỜNG CAO ĐẲNG TỈNH LẬP MIE Về TUYỂN CHỌN NHẬP HỌC KHUNG ĐẶC BIỆT CHO HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Gởi đến Người nước ngoài muốn học cấp ba, Đại học,các Trường chuyên môn ~Về sự miễn phí tiền học và học bổng~

Trang Chủ Mie Trung tâm hổ trợ tư vấn cho người nước ngoài “MieCo” đã được tạo

Đặc Tập