Impormasyon sa Mga Espesyal na Konsultasyon sa mga Abogado, Clinical Psychologist at Immigration (Abril 2024 hanggang Marso 2025)

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ (2024年4月~2025年3月実施分)

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang mga konsultasyon sa telepono sa mga eksperto ay magaganap sa mga sumusunod na petsa.

Ang mga taong gustong kumuha ng appointment ay dapat gumawa ng reservation nang hindi bababa sa 5 araw bago ang petsa ng appointment.

Kung gusto mong magpareserba o may mga tanong tungkol sa pagkuha ng appointment, tumawag sa MieCo (080-3300-8077).

Libre ang mga konsultasyon.

Horas ng konsultasyon

First time: 1:30 pm hanggang 2:30 pm (Abogado, Immigration Bureau)

Second time: 3pm hanggang 4pm (Abogado, Immigration Bureau, Clinical Psychologist)

Mga eksperto na maaring magpakunsulta

Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, bukod sa iba pa)

Mga clinical psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga damdamin ng depresyon, kawalan ng tulog, bukod sa iba pa)

Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedures sa imigrasyon, bukod sa iba pa)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa isang Abogado

 • Abril 17, 2024 (Miyerkules)
 • Mayo 8, 2024 (Miyerkules)
 • Mayo 22, 2024 (Miyerkules)
 • Hunyo 12, 2024 (Miyerkules)
 • Hunyo 26, 2024 (Miyerkules)
 • Hulyo 17, 2024 (Miyerkules)
 • Agosto 7, 2024 (Miyerkules)
 • Agosto 28, 2024 (Miyerkules)
 • Setyembre 11, 2024 (Miyerkules)
 • Oktubre 2, 2024 (Miyerkules)
 • Oktubre 23, 2024 (Miyerkules)
 • Nobyembre 13, 2024 (Miyerkules)
 • Disyembre 4, 2024 (Miyerkules)
 • Disyembre 18, 2024 (Miyerkules)
 • Enero 15, 2025 (Miyerkules)
 • Pebrero 5, 2025 (Miyerkules)
 • Pebrero 26, 2025 (Miyerkules)
 • Marso 19, 2025 (Miyerkules)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa Nagoya Immigration Bureau

 • Abril 11, 2024 (Huwebes)
 • Mayo 9, 2024 (Huwebes)
 • Hunyo 13, 2024 (Huwebes)
 • Hulyo 11, 2024 (Huwebes)
 • Agosto 8, 2024 (Huwebes)
 • Setyembre 12, 2024 (Huwebes)
 • Oktubre 10, 2024 (Huwebes)
 • Nobyembre 14, 2024 (Huwebes)
 • Disyembre 12, 2024 (Huwebes)
 • Enero 9, 2025 (Huwebes)
 • Pebrero 13, 2025 (Huwebes)
 • Marso 13, 2025 (Huwebes)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa isang Clinical Psychologist

 • Abril 25, 2024 (Huwebes)
 • Mayo 30, 2024 (Huwebes)
 • Hunyo 27, 2024 (Huwebes)
 • Hulyo 25, 2024 (Huwebes)
 • Agosto 22, 2024 (Huwebes)
 • Setyembre 26, 2024 (Huwebes)
 • Oktubre 24, 2024 (Huwebes)
 • Nobyembre 28, 2024 (Huwebes)
 • Disyembre 26, 2024 (Huwebes)
 • Enero 23, 2025 (Huwebes)
 • Pebrero 27, 2025 (Huwebes)
 • Marso 27, 2025 (Huwebes)

i-click dito upang tingnan ang pamphlet ng konsultasyon

Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito

Anunsyo mula sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente sa Mie

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ ~受付時間は、平日9時~16時です~

Ang mga oras ng pagbubukas ay mula 9am hanggang 4pm sa mga karaniwang araw.

Sa Mie Prefecture, mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente.  Kung mayroon kang problema sa iyong pang-araw-araw na buhay, kumunsulta sa MieCo.  Ang lahat ng mga konsultasyon ay magiging kumpidensyal!  Kumuha ng appointment nang walang pag-aalala.

Mga oras ng konsultasyon

Lunes hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at holiday ng Bagong Taon, sa pagitan ng ika-29 ng Disyembre at ika-3 ng Enero)

9am hanggang 4pm

Konsultasyon sa telepono

Tumawag sa 080-3300-8077.

Kapag nakakonekta ang tawag, sabihin ang iyong gustong wika.  Ang isang interpreter para sa wikang iyon ay makikipag-usap sa iyo kasama ang empleyado ng MieCo, na nagreresulta sa isang 3 way call.  Depende sa nilalaman, isang dalubhasang organisasyon ang magpupulong upang ang iyong problema ay malutas.

Consultation desk ng MieCo

Paglilingkuran ka ng mga staff na nagsasalita ng wikang iyong pinili.  Kung hindi nagsasalita ang staff ng iyong wika, tutulong ang isang interpreter sa telepono.

Address: Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3F

Mie International Exchange Foundation (MIEF) sa Mie Prefectural Exchange Center (Mie Kenmin Kouryu Center)

By train: 1 minutong lakad mula sa Tsu Station east exit.

By car: Libre ang parking nang hanggang 30 minuto.  Kung ito ay lumampas sa 30 minuto, may bayad na sisingilin.

*Libre ang mga konsultasyon (gayunpaman may bayad sa pagtawag sa telepono).

Mga service language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga bagay na maaaring konsultahin

Visa procedures, trabaho, kalusugan, kapakanan, pagbubuntis, paternity at maternity, education at iba pang mga bagay.

Mga bagay na hindi maaaring konsultahin

Translation ng mga document, translation para sa commercial purposes at civil cases, face-to-face translation, medical translation, atbp.

Kung gusto mong kumonsulta sa mga espesyalista (mga abogado, clinical psychologist at mga opisyal ng Department of Immigration Control), i-click dito.

Ang iskedyul ng konsultasyon mula Abril 2023 ay iaanunsyo sa Abril sa Mie Info.

i-click dito upang tingnan ang pamplet ng MieCo