[Suzuka] PAGBUBUKAS NG FLEA MARKET

平成28年2月13日(土)に鈴鹿市で「フリーマーケット」が開催されます

2016/02/09 Tuesday Seminar at mga events

Maraming mga event kung saan maraming mga pagkain at one coin challenges ang masusubukan.

Nawa’y magpunta ang lahat at makipaglaro

【Petsa】Pebrero 13, 2016 (Sabado)   10:00 ~ 15:00

Tuloy kahit uulan

【Lugar】Mie Koutsu G.Sports no Mori Suzuka (Suzuka Sports Garden Gym)

Suzuka Shi Misono Cho 1669

【Admission Fee】Libre

【Nilalaman】

・Mga 100 ang maglalabas ng kanilang booth

(Pagbebenta ng gulay, yakisoba, donteki (Japanese pork teriyaki, small croissant, curry pan at marami pang iba)

・announcement ng sport club tournament sa SSG

・pagtatanghal ng Yosakoi team na may pamagat na「Freedom」

・One coin event trial

【Para sa mga katanungan】tumawag sa Suzuka Sport Garden Gym

TEL 059-372-8850

Untitled-1

[Suzuka] Isasagawa ang konsultasyong ito para sa mga nais umupa ng bahay

2016/02/09 Tuesday Seminar at mga events

平成28年2月6日(土)に鈴鹿市で「住宅相談会」が開催されます

Para sa mga naghahanap ng tirahan sa Lungsod ng Suzuka

Isasagawa ang konsultasyong ito para sa mga nais umupa ng bahay

Araw ng konsultasyonPebrero 6. 2015 ( Sabado)

Oras10:00 ~ 15:00

Lugar:  SuzukaHunter (Sanjo 2-5-1)

2nd floor Fukuro no Mori Cafe            (malapit sa west escalator)

Access:   Kung gagamit ng sasakyan(Tingnan ang mapa)

access map

Kung sasakay ng tren  mula sa Hirata station 5 minutes walk

  • Ang konsultasyong ito ay para sa mga taong naghahanap ng matitirahan sa Lungsod ng Suzuka (lalo na ang may edad na matatanda, may kapansanan, dayuhang mamamayan at mga nag-aalaga pa ng maliliit na anak)
  • Maaari masagot dito ang mga tanong ninyo tungkol sa problema ninyo sa paghahanap ng bahay.
  • Sa pakikipagtulungan ng Mie Prefecture Safe Housing Association, ipapakita ang ilang mga bahay na maaaring upahan
    (lalo na ang mga paupahang bahay sa Suzuka. Ang pagpapakita ng mga bahay na maaaring upahan at ang pagpirma ng kontrata para dito ay isasagawa sa ibang araw)
  • Maaari ding humiling ng interpreter sa Portuges tungkol sa problema sa social welfare service.
  • Libre ang konsultasyon. At hindi kailangan ng reserbasyon kaya maaari kayong magtungo ng direkta sa lugar na ito.

《Sponsor ng  MieResidential Support Liaison Group

【Para sa mga tanong tumawag sa】

Suzuka City Maintenance Division Housing Section  059-382-7616

Mie Prefecture Land Maintenance Division Housing Section  059-224-2720

Jutaku-soudankai-JAP