Ang bagong 「Integrated Free Dial para sa My Number」ay sinimulan nang buksan.

新たに「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しました。


My Number-free dial

Ang bagong 「Integrated Free Dial para sa My Number」ay sinimulan nang buksan.

0120-95-0178 (Libre)

 • Sasagutin nito ang mga tanong tungkol sa「Notification Card」at「Individual Card Number」at ibang pang mga bagay tungkol sa My Number System.
 • Sundin ang sinasabi sa voice instruction at piliin ang impormasyong nais alamin.
 • Ang navidial na ginagamit sa kasalukuyang ay patuloy pa ring magagamit. Ipinakikilala rin ang free dial na ito sa voice instruction.

・ Bukas ng weedays 9:30 ~ 22:00, weekends 9:30 ~ 17:30 (Bukas ang serbisyo sa buong taon maliban sa araw ng Disyembre 29 ~ Enero 3)

※ Kung sakaling hindi maka-contact gamit ang IP phone (May bayad)

・ Tungkol sa sistema ng My Number                     050-3816-9405

・ Tungkol sa「Notification Card」at「Individual Card Number」         050-3818-1250

※ Para sa free dial service sa wikang Ingles, Intsik, Koreano, Espanol at Portuges

・ Tungkol sa sistema ng My Number                 0120-0178-26

・ Tungkol sa「Notification Card」at「Individual Card Number」     0120-0178-27

(Maliban sa wikang Ingles, ang serbisyo para sa ibang wika ay bukas ng weekdays mula 9:30 hanggang 20:00)

Libre ang pagsali/kanit sino: May alam akong puwede mong pgkakitaan! …Totoo kaya ito?

平成27年11月29日(日)に四日市市で「儲かる話があるよ!…って本当?」のセミナーが開催されます

 • “Dumating ang resibo mula sa online game at kailangan bayaran ang malaking halagang ito”
 • “May naghihikayat sa iyong ibenta ang cellphone mo”

Ok bang gawin ang mga ito?

Ang kursong ito ay tungkol sa pag-iwas sa mga problema sa pera at kontrata. Malaya kayong makakasaki sa kursong ito!

Petsa: Nobyembre 29, 2015 (Linggo) 13:30 – 15:30
Lugar: Yokkaichi-shi Sogo Kaikan 7th Floor – Kenshu Shitsu 1

Limitadong tao: 30 katao
Bayad sa Pagsali: Kahit sino ay maaring dumalo!
*Kailangan ng aplikasyon

May interpreter: Portuges, Espanol, Intsik
May produktong ipapamimigay bilang regalo!

Pagkatapos ng kurso o pagpapaliwanag, magkakaroon ng libreng indibidwal na konsulta sa abogado at ang naunang 3 tao lamang ang tatanggapin.

Aplikasyon at mga Tanong: NPO Tsutamaru
Telepono at fax: 0595-23-0912
Cellphone: 080-3287-2636
E-mail: info@tsutamaru.or.jp

Itinatag ng Prepektura ng Mie sa pakikipagtulungan ng Lungsod ng Yokkaichi

Chirashi-TAG

 

 

Chirashi-TAG(verse)