Magsuot ng helmet kapag nagbibisikleta

自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう!!

2023/02/06 Monday Anunsyo, Kaligtasan

Ang Batas Trapiko (Douro Koutsu-ho) ay binago at mula Abril 1, 2023, magiging mandatory na magsuot ng helmet kapag nakasakay sa bisikleta.

Kaugnay ng mga aksidente sa bisikleta at helmet (mula sa mga materyales ng National Police Agency, 2017-2021)

  • Humigit-kumulang 60% ng mga taong namamatay sa mga aksidente sa bisikleta nang hindi nakasuot ng helmet ay may pinsala sa ulo. Mahalagang protektahan ang ulo upang mabawasan ang pinsala.
  • Sa mga aksidente sa bisikleta, ang rate ng namamatay na walang helmet ay humigit-kumulang 2.2 beses na mas mataas kaysa sa nakasuot ng helmet.

* Ang fatality rate ay ang proporsyon ng pagkamatay ng mga biktima.

Ang helmet ay maaaring magligtas ng iyong buhay sa mga aksidente sa trapiko.

Magsuot ng helmet upang iligtas ang iyong buhay.

I-click dito upang tingnan ang leaflet ng Mga Panuntunan ng Daan para sa Mga Bisikleta (bagong “limang panuntunan para sa ligtas na paggamit ng bisikleta”)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi Koutsu Anzen-ka Koutsu Anzen-han

TEL: 059-224-2410

Mag-ingat sa mga cyber attack (phishing emails)

2023/02/06 Monday Anunsyo, Kaligtasan

サイバー犯罪に気をつけよう!(サポート詐欺)

< Pebrero 1 hanggang Marso 18 ang panahon ng cybersecurity>

Ang mga computer at smartphone ay ginagamit ng maraming tao, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda at naging isang importanteng bahagi ng ating buhay.  Sa partikular, nagkaroon ng pagtaas sa mga konsultasyon sa pulisya tungkol sa  email sa phishing.

Upang magamit ang Internet, e-mail, atbp. nang may kapayapaan ng isip, kumuha tayo ng “tamang kaalaman at paggamit” at alamin ang mga modus ng cybercrime upang maiwasan ang maging biktima.

Mag-ingat sa mga tech support scam!

Ang tech support scam ay tumutukoy sa pagpapakita ng pekeng screen ng babala gaya ng “ang iyong (computer/smartphone) ay nahawaan ng virus” habang nagba-browse sa Internet upang pukawin ang pagkabalisa ng user at tawagan nila ang numero ng telepono na ipinapakita sa screen , gawin ang nakabatay sa kontrata ng serbisyo sa pamamagitan ng remote na kontrol ng computer.

Mga pamamaraan na ginagamit sa pag-atake

Ang biglaang pagtunog at pag flash ng warning screen ay nagsasanhi ng panic sa mga user paraan upang tawagan ang support desk na naka flash sa screen.

Nang tumawag ako, sumagot ang isang operator na nag-pakilala na siy ay mula sa isang support company at nagsabing, “Ang iyong computer ay nahawaan ng virus.”

Ang user ay inutusan ng operator na i-install ang remote control software upang ang operator ay makapagsagawa ng tech support.

Bagama’t ang tunog ng babala at ang screen ng babala ay nawala, ang pagbabayad sa pamamagitan ng credit card o pagbabayad sa isang convenience store ay sinisingil sa ilalim ng pagkukunwari ng bayad para sa annual labor and support costs.

Upang hindi mabiktima

  • Huwag tawagan ang numerong ipinapakita sa mga prompt screen.
  • Huwag magbayad gamit ang credit card o electronic money.
  • Isara ang browser na may mga pekeng screen ng babala.
  • Kung naka-install ang remote control software, alisin ang software at magpatakbo ng virus scan.

Mag-ingat na huwag basta-bastang “huwag buksan, huwag i-click, huwag i-type”!!

Tingnan din ang artikulong “Mag-ingat sa Mga Cyber ​​Attack (mga email sa phishing)!”

Bukod sa mga phishing email at tech support scam, gumawa ng appointment kung sa tingin mo ay hindi ka ligtas na makatanggap ng hindi kilalang email sa pagsingil, atbp.

Mga consutation desk

Telepono ng Konsultasyon sa Seguridad ng Pulisya (Keisatsu Anzen Soudan Denwa) #9110 (Japanese lang)

*Para sa mga dial-in na telepono, tumawag sa 059-224-9110

Mga oras ng pagbubukas mula 9 am hanggang 5 pm (maliban sa weekend, commemorative days at New Year’s holidays)

Para sa mga katanungan sa maraming wika, gamitin ang MieCo, Mie Foreign Residents Consultation Center

Telepono 080-3300-8077

Linggo hanggang Biyernes, 9:00 am hanggang 5:00 pm (maliban sa weekend, commemorative days at New Year’s holidays)

Ang mga sinusuportahang wika ay English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.