Cập nhật thông tin mới

Những cơ bản về Tư vấn・Chẩn đoán đối với bệnh Lây nhiễm Corona virus mới

Kỳ Nghỉ hè năm 2020 này hãy đến với MieMu!có tổ chức “MieMu Waku Waku ♪ Summer”

Thông Báo Cần Tuyển Học viên Dự Lớp Giảng Huấn Đào Tạo Nghiên Tu Về Thông Dịch Y Tế (Khóa Đào Tạo Chiến Lược Cấp tốc) Năm2020

Hãy Hoạt Dụng (COCOA) App Xác Nhận Tiếp xúc Corona Virus Chủng Mới

(Tháng 7 Năm 2020) Thông báoTuyển Định kỳ Nhà cho thuê của Tỉnh

Hãy cùng nhau Vui Vẻ dạo quanh Mie bằng xe Ôtô nào! Giới Thiệu đến Các Bạn Những Lộ trình và khu Cắm Trại thú vị

Thông Báo về sự Tạm Lánh Nạn Khi Thảm Họa (Bao gồm trường hợp phòng khi Dịch bệnh Lây nhiễm corona virus vẫn chưa triệt tiêu)

Mie Trung Tâm Hổ Trợ Tư Vấn Dành cho Người Ngoại Quốc, Mieco có tổ chức “Hội Tư vấn Chuyên Môn Khẩn Cấp” (Tháng 7 ~ tháng 9)

Instagram #Sự kiện viếng thăm Mie ~Nào cùng Nhau Chia sẻ kỷ niệm của mùa Hè năm ấy!~

Trường kỹ thuật Cao Đẳng Tsu có Tổ Chức sự kiện Giới Thiệu Về Trường Năm 2020

Hướng Dẫn Tư vấn qua các mạng phục vụ xã hội SNS

Thông điệp từ Tỉnh Trưởng Liên quan đến Bệnh Dịch Corona virus mới (Ngày 26 tháng 5 năm 2020)

Đặc Tập