Anunsyo tungkol sa Mie night class 2023 “Manamie”

令和5年度みえ夜間学級体験教室「まなみえ」のお知らせ

2023/04/10 Lunes Anunsyo, Edukasyon

Para sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa high school dahil sa iba’t ibang dahilan o kung iniisip mo na “Gusto mong matuto” o “Gusto mong matuto muli”, huwag mag-atubiling mag-apply.

 1. Period
 • Mayo 12, 2023 (Biyernes) hanggang Pebrero 2024
 • 6:00 pm hanggang 8:30 pm (3 klase, 40 minuto bawat isa)
 • Kabuuan ng 50 beses (tuwing Biyernes, Miyerkules dalawang linggo, mga klase sa labas sa mga itinalagang Sabado, graduation ceremony)
 1. Lugar

Classes sa Tsu: Mie Education Center (Mie-ken Sogo Kyouiku Center – 三重県総合教育センター): Tsu-shi Otani-cho 12, about 750m from Tsu Station

Classes sa Yokkaichi: Hokusei High School (Miekenritsu Hokusei Koto Gakko – 三重県立北星高等学校): Yokkaichi-shi Oazamochibuku 668-1, mga 1km mula sa Kintetsu Tomida Station

 1. Nilalaman

Japanese, English, math, social studies (shakai), hard sciences (rika), practical subjects

 1. Sino ang maaaring makasali

Mga residente ng Mie na ipinanganak bago ang Abril 1, 2008

*Hindi kasama ang mga taong nakatapos ng high school graduation (koukou)

 1. Iba pa

Ang mga klase ay libre

[Paano mag-apply] Mag-apply gamit ang isa sa 4 na pamamaraan sa ibaba.

 • Online registration: i-click dito
 • Tel (059-224-2963)
 • E-mail (gakokyo@pref.mie.lg.jp)
 • Pagpunta sa Shogakko at Chugakko Education department ng Mie Education Committee Office (Mieken Kyouiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiuku-ka), sa ikapitong palapag ng Mie Government Office (Mie Kencho)
 1. Enrollment period

April 12, 2023 (Miyerkules),  5:00 p.m.

 1. Iba pang detalye
 • Ang buwanang bayad ay libre
 • Ang mga handout ay ipapamahagi nang walang bayad
 • Tinitingnan ng organisasyon ang pagdaraos ng mga online class para sa mga taong nahihirapang makapasok sa mga klase.
 •  Kung nahihirapan kang mag-apply o gustong matuto ng Japanese, mangyaring makipag-ugnayan sa MieCo

MieCo, Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente

Tel: 080-3300-8077

https://www.miefweb.org/mieco/

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Portuguese

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Spanish

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Filipino

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Cebuano

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Chinese

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Japanese

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiku-ka

(三重県教育委員会事務局 小中学校教育課)

TEL: 059-224-2963

Email: gakokyo@pref.mie.lg.jp

Address: 〒514-8570 Tsu-shi Koemicho 13, sa ika-seventh floor ng Mie Government Office (Mie Kencho)

Tungkol sa Coupon ng Suporta sa Pamilyang may Pinapalaking Bata (Kosodate Katei Ouen Coupon)

2023/04/10 Lunes Anunsyo, Edukasyon

子育て家庭応援クーポンのお知らせ

Kung ipapakita mo ang iyong coupon para sa suporta sa pamilyang may inaalagaang bata sa mga kalahok na tindahan tulad ng mga supermarket at restaurant sa prefecture, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo tulad ng mga discount at serbisyo.  Maaari itong gamitin ng mga sambahayan na may mga batang wala pang 18 taong gulang at mga sambahayan na may mga buntis na kababaihan.  Ang marka ng simbolo sa ibaba ay nagpapahiwatig kung tinatanggap ng lokasyon ang coupon.

I-click dito (https://www.shoshika.pref.mie.lg.jp/) para sa impormasyon sa lokasyon at mga benepisyong inaalok ng mga tindahang nag-iisponsor.

i-click dito upang makita ang Mie Prefecture Child-rearing Family Support Coupon (Kosodate Katei Ouen Coupon) Mga Tuntunin ng Paggamit (sa wikang Japanese lamang )

Sa pamamagitan ng pagkuha ng isang coupon ng suporta, ikaw ay itinuring na sumang-ayon sa mga tuntunin sa dokumentong ito.

Paano makukuha ang coupon ng suporta sa pamilyang may pinapalaking bata

 • Sa pamamagitan ng homepage

Tignan ang https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000125826.htm, ilagay ang “petsa ng kapanganakan ng bunsong anak o inaasahang petsa ng kapanganakan”, buksan ang larawan ng kupon, i-save bilang canvas ng screenshot o i-print upang magamit..

 • Via postcard

Punan ang kinakailangang impormasyon sa isang return postcard (oufuku hagaki) at ipadala ito sa secretariat.  Makakatanggap ka ng postcard na may naka-print na coupon ng suporta upang malayang gamitin

Para sa mga detalye, sumangguni sa website ng Mie Prefecture (https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000177550.htm).

Makipag-ugnayan sa (sa wikang Japanese lamang)

Mie Prefecture Child and Welfare Department Declining Birthrate Division

Phone number: 059-224-2404