Tungkol sa paggamit ng face masks ng mga bata

2022/06/07 Martes Seminar at mga events

I-click dito para sa impormasyon sa paggamit ng face mask para sa mga adults.

Noong Mayo 2022, ang mga bagong alituntunin ay ipinataw ng gobyerno sa paggamit ng mga face mask.

  • Ang mga batang nasa pagitan ng 2 hanggang 5 taong gulang ay hindi kinakailangang magsuot ng face mask, anuman ang distansya sa pagitan ng ibang tao.
  • Ang paggamit ng facemask ay hindi inirerekomenda para sa mga batang nasa pagitan ng 0 at 1 taong gulang. Kinakailangan para sa mga magulang na maging maingat at masusing obserbahan ang  kalusugan ng bata kapag magsusuot ng facemask.
  • Ang mga batang papasok sa paaralan (edad 6 hanggang 18) ay hindi kinakailangang magsuot ng facemask sa panahon ng mga klase sa physical education, mga extracurricular sports activities, at sa pagpunta at pauwi sa paaralan.

Kapag nasa labas (Guidelines para sa mga batang may edad 6 hanggang 18)

Kapag kayang panatilihin ang layo na halos 2 metro mula sa ibang tao Kapag hindi kayang panatilihin ang layo na halos 2 metro mula sa ibang tao
Kapaga nakikipag-usap ng matagal Hindi kinakailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask
Kapag kaunti lang o hindi nakikipag-usap Hindi kinakailangang magsuot ng facemask Hindi kinakailangang magsuot ng facemask

 

Kapag nasa loob (Guidelines para sa mga batang may edad 6 hanggang 18)

If you can maintain a distance of about 2 meters from other people If you cannot maintain a distance of about 2 meters from other people
Kapaga nakikipag-usap ng matagal Kailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask
Kapag kaunti lang o hindi nakikipag-usap Hindi kinakailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask

Tungkol sa paggamit ng face masks ng mga bata, gawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare-MHLW (Kousei Roudou-sho)

Tungkol sa paggamit ng face masks ng mga adults

2022/06/07 Martes Seminar at mga events

大人のマスク着用について

I-click dito para sa impormasyon sa paggamit ng face mask para sa mga bata.

Noong Mayo 2022, ipinataw ng gobyerno ang mga bagong alituntunin sa paggamit ng facemask.

  • Ang pagsusuot ng face mask ay nananatiling isa sa pinakamahalagang pangunahing hakbang sa pag-iwas. Ang mga aksyon ng bawat isa ay maaaring maprotektahan ang pang-araw-araw na buhay ng kanilang mga mahal sa buhay at ng buong lipunan.
  • Hindi kinakailangang gumamit ng mga facemask sa labas, kung ikaw ay nasa layo na 2 metro o higit pa sa ibang tao, o kung hindi naman masyadong nakikipag-usap kahit na hindi pinapanatili ang social distance.
  • Hindi kinakailangang magsuot ng facemask sa loob ng bahay kung 2 metro ang layo mo o higit pa sa ibang tao, at di naman masyadong nakikipag-usap.
  • Kung pupunta ka sa isang ospital o may mga matatanda as iyong paligid, magsuot ng facemask.

Kapag nasa labas

Kapag kaya mong panatilihin ang distansya ng halos 2 metro mula sa ibang tao Kapag hindi kayang panatilihin ang distansya ng halos 2 metro mula sa ibang tao
Kapag nakikipag-usap Hindi kailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask
Kapag di masyadong nag-uusap o hindi nag-uusap Hindi kailangang magsuot ng facemask Hindi kailangang magsuot ng facemask

Kapag nasa loob

Kapag kaya mong panatilihin ang distansya ng halos 2 metro mula sa ibang tao Kapag hindi kayang panatilihin ang distansya ng halos 2 metro mula sa ibang tao
Kapag nakikipag-usap Kailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask
Kapag di masyadong nag-uusap o hindi nag-uusap Hindi kailangang magsuot ng facemask Kailangang magsuot ng facemask

Tungkol sa paggamit ng face masks, gawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare-MHLW (Kousei Roudou-sho)