Ang bagong certified Mie Brand na “Kuwana Hamaguri” at “Ise Takuan”

三重ブランドの新規認定について

2017/04/10 Monday Kultura at Libangan

Ano ba ang Mie Brand?

Simula pa noong 2002, Ang Mie Prefecture ay nagse-certify ng mga partikular na may mataas na kalidad na produkto at ang kanilang mga producers bilang “Mie Brand”. Sa mga napo-produce at napo-process gamit ang mga characteristics ng rehiyon, katulad ng kalikasan at tradisyon at ipinapakalat ang impormasyong ito nationwide. As of March 2017, may total na 17 items at 38 business operator ang naging certified.

Listahan ng mga produkto na certified Mie Brand

Shinju (Pearl), Matsuzaka-gyu (Matsuzaka beef), Ise-ebi (Lobster), Matoya-kaki (Matoya oyster), Awabi (Abalone), Ise-cha (Ise tea), Hijiki (Hijiki seaweed), Hinoki (Cypress), Nanki-mikan (Nanki Oranges), Anori-fugu (Anori blowfish), Iga-yaki (Iga ceramics), Iga-gyu (Iga beef), Kumanoji-dori (Kumanoji chicken), Yokkaichi Banko-yaki (Yokkaichi Banko ceramics), Iwa-gaki (Iwa oyster), Kuwana no Hamaguri (Kuwana clams), Ise Takuan (Ise radish)

Tungkol sa bagong Certified Items “Kuwana no Hamaguri” at “Ise Takuan”

Bilang isang Mie brand, mayroong 2 certified na businesses, ang “Akazuka Fishery Cooperative Association” Kuwana no Hamaguri ” at ang “Ise Iwao Foods Co., Ltd.” Ise Takuan “.

 1. Product name: Kuwana no Hamaguri
  Business Name: Akasuka Fisheries Cooperative Association
  Address: Kuwana City Akasuka 86-21
  Telephone: 0594-22-0515
 2. Product name: Ise Takuan
  Business Name: Ise Iwao Food Co., Ltd.
  Address:  Ise-shi Higashiodai-cho Nishi Oono 3733-1
  Telephone:  0596-37-3455

Makipag-ugnayan sa:
Mie Ken Norin Suisan-bu Fudoinobeshon-ka Burando Kojo han
(Mie Prefecture Agriculture, Forestry and Fisheries Department Food Innovation Division Brand Improvement Team)
Address:  〒514-8570  Tsu Shi Komei Cho 13 Banchi (6th floor of the main office)
TEL: 059-224-2395
FAX: 059-224-2521
E-mail: foods@pref.mie.jp

2017 Araw ng pagbabasa ng mga bata at Linggo ng pagbabasa

2017/04/10 Monday Kultura at Libangan

2017子ども読書の日・読書週間イベント開催について

Magsasagawa ang Prefectural Library ng event sa April 23, Araw ng pagbabasa ng mga bata at sa April 23 hanggang May 12, ang Linggo ng pagbabasa.

Sa ganitong karanasan, katulad ng pagtrabaho bilang isang storyteller o isang librarian, ay magkakaroong ng karagdagang interes na mag trabaho sa library o maging isang librarian, at isa rin itong opurtunidad na mapadami ang bilang ng mga bata na mahihilig sa pagbasa ng libro at pumunta sa libraries. Halina’t mag-participarte.

 1.  1 day Child librarian (Kinakailangang mag-apply)
  (1) Araw at oras: April 23, 2017 (Linggo) 2pm~4:30pm (reception simula 13: 45pm )
  (2) Lugar: Mie Ken Ritsu Toshokan Dokusho Shinkō-Shitsuoyobi Jidō Corner (Mie Prefectural Library Reading Promotion Office and Children’s Corner)
  (3) Pwedeng sumali: Elementary school students 3rd to 6th grade
  (4) Nilalaman: Pagdanas ng pagbantay ng counter bilang isang librarian sa child corner, paglagay ng book coating,atbp.
  (5) Magdala ng sariling libro (Para sa paglagay ng book coating)
  * Mahirap lagyan ang masyadong maliit o malaki ng libro kaya magdala ng may size na 15 cm x 25 cm
  *  May posibilidad na mapunit ang libro kapag nagkamali ng paglagay ng cover.
  (6) Capacity: 8 people (magkaka-bunutan kapag lumagpas ang bilang ng limit ng participants)
  (7) Paraan ng pag-apply: Sa pamamagitan ng return postcard. Sa mga interesado, ipadala ang inyong pangalan, grade, address at telephone number.
  (8) Ipadala sa 〒514-0061 Mie Ken Tsu Shi Ichimoda Ishinden Kōzubeta 1234 Mie Ken Ritsu Toshokan `ichi nichi kodomo shisho'(Mie prefectural library “One day Child Librarian”)
  (9) Application deadline:  April 13, 2017 (Thursday)
  (10) Result Contact: Ang resulta ng aplikasyon ay ipapaalam sa pamamagitan ng postcard.
 2. Hiyoko storytelling (Hindi kinakailangang mag-apply)
  (1) Araw at Oras: April 26, 2017 (Wednesday) 11am- (around 30 minutes)
  (2) Lugar: Mie Ken Ritsu Toshokan Ohanashi Corner (Mie prefectural library storytelling corner)
  (3) Pwedeng sumali: mga baby at magulang
  (4) Nilalaman: Magkakaroon ng storytelling gamit ang picture books para sa mga babies, picture-story shows at parent-child interaction.
 3. Storytelling gamit ang stuffed toys (Hindi kinakailangang mag-apply)
  (1) Araw at Oras: Sunday, April 29, 2017  3pm – (around 30 minutes)
  (2) Lugar: Mie Ken Ritsu Toshokan Ohanashi Corner (Mie prefectural library storytelling corner)
  (3) Pwedeng sumali: mga babies hanggang Elementary School
  (4) Nilalaman:  magbabasa ng storybooks, picture books na may kasamang stuffed toys.
  Maaaring magdala ng paboritong stuffed toys.
  (5) Mga kailangang dalhin: dalhin ang paboritong stuffed animals (limitado lamang sa stufftoys na pwedeng maiwan ng ilang araw sa library)
 4. Stuffed toys sleepover (hindi kinakailangang mga-apply)
  (1) Araw at Oras: Saturday, April 29, 2017   3:30pm ~
  (2) Lugar: Mie Prefectural Library Children’s Corner
  (3) Gagamitin ang mga stuffed toys na ginamit sa “Storytelling na may Stuffed Toys”
  (4) Nilalaman: Ang stuffed toys ay maiiwan sa library. At kukunan ng picture ang mga ito sa gabi na kasama ang mga libro at ito ay isasauli pagkatapos.
  (5) Stuffed toys pick up period May 3, 2017 (Wed) – May 18, 2017 (Thu)

Makipag-ugnayan sa: Mie Ken Ritsu Toshokan (Mie Prefectural Library)
Address: 〒514-0061 Mie Ken Tsu Shi Ishinden Kōzubeta 1234
TEL: 059-233-1181
FAX: 059-233-1191
E-mail: mie-lib@library.pref.mie.jp