Tungkol sa 2017 Highschool Graduate Certification Test

平成29年度高等学校卒業程度認定試験について

2017/04/25 Martes Edukasyon, Nilalaman

Ang senior highschool graduate certification test ay ginaganap ng 2 beses sa isang taon para mabigyan ng pagkakatoon ang mga estudyanteng hindi nakatapos ng senior highschool at walang kuwalipikasyong makapasok sa kolehiyo na makakuha ng sertipiko, at dito ay susuriin kanilang talino kung karapat-dapat bang magkatanggap ng sertipikasyon. Ang mga subject na kailangan ipasa ay iipunin at hindi rin kinakailangang kunin ng sabay-sabay ang pagsusulit, bagkus ay maaring itong kuhanin ng ilang beses.

Ang mga nakapasa ay makakakuha ng sertipiko na magpapatunay na maari na silang kumuha ng entrance exam para mapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, junior college at vocational course. At dahil ang hawak nilang sertipikasyon na katulad sa mga nakapagtapos ng senior highschool, maari nila itong gamitin bilang kuwalipikasyon sa paghahanap ng trabaho at ibang pang pagsusulit. Subalit, ang pinaka-final academic qualification ay hindi pang high school graduate.

Ang pagpaparehistro sa eksaminasyon na ito ay bukas sa lahat ng mga taong nasa edad na 16 na taon o pataas pagdating ng Marso 31, 2018. Subalit, ang mga estudyanteng natanggap na sa kolehiyo ay hindi na kailangang kumuha ng eksaminasyon na ito. Kapag ninanais na kumuha ng examinasyon, mangyaring sundin ang mga sumusunod sa pagkuha ng examination guide at ipasa ang aplikasyon.

 1. Panahon ng pagbibigay ng gabay tungkol sa pagkuha ng eksaminasyon
  Ika-1   Abril 5, 2017 (Miyerkules) hanggang Mayo 10, 2017 (Miyerkules)
  Ika-2    Hulyo 21, 2017 (Biyernes) hanggang Septiyembre 14, 2017 (Huwebes)
 2. Paraan kung paano makakuha ng impormasyon tungkol sa pagsusulit
  (1) Kung nais kuhanin ng direkta ang guidelines
  -Maaring kumunsulta sa Kenmin no Koe Sodan-Shitsu “Voice of the Citizen Consultation Room” (Prefectural Office Building 1st floor)
  – Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shakai Kyoiku Bunkazai Hogo-ka (Mie Prefecture Board of Education Secretariat Social Education / Cultural Property Protection Division) (Prefectural Office Building 7th floor)
  -Ken’nai Kakuken Chosha (Prefectural branch office) (para sa detalye, tingnan ang 「Juken An’nai Haifu Basho Ichiran (listahan kung saan nagpapamahagi ng guidelines」)
  (2) Para sa mga gustong padalhan sila ng guidelines sa pamamagitan ng post office
  Ilagay sa loob ng sobre ang isang pang nakatuping sobre na may nakasulat na post number, address, pangalan ng sender at idikit ang 250 post stamp (kung 1 booklet) at saka ipadala sa address na nakasaad sa ibaba:
  (Ipadala sa:) 〒514-8570
  三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課
  「高卒認定試験受験案内希望」
  Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shakai Kyoiku Bunkazai Hogo-ka (Mie Prefecture Board of Education Secretariat Social Education / Cultural Property Protection Division)
  ※ Pakisaad sa envelope: Kosotsu Nintei Shiken Juken An’nai Kibō (Nais makatanggap ng guidelines tungkol sa highschool certificate exam).
  ※ maaring rin makakuha ng guidelines gamit ang computer at smart phone (Web)
  Mangyaring siyasatin sa kaugnay na link 「Internet de siyaku no baai (Pagrequest sa internet)」
 3. Paraan ng Pagpasa
  Kalakip sa examination guidelines ang gagamiting sobre na susulatan at ipapadala sa post office naka-address sa Ministry of Education, Health and Sports.
 1. Panahon ng pagtanggap ng aplikasyon
  Ika-1: Abril 21, 2017 (Biyernes) hanggang Mayo 10 (Miyerkules)
  Ika-2: Agosto 31, 2017 (Huwebes) hanggan Septiyembre 14, 2017 (Huwebes)
  Ang may postmark na hanggang May 10, 2017 (Miyerkules) para sa ika-1 at ang Septiyembro 14, 2017 (Huwebes) para sa ika-2 ay valid.
 1. Araw ng eksaminasyon
  Ika-1 Augusto 2, 2017 (Miyerkules) at 3 (Huwebes)
  Ika-2 Nobyembre 11, 2017 (Sabado) at 12 (Linggo)
 1. Lugar ng eksaminasyon
  Ika-1 Mie Daigaku (Mie University) (Tsu shi Kurima Machiya Cho 1577)
  Ika-2 Mie Ken Cho Kodo (Mie Prefecture Office Auditorium) (Tsu Shi Komei cho 13)

Para sa mga katanungan: (Japanese Only)

Mie Ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shakai Kyoiku Bunkazai Hogo-ka (Mie Prefecture Board of Education Secretariat Social Education / Cultural Property Protection Division)

〒514-8570 Tsu Shi Komei Cho 13
TEL:059-224-3322
8:30am hanggang 5:15pm (Weekdays)

Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring tignan ang link sa ibaba:

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

Para sa mga katanungan:

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0046300044.htm

Gaganapin sa Ise Shi ang pinaka-malaking Sweets Festival sa Japan!

2017/04/25 Martes Edukasyon, Nilalaman

第27回全国菓子大博覧会開催について

Ito ay ang pinaka-malaking festival ng mga sweets sa Japan, Ang Dai 27-kai Zenkoku Kashi Dai Hakurankai・Mie (27th National Confectionary Exposition・Mie) na gaganapin sa Ise Shi Mie Ken!

Ang nickname na gagamitin para sa pag-imbita sa buong bayan ay 「O Ise San Kashi-haku 2017 (Ise-san Candy Expo 2017)」

Nagsimula noong taong 1911 ang 『Teikoku Kashia Medaihin Pyōkai (The Imperial Confectionary Candy Large Exhibition)』 at nagpatuloy bilang Zenkoku Kashidai Hakurankai (The National Confectionery Exposition) ay isang exhibition na may kasaysayan na mahigit sa 100 na taon, na kung saan ginaganap ito sa buong bayan ng isang beses sa kada apat na taon. Isang malaking craft sweets exhibition na may 110 na confectionary craftsmen ng Mie Ken at ang limited collection ng Akafuku at 1,800 na mga snacks galing sa buong bayan ay magtitipon-tipon!

Duration Period:   April 21, 2017 (Fri) hanggang May 14 (Sun)
From 10am~6pm (Maliban nalang sa huling araw, hanggang 5pm)
Lugar:  Mie Ken San Arena at sa nakapaligid na lugar.
Para sa entrance admission tickets, mangyaring tignan ang table sa ibaba:

Admission Ticket

Advance Ticket (tax included)

One the day Ticket

(tax included)

Adult(Sa pagitan ng 18 ~ 65 years old. Maliban sa mga nasa high school students)

1800 Yen

2000 Yen

Senior(65years old pataas)

1400 Yen

1600 Yen

Junior and Senior High School Students

1200 Yen

1400 Yen

Elementary Students (Libre para sa elementary students, ngunit, kailangang kasama ang mga magulang)

700 Yen

800 Yen

※Pangunahing taga-benta: Confectionery shop sa Mie Ken, Aeon group store, Kintetsu Station Sales Office, Mietetsu Ticket Office, Kintetsu Department Store, LeadingTravel Agencies, Leading Convenience Stores, Official website at marami pang iba.
※ Ang advance ticket sale period ay hanggang April 20, 2017 (Thursday) .
※ Ang ibang mga tindahan ay magbebenta na kailangan ang reservations.
※Discount admission ticket: Admission day limited 2 day admission ticket, Special discount admission ticket, at mayroon din na Group admission ticket. Para sa mga detalye, tignan ang link sa ibaba:
http://www.kashihaku-mie.jp/ticket/

Makipag-ugnayan sa:
Jikko iinkai Jimukyoku (Executive Committee Secretariat)
Duration Period: April 17-May 14, 2017 Reception: 9am-6pm
http://www.kashihaku-mie.jp
TEL:0596-63-5830 E-mail.: info@kashihaku-mie.jp