Tokai San Ken Ichi Shi Green Konyu Campaign

東海三県一市グリーン購入キャンペーンについて

2017/01/16 Lunes Nilalaman, Selection

green-konyu-campaign

~Gusto nyo bang mag-eco-friendly shopping?~

Upangmatiyakangpaglaganapat pagtatag ng Green Kanyu o ang eco-friedlynapamimili, angmga administration, organizations at mga business operators ay nagkaroon ng collaboration satatlong prefectures sa Tokai area. gaganapinang “Tokai San Ken Ichi Shi Green Kanyu Campaign”. anglayunin ay para makabuo ng isang sustainable na society sapamamagitan ng pamilyarnapaguugalipagdatingsapamimili.

Sa panahon ng campaign period,  kapagikaw ay bumili ng mgaproduktona may konting impact o pinsalasakalikasankatulad ng Environmental labeled product, Local at seasonal items, Refill Products, atbp. na may Eco Mark nanakalagay, ay magkakaroon ng chance namakasalisa pa-raffle at pipili ng 5 taonamanalo ng QUO Card na worth 10,000 Yen. at bukod pa dito, mamimigay din ng prizes tulad ng detergent at shampoo na may kasamang Refill Product Set para sa 250 katao.

*Green Konyu・・・Kapagbumili ng mgaprodukto at mgaserbisyo, mangyaringalalahaninangmgakinakailangan para sapagbili ng mgabagayna may konting impact o pinsalasakalikasan

Paraan ng pag-apply

Lagdaanang “Prize application postcard” namatatagpuansamgakasalingtindahan, isulatsa postcard ang:

① Postal code, address, tel.no.

②Pangalan

③Pangalang ng nabilingprodukto

④Ilagayangpangalan ng shop kung saanbumili

Paki-sagutanang questionnaire at ipadalaito.

Maaari din namakapag-apply at makasaliang application form sa homepage ng Tokai San Ken Ichi Shi Green Kanyu Campaign.

Campaign Homepage(Japanese only)

Application Form(Japanese only) ※o di kaya i-search ang「Tokai Green Konyu Katsudo」

Application Period

January 13 (Fri) hanggangFebuary 12 (Sun)

(para sa postcard, siguraduhing may postmark ito)

Major Environmental Labels(Japanese only)

【Makipag-ugnayansa】
Mie Ken KankyoSeikatsu-buChikyuOndankaTaisaku-ka
(Mie Prefecture Environment Division Department Global Warming Treatment Division)
TEL: 059-224-2366

(Enero/2017) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2017/01/16 Lunes Nilalaman, Selection

県営住宅の定期募集について(平成29年1月募集)

kennei-jyutaku-ichi-gatsu-boshu

Panahon ng Aplikasyon: hanggang Enero 31, 2017 (Martes)

Simula Abril 1 ay maaring alamin sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay  (katulad ng lugar, sukat , upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/kenju/index.htm

Kahit kailan ay maari ninyong makita sa website na nasa itaas ang tungkol sa mga kuwalipikasyon sa pag-upa at ang mga paalala tungkol sa pag-upa.

Lahat ng impormasyon ay sa salitang Hapon.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon  Panahon ng pagpasa ngaplikasyon sa

post office 

Araw ng Bunutan  Unang arawng

pag-upa 

Abril  Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo  Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Agosto Oktubre 1
Oktubre  Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan  Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero  Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.  Subalit sa buwan ng Enero, mula Enero 4 ang unang araw na matatapat ng Martes o Biyernes ang simula ng pag-apply.
Sa mga katanungan: Mie Prefecture Land Development Division Housing Section Housing Management Team
Tel: 059-224-2703 (Sa salitang Hapon lamang maaring makipag-usap)