Luật an toàn giao thông tỉnh MIE đã được qui định

三重県交通安全条例が制定されました

2021/04/07 Wednesday An Toàn, Thông báo

Luật an toàn giao thông của tỉnh MIE đã được qui định. Nhằm hướng đến thực hiện một xã hội được an tâm trong sự an toàn, dễ sống đối với bất cứ ai. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta hãy cùng nhau hợp lực thực hiện, đối với chính sách an toàn giao thông này.

  1. Nghĩa vụ dành cho Người chạy Xe Ôtô

Hành vi cản trở sự băng qua của người đi bộ tại ranh giới băng ngang, sẽ vi phạm luật Giao thông đường lộ.

Hãy chấm dứt những hành vi khi chạy xe, như ngay sau khi uống rượu,chạy quá tốc độ,làm cản trở giao thông vận chuyển, vừa chạy vừa sử dụng smartphone v.v…

  1. Nghĩa vụ dành cho Người chạy xe đạp

Theo nguyên tắc, xe đạp phải chạy trên đường lộ xe.

Hãy chấm dứt những hành vi khi chạy xe, như ngay sau khi uống rượu,làm cản trở Người đi bộ, vừa chạy vừa sử dụng smartphone v.v…

Hãy kiểm tra tình trạng thiết bị an toàn của xe theo định kỳ.

  1. Nghĩa vụ dành cho Người đi bộ

Vừa đi vừa sử dụng điện thoại smartphone thì rất nguy hiểm. Chú ý, đừng gây nguy hiểm đến cho Người lái xe và những Người khác.

  1. Hãy tham gia đóng các loại Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại dành cho xe đạp.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đối với các mục ① ~ ④ dưới đây, Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại dành cho xe đạp. Bắt buộc phải có nghĩa vụ tham gia.

① Người sử dụng phương tiện xe đạp. (ngoại trừ Người chưa đủ thành niên)

② Các bậc Phụ huynh (Chăm sóc trẻ dưới tuổi vị thành niên, trường hợp sử dụng xe đạp)

③ Sử dụng xe đạp trong công việc kinh doanh.

④ Người kinh doanh cho thuê xe đạp.

Chi tiết về luật an toàn giao thông tỉnh MIE, xem URL dưới đây (chỉ có tiếng Nhật)

https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm

Bạn có buồn phiền vì bị DV (Bạo lực Nội gia) không?

2021/04/07 Wednesday An Toàn, Thông báo

DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか?

DV là gì, là những trường hợp tương tự được nêu dưới đây

  • Bị đánh đấm,đá, ném chọi
  • Bị la mắng, chửi bới lớn tiếng
  • Luôn bị bỏ mặc, làm ngơ
  • Bị hạn chế quan hệ bạn bè
  • Bị kiểm tra tin nhắn, điện thoại mà không được sự đồng ý của bạn
  • Không được nhận tiền,chi phí sinh hoạt hàng ngày

Nếu bạn có nỗi lo âu, phiền muộn nào đó, đừng ấp ủ chịu đựng một mình, hãy tìm đến tư vấn nhé

Văn phòng tư vấn tại đây

Tư vấn DV+(Nội các phủ)

Điện thoại tư vấn (Chỉ có tiếng Nhật)

0120-279-889 (Tổng đài: 24 giờ)

Tư vấn qua Mail (Chỉ có tiếng Nhật)

https://form.soudanplus.jp/mail (Tổng đài: 24 giờ)

Tư vấn qua SNS (Tổng đài đa ngôn ngữ)

https://form.soudanplus.jp/vi (Tổng đài: 12:00 ~ 22:00)

 

Trích từ: Tư vấn DV Nội các phủ+

https://soudanplus.jp/index.html