Ang Coronavirus infection ngayon ay isa nang category 5 infectious disease

「新型コロナウイルス感染症」が 5類感染症に移行しました

2023/05/08 Lunes Seminar at mga events

Noong Mayo 8, 2023, ang legal na katayuan ng impeksyon sa coronavirus ay naging kategorya 5 na nakakahawang sakit, kapareho ng seasonal na trangkaso.

Bilang resulta, ang mga paghihigpit sa paggalaw ng mga nahawaang tao, pagkilala sa mga taong may malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawahan, paggamot sa mga nahawaang tao ng mga sentro ng kalusugan, bukod sa iba pang mga hakbang, ay hindi na kakailanganin.

Bagama’t walang mga paghihigpit sa paglabas sa mga pampublikong lugar pagkatapos lumipat sa Kategorya 5, kung ikaw ay may sakit, sa loob ng 5 araw pagkatapos lumitaw ang mga sintomas at sa loob ng 24 na oras mula nang mawala ang sintomas (lagnat, namamagang lalamunan atbp.), iwasan  pag-alis ng bahay hangga’t maaari.

Bukod pa rito, ang mga bagong gamot sa coronavirus na nakalista sa ibaba ay patuloy na popondohan ng sistema ng pampublikong kalusugan, ngunit ang iba pang gastos sa treatment ay babayaran ng pasyente (natapos na ang pampublikong pagpopondo para sa mga naturang gastos).

Mga gamot para sa treatment ng coronavirus na sasakupin ng pampublikong pondo

 • Mga oral medications (Lagevrio Paxlovid, Xocova)
 • Mga intravenous medications (Veklury)
 • Mga gamit upang ma-neutralize ang mga antibodies (Casirivimab/Imdevimab, Sotrovimab, Tixagevimabe/cilgavimabe)

Mga sentro ng konsultasyon at pangangalaga para sa mga impeksyon sa coronavirus (sa wikang Japanese lamang)

24 na oras na serbisyo (kabilang ang weekends at holidays)

 • Kuwana Public Health Center: 0594-24-3619
 • Yokkaichi Public Health Center: 059-352-0594
 • Suzuka Public Health Center: 059-392-5010
 • Tsu Public Health Center: 059-223-5345
 • Matsusaka Public Health Center: 0598-50-0518
 • Ise Public Health Center: 0596-27-5140
 • Iga Public Health Center: 0595-24-8050
 • Owase Public Health Center: 0597-23-3456
 • Kumano Public Health Center: 0597-89-6161

Mga Service Desk

 • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Consultation Center para sa mga dayuhang residente

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language:  English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa vaccine at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng vaccine:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa vaccine ng Coronavirus para sa mga Dayuhang residente ng Mie” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

Impormasyon sa Mga Espesyal na Konsultasyon sa mga Abogado, Clinical Psychologist at Immigration (Abril 2023 hanggang Marso 2024)

2023/05/08 Lunes Seminar at mga events

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ (2023年4月~2024年3月実施分)

Ang mga konsultasyon sa telepono sa mga eksperto ay magaganap sa mga sumusunod na petsa.

Ang mga taong gustong kumuha ng appointment ay dapat gumawa ng reservation nang hindi bababa sa 5 araw bago ang petsa ng appointment.

Kung gusto mong magpareserba o may mga tanong tungkol sa pagkuha ng appointment, tumawag sa MieCo (080-3300-8077).

Libre ang mga konsultasyon.

Horas ng konsultasyon

First time: 1:30 pm hanggang 2:30 pm

Second time: 3pm hanggang 4pm

Mga eksperto na maaring magpakunsulta

Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, bukod sa iba pa)

Mga clinical psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga damdamin ng depresyon, kawalan ng tulog, bukod sa iba pa)

Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedures sa imigrasyon, bukod sa iba pa)

Mga petsa ng konsultasyon sa mga abogado

Abril 7, 2023 (Biyernes)

Abril 21, 2023 (Biyernes)

Mayo 12, 2023 (Biyernes)

Hunyo 2, 2023 (Biyernes)

Hunyo 23, 2023 (Biyernes)

Hulyo 14, 2023 (Biyernes)

Agosto 4, 2023 (Biyernes)

Agosto 25, 2023 (Biyernes)

Setyembre 15, 2023 (Biyernes)

Oktubre 6, 2023 (Biyernes)

Oktubre 27, 2023 (Biyernes)

Nobyembre 17, 2023 (Biyernes)

Disyembre 1, 2023 (Biyernes)

Disyembre 22, 2023 (Biyernes)

Enero 19, 2024 (Biyernes)

Pebrero 2, 2024 (Biyernes)

Marso 15, 2024 (Biyernes)

Mga petsa ng konsultasyon sa Immigration (Zairyu Kanrikyoku)

Abril 13, 2023 (Huwebes)

Mayo 11, 2023 (Huwebes)

Hunyo 8, 2023 (Huwebes)

Hulyo 13, 2023 (Huwebes)

Agosto 10, 2023 (Huwebes)

Setyembre 14, 2023 (Huwebes)

Oktubre 12, 2023 (Huwebes)

Nobyembre 9, 2023 (Huwebes)

Disyembre 14, 2023 (Huwebes)

Enero 11, 2024 (Huwebes)

Pebrero 8, 2024 (Huwebes)

Marso 14, 2024 (Huwebes)

Mga petsa ng konsultasyon sa mga clinical psychologist

Mayo 26, 2023 (Biyernes)

Hulyo 28, 2023 (Biyernes)

Setyembre 22, 2023 (Biyernes)

Nobyembre 24, 2023 (Biyernes)

Enero 26, 2024 (Biyernes)

Marso 22, 2024 (Biyernes)

i-click dito upang tingnan ang pamphlet ng konsultasyon

Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito