Mga sesyon ng konsultasyon tungkol sa pabahay (Impormasyon mula sa Mie Prefectural Residential Support Committee)

住宅相談会を開催します(三重県居住支援連絡会からのお知らせ)

2023/10/17 Tuesday Anunsyo, Paninirahan

Ang Mie Prefectural Residential Support Committee (Mieken Kyoju Shien Renraku-kai) ay nagsasagawa ng mga pagpupulong sa konsultasyon sa pabahay para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng pabahay (pangunahin para sa mga matatanda, mga taong may kapansanan, dayuhang residente, atbp.).

Sa taon ng 2023, ang mga pagpupulong sa konsultasyon ay nakatakdang isagawa sa mga sumusunod na lokasyon.  Kahit sino ay maaaring makatanggap ng mga konsultasyon nang walang bayad.

Maaaring kailanganin ang isang advance reservation, kaya mangyaring makipag-ugnayan nang maaga sa responsableng katawan para sa bawat sesyon ng konsultasyon.

*Mangyaring makipag-ugnayan sa kaukulang responsableng kinatawan, dahil posibleng dumalo sa araw ng appointment, depende sa availability.

Petsa Oras Lokasyon ng konsultasyon Advance reservation period Contact
(para sa reservation ng konsultasyon)
October 30, 2023 (Lunes) ①10:00~12:00

②13:00~15:00

Room 1205 sa ika-12 palapag ng pangunahing gusali ng Suzuka City Hall

(Suzuka-shi Kanbe-shi 1-18-18)

October 2 (Lunes) hanggang October 27, 2023 Suzuka-shi Toshi Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka (鈴鹿市都市整備部住宅政策課)

TEL:059-382-7616

November 18, 2023 (Sabado) ①10:30~12:30

②13:30~15:30

Malapit sa hagdan sa harap ng KIDS REPUBLIC ng Aeon Town Yokkaichi Tomari

(Yokkaichi-shi Tomari Koyanagi-cho 4-51)

Katapusan ng October hanggang November 10, 2023 (Biyernes) Yokkaichi-shi Toshi Seibi-bu Toshi Keikaku-ka (四日市市都市整備部都市計画課)

TEL:059-354-8214

November 25, 2023 (Sabado) ①10:00~12:00

②13:00~15:00

Meeting room 3 sa 2nd floor ng Tsu Region Plaza

(Tsu-shi Nishi Marunouchi 23-1)

October 2 (Lunes) hanggang November 24, 2023 (Biyernes) Tsu-shi Toshi Keikaku-bu Toshi Seisaku-ka (津市都市計画部都市政策課)

TEL:059-229-3290

November 26, 2023 (Linggo) ①10:00~12:00

②13:00~16:00

Malaking Meeting Room sa ika-5 palapag ng Kuwana City Hall

(Kuwana-shi Chuo-cho 2-37)

Hindi kinakailangan ng  advance reservation Kuwana-shi Toshi Seibi-bu Toshi Kanri-ka (桑名市都市整備部 都市管理課 )

TEL:0594-24-1220

December 2, 2023 (Sabado) 13:30~16:30 Nabari City General Welfare Center “Fureai” 2nd floor exhibition hall

(Nabari-shi Marunouchi 79)

Hindi kinakailangan ng  advance reservation Nabari-shi Toshi Seibi-bu Eizen Jutaku-shitsu (名張市都市整備部営繕住宅室)

TEL:0595-63-7740

Nabari Kurashi Anshin Center (なばり暮らしあんしんセンター)

TEL:0595-64-1526

December 3, 2023 (Linggo) ①10:00~12:00

②13:00~15:00

Malaking Meeting Room sa ika-3 palapag ng Kameyama City Hall

(Kameyama-shi Honmaru-cho 577)

Hindi kinakailangan ng  advance reservation Kameyama-shi Kensetsu-bu Kenchiku Jutaku-ka(亀山市建設部建築住宅課)

TEL:0595-84-5038

 

[Mie Prefectural Residential Support Committee Secretariat (Mieken Kyoju Shien Renraku-kai)]

* Serbisyo sa wikang Japanese lang.  Upang mag-preregister para sa isang konsultasyon sa pabahay, mangyaring makipag-ugnayan sa mga lokasyong nakalista sa talahanayan sa itaas.

Mieken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka (三重県県土整備部住宅政策課)

TEL 059-224-2720

Subsidy para sa mga gastusing medikal para sa paggamot ng bagong coronavirus (kapag na admit sa ospital)

2023/10/17 Tuesday Anunsyo, Paninirahan

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(入院したとき)について【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

[Ang sistema ay mula Oktubre 1, 2023 hanggang Marso 31, 2024]

Public Subsidy para sa mga gastusin (kapag na admit sa ospital para sa paggamot sa coronavirus)

Ang mga sumusunod na item (1) at (2) ay sakop ng pampublikong pondo.

(1) Bahagi ng mga gastos sa medikal ng pagpapaospital dahil sa impeksyon sa coronavirus.

(2) Bahagi ng mga gastos sa gamot kapag ang mga sumusunod na mahal na gamot ay inireseta sa pasyente.

  • Oral medicines “Lagebrio”, “Paxlovid” at “Xocova”.
  • Intravenous medications ” Vecluri “.
  • Neutralizing antibody medications “Zebudi”, “Lonaprieve” at “Evusheld”.

Mga detalye ng subsidy upang masakop ang bahagi ng mga gastusin para sa gamot

Sa prinsipyo, ang mga pampublikong pondo ay nag-subsidize upang ang pinakamataas na halaga na babayaran ng pasyente ay ang gastos sa paggamot na minus 10,000 yen sa high-cost healthcare system.

*i-click dito para sa maximum na halaga ng pagbabayad pagkatapos bawasan ng pampublikong pondo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa subsidy kapag tumatanggap ng paggamot bilang outpatient(pagpapagaling sa bahay) para sa sakit na coronavirus.