(July/2019) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2019年7月)県営住宅の定期募集

2019/07/04 Thursday Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Hulyo
Hulyo 2 (Martes) ~ Hulyo 31 (Miyerkules), 2019

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)
I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)
I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

I-check naman ang URL sa ibaba tungkol sa (Kuwalipikasyon ng application ng pag-upa), (mga patakaran sa pag-upa) atbp.
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Ang mga impormasyon dito ay sa wikang Hapones lamang.

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang July 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703

 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city, Kameyama city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Mihama district) TEL: 059-222-6400

(August 3, 2019) Consumer damage prevention workshop para sa mga dayuhang residente sa Iga

2019/07/04 Thursday Paninirahan

2019年8月3日開催 外国人住民向けの消費者被害防止研修会(伊賀会場)の参加者を募集します

Ang proporsyon ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture ay mataas sa lahat ng mga residente, ang mga dayuhan na namamalagi at permanenteng residente ay lalong dumadami. Sa sitwasyong ito, dumadami din ang kaso na kung saan nasasangkot sa mga problema sa pamimili. Dahil dito, magkakaroon kami ng mga workshop sa mga lugar kung saan maraming mga dayuhang residente, at susuportahan namin upang makapamuhay ng ligtas at may seguridad.

 1. Petsa at oras: August 3, 2019 – 10:30am hanggang 11:30am (simula ng pagtanggap 10:00am)
 2. Venue: Iga Fureai Plaza (Iga-shi Ueno Nakamachi 2976-1)
 3. Tema: Protektahan ang iyong sarili mula sa problema sa kontrata!
  Lecturer:Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi (Mie Prefecture Environment Living Division) ・ Koutsu Anzen-ka Shouhi Seikatsu Center-han (Traffic Safety Section Consumer Life Center)
  Mga nilalaman ng pagsasanay: Mga paliwanag tungkol sa consumer damage prevention na gamit ang multilingual brochure, case example gamit ang DVD, display ng multilingual panel, Q & A atbp.
  ※Mayroon kaming mga interpreter sa Portuguese, Vietnamese, Chinese, Espanyol at Pilipino.
 4. Mga kalahok: Mga dayuhang residente ng Mie Prefecture at ang mga involve sa pagtulong sa mga dayuhang residente.
 5. Participation fee: Libre
 6. Paraan ng pag-apply
  Mangyaring punan ang application form sa likod ng leaflet at ipadala sa Mie International Exchange Foundation sa pamamagitan ng fax oe-mail hanggang Hulyo 26 (Huwebes).
 7. Application / Inquiries
  Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Foundation Mie International Exchange Foundation)
  Person in charge: Okumura (奥村) and Ikari (猪狩)
  〒514-0009 Tsu Shi Hadokoro Machi 700 Ast Tsu 3F
  Tel: 059-223-5006  Fax: 059-223-5007  Email: mief@mief.or.jp
  Homepage: http://www.mief.or.jp/
  Para sa Flyers i-click dito
 8.  Sponsor: Mie Prefecture
  Project implementation (Trustee) – Koeki Zaidan Hojin Mie-ken Kokusai Koryu Zaidan (Mie International Exchange Foundation – MIEF)