Bệnh lây nhiễm virut corona chủng mới đang lan rộng! (Tháng 1 năm 2024)

新型コロナウイルス感染症が拡大しています!(2024年1月)


Tại tỉnh Mie, từ khoảng tháng 11 năm 2023, số người bị lây nhiễm virut corona chủng mới đang gia tăng. Rất mong mọi người hãy ý thức cao biện pháp phòng tránh lây nhiễm và phòng tránh lây lan khuếch tán, với khả năng có thể của từng người một.

  • Vào mùa đông, vì chúng ta thường hay đóng kín các cửa sổ. Nên hãy thường xuyên thông thoáng khí một cách định kỳ.
  • Hãy rửa tay,súc miệng, khử khuẩn thường xuyên.
  • Hãy đeo khẩu trang, tùy theo tình cảnh. Đặc biệt, hãy đeo khẩu trang khi tiếp cận với các bật cao niên hay những người có bệnh nền, hoặc ở bệnh viện.
  • Hãy nghỉ ngơi, đừng làm quá sức khi có những triệu chứng như nóng sốt,ho v.v.
  • Hãy cân nhắc về việc tiêm chủng vắcxin corona chủng mới nhé.

liệu của kiến hội tỉnh trưởng tỉnh Mie (24 tháng 1 năm 2024) xem tại đây.

Thông báo về hệ thống bảo hiểm y tế/bảo hiểm hưu trí cho người lao động

健康保険・厚生年金保険の制度のお知らせ(会社に勤めている人へのお知らせです)

(Đây là thông báo dành cho những người đang làm việc tại công ty)

Phí bảo hiểm y tế/bảo hiểm hưu trí nhân viên (số tiền chúng ta trả) được xác định dựa vào số tiền thù lao như tiền lương hàng tháng (theo nguyên tắc chung, nếu số tiền thù lao như tiền lương càng nhiều thì số tiền phí bảo hiểm phải đóng cũng sẽ cao).

Thông thường, phí bảo hiểm (số tiền chúng ta phải trả) được xác định theo số tiền lương trong 3 tháng của tháng 4, 5 và 6.

*Phí bảo hiểm được xác định theo mức trung bình hàng tháng trong 3 tháng 4, 5 và 6.

Tuy nhiên, nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, sẽ có một hệ thống trong đó phí bảo hiểm (số tiền chúng ta phải trả) có thể được xác định dựa trên mức lương trung bình hàng tháng trong một năm.

*Phí bảo hiểm được xác định bằng mức thù lao bình quân tháng từ tháng 7 năm trước đến tháng 6 năm sau.

Nếu bạn muốn được áp dụng chế độ này, hãy trình bày với công ty bạn đang làm việc.

[Tham khảo] Trang chủ Cơ quan Hưu trí Nhật Bản (tiếng Nhật)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html