Mie Prefecture Staff Recruitment na inilaan para sa taong may kapansanan sa taong 2016

平成28年度身体障がい者を対象とした三重県職員採用選考について

2016/09/15 Thursday Karera, Nilalaman

h28-shintaishogaisha-kenshokuin-saiyosenko

Sa batayan ng spirit of the act sa pag-promote sa mga taong may kapansanan sa trabaho, upang mai-promote sa trabaho ang mga taong may kapansanan na nakatira sa Mie Prefecture, ay nagpasya na ipatupad ang 「Mie Prefecture Staff Recruitment na inilaan para sa taong may kapansanan sa taong 2016」. Ang pagtanggap ng application form, examination of application at distribution ng examination guidance ay nagsimula noong September 2.

(1) Ang selection ng implementation content

Job Category

Number of scheduled recruits

Job description

-General administrative field

-General Office work

Around 3 persons

Governor Departments, Board of Education, Public Enterprise in a hospital, business office, etc., engaged in general office.

A) Exam Qualification

 • Sa taong hindi kailangan ng tagapangalaga at makaka-perform ng duty sa regular na office work.
  (Ang nakatakdang working hours ay 38 hrs and 45 min, bale sa isang araw ay 7 hrs 45 min.)
 • Tanggap sa pag issue ng Physical Disability Certificate, mga taong may disability level na class 1 hanggang class 6.
 • Mga taong pinanganak noong April 2 1982 hanggang April 1,1999
 • Sa mga taong nakatira sa loob ng prefecture (subalit, hindi maaring kumuha ng exam ang mga taong temporaryong nasa labas ng prefecture dahil sa school atbp.)
 • Mga taong makaka sagot ng typographical sentences sa mga tanong
  (Ang test category sa “general office” ay ang exam ay available din sa Braille)
 • Sa mga taong hindi desqualified at tumutugma sa probisyon ng Local Public Service Law Article 16.
 • Maaari din makapagkuha ng exam ang mga taong walang Japanese Nationality

B) Registration Period

September 2,2016(Fri) hanggang September 29,2016(Thu)

*Ang pagregister sa Internet ay hanggang tanghali ng September 29 (Thu).

C) Araw ng selection

Ika-1 Selection November 6, 2016(Sun)

Ika-2 Selection November 28, 2016(Mon) or November 29 (Tue)

D) Others

 • Ang test para sa 「General office work」, ay maaring gumamit ng tulong sa pamamagitan ng audio voice computer.
 • Ang kwalipikasyon ng pagkuha ng exam, tungkol sa detalye ng selection method atbp., ay kumunsulta sa 「Guidelines for Mie Prefecture Staff Recruitment na inilaan para sa taong may kapansanan sa taong 2016」.
 • Ang examination guidance, atbp. ay naka-post sa Mie Prefecture Staff Career website. Sa home page, ay maaari din makapag-register para sa examination sa Internet. [Hanggang tanghali ng September 29 (Thursday)].
 • Ang recruitment ng mga taong may kapansanan sa munisipalidad na staff para sa elementary at junior highschool (Scool Office work) ay balak na ilagay sa ibang schedule. (Ang distribution ng scheduled exam guide ay hanggang October)

(2) Examination guidance at Lugar ng distribution ng Application form

Mie Ken Jinji Iinkai Jimukyoku (Mie Prefecture Human Resources Committee Secretariat), Mie Ken Somu-bu Jinjika (Mie Prefecture Affairs Department Personnel Division), Mie Ken Cho Sogo Annai (Mie Prefecture Agency General Information), Kennai Kaku Chiiki Bosai Sogo Jimusho (Prefecture Local Disaster Prevention Comprehensive Office) at sa Chiiki Kassei-ka-kyoku (Regional Activation Stations), Mie Ken Shima Kensetsu (Mie Prefecture Shima Construction Office), Mie Ken Tokyo Jimusho Oyobi Kansai Jimusho (Mie Prefecture Tokyo Office and Kansai Office).

(3) For Inquiries

Mie Ken Jinji Iinkai Jimukyoku (Mie Prefecture Human Resources Committee Secretariat)
(〒514-0004 Tsu Shi Sakae Machi 1 chome 891 banchi    Mie Ken Kinro-sha Fukushi Kaikan 4F    Tel: 059-224-2932)

Mie Ken Somu-bu Jinjika (Mie Prefecture General Affairs Department Personnel Division)
(〒514-8570 Tsu Shi Komei-cho 13 banchi    Mie Ken-cho 3F    Tel: 059-224-2103)

Magsasagawa ng Consumer Damage Prevention Training Session para sa mga residenteng dayuhan

2016/09/15 Thursday Karera, Nilalaman

外国人向け消費者被害防止研修会開催について

shohisha-higai-boshi-kenshukai

Ang Mie Prefecture ay isa sa mga may mataas na proporsyon ng mga banyagang residente sa kabuuang populasyon. Sa karagdagan, mas dumadami ang mga permanenteng naninirahan na dayuhan. Sa mga ganitong sitwasyon, dumadami din ang mga dayuhang residente na nagkakaproblema sa pamimili ng mga bagay. kaya, magsasagawa ng mga workshops sa madaming lugar na may mga dayuhang residente, Ang mga dayuhang residente ay responsable sa pag suporta para magkaroon ng ligtas at secure na pamumuhay.

 1. Date and time: October 29, 2016(Sat) 1:30pm~3:30pm (simula ng registration 1pm)
 2. Venue: Kameyama Shi Sogo Hoken Fukushi Center (AiAi) large meeting room
  (Kameyama Hawaka-cho, 545)
 3. Theme: Help protect yourself from contract trouble.
  Lecturer: Mie ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi kotsu Anzen ka Shohi Seikatsu Center Han Shokuhin (Mie Prefecture Environment Living Part of Living and Traffic Safety Division Consumer Life Center Team Staff
  Training content:
 • Paglalarawan ng consumer damage prevention gamit ang brochure sa maramihang language.
 • Case studies sa pamamagitan DVD.
 • Pagsasanay sa pagsulat ng postcard para sa cooling-off.
 • Simulation ng kontrata upang maiwasan ang mga problema.
 • Q&A session

Interpretation Languages: Portuguese, Spanish, Tagalog, English, Chinese

 1. Mga dayuhang residente ng Mie Prefecture, ang mga taong involved sa mga supporta sa dayuhang banyaga.
 2. Kinakailangang number ng tao: 30 persons (First come first serve basis)Participation Fee: FREE
 3. Paraan ng pag-apply: Pagkatapos mag fill-up ng impormasyon sa application na nasa likod ng PR Flyer, mag e-mail, fax o tumawag sa telepono hanggang October 20 (thursday). Bukod pa sa flyers na pinamimigay sa Mie Ken Kokusai Koryu Zaidan (Mie International Exchange Foundation), Maaari din i-download mula sa inihandang home page.
 4. Registration・Contact
  Zaidanhojin Mie ken Kokusai Koryu Zaidan sōda 雙田(Souda)・宇藤(Utou)
  〒514-0009Tsu Shi Hadokoro Machi 700 asuto tsu 3F
  Tel: 059-223-5006 Fax: 059-223-5007  Email: mief@mief.or.jp
  URL http://www.mief.or.jp
 5. Host: Mie Prefecture  Co-host: Kamiyama Prefecture
  Project Implementation (Jutaku-sha Trustee): Koeki Zaidanhōjin Mie Ken Kokusai Koryu Zaidan (MIEF)