Những câu hỏi thường gặp về「luật chuyển đổi vô hạn」

「無期転換ルール」を知っていますか?

2023/11/10 Friday Nghề nghiệp, Thông báo

Bạn có biết về luật chuyển đổi vô hạnkhông? (trang MieInfo) tại đây

Q1: Nếu tổng cộng hơn 5 năm, thì Hợp đồng lao động vô kỳ hạn, sẽ tự động được thay đổi phải không?

A1:  Dựa trên luật pháp,tổng hợp đồng lao động của kỳ hạn hợp đồng vượt trên 5 năm và Người lao động đã 「xin đăng ký」thì Hợp đồng lao động vô kỳ hạn sẽ được hợp pháp hóa.Vì vậy, để được chuyển đổi sang hợp đồng lao động vô kỳ hạn, thì bản thân người lao động cần thiết phải 「 đăng ký」

Q2: Chuyển đổi vô kỳ hạn có cần thiết phải đăng ký bằng đơn văn bản không?

A2: Sau khi phát sinh của quyền đăng ký chuyển đổi vô kỳ hạn,trương hợp người lao động đã đăng ký về chuyển đổi vô kỳ hạn với công ty, thì hợp đồng lao động vô kỳ hạn sẽ được thành lập(công ty không có quyền từ chối).Tuy trên luật pháp cho dù việc đăng ký luật này chỉ bằng lời nói thì cũng có hiệu lực pháp lý, nhưng để tránh sự cố về sau, thì người lao động nên đăng ký trình bày bằng văn bản.

Q3: Tôi đã đăng ký, trình bày nguyện vọng về chuyển đổi vô kỳ hạn, nhưng công ty đã trả lời rằng「Công ty chúng tôi không công nhận về chuyển đổi vô kỳ hạn」. Vậy tôi không thể được ứng dụng việc chuyển đổi vô kỳ hạn sao?

A3: Nếu người lao động hợp đồng có thời hạn cố định có tổng thời gian hợp đồng trên 5 năm nộp đơn xin chuyển sang lao động vô kỳ hạn, trước ngày hết hạn của hợp đồng lao động có thời hạn đang ký kết, thì người sử dụng lao động (công ty) sẽ chấp nhận đơn này. thời điểm nộp đơn, hợp đồng lao động vô kỳ hạn đã được xác lập vào ngày kế tiếp, kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động hữu thời hạn tại thời điểm nộp đơn (Điều 18, khoản 1 Luật Hợp đồng lao động). ). Vì vậy, công ty không thể từ chối chuyển đổi vô thời hạn.

Các câu hỏi thường gặp về luật chuyển đổi vô thời hạn (do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nghiên cứu: Tiếng Nhật)

Giải đáp thắc mắc

Cục Lao động Mie 059-226-2110 [Chỉ có tiếng Nhật]

Trung tâm hỗ trợ tư vấn nước ngoài Mie (MieCo) 080-3300-8077

[Ngôn ngữ được hỗ trợ] Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philipin, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Nhật

Bạn có biết về 「Luật chuyển đổi vô thời hạn」không?

2023/11/10 Friday Nghề nghiệp, Thông báo

「無期転換ルール」を知っていますか?

Luật chuyển đổi vô thời hạn là luật, người lao động làm việc tại một công ty trong một khoảng thời gian,và thời hạn hợp đồng lao động hữu hạn đã được gia hạn được tính, khi đã hơn trên 5 năm, tùy thuộc vào nguyện vọng xin hợp đồng của người lao động,thì hợp đồng lao động vô giới hạn thời hạn, luậtHợp đồng vô thời hạn có thể được áp dụng.

(Theo điều lệ 18 Luật hợp đồng lao động:thực thí ngày 1 tháng 4 năm 2013)

Luật này được áp dụng cho tất cả mọi người lao động, theo nguyên tắc thời hạn hợp đồng, đã ký kết hợp đồng lao động hữu hạn và đã làm trên 5 năm.

※Dành cho tất cả đối tượng người lao động, cho dù là bất cứ hình thức nào 「Nhân viên hợp đồng」、「Bán thời gian」、「Thời vụ」thì đều được áp dụng.

Trường hợp đã xin đăng ký hợp đồng lao động vô thời hạn, thì hợp đồng này sẽ được hợp thức hóa, tính từ ngày hôm sau của ngày kết thúc hợp đồng lao động hữu hạn của thời hạn hợp đồng.

Site portal chuyển đổi vô hạn của Người lao động hợp đồng hữu hạn(tiếng Nhật)

https://muki.mhlw.go.jp/

Luật chuyển đổi vô thời hạn sổ tay cẩm nang (trình bày bởi sở phúc lợi lao độngbản tiếng nhật)

Giải đáp thắc mắc

Cục lao động Mie: 059-226-2110【chỉ bằng tiếng Nhật】

Trung tâm tư vấn dành cho người nước Ngoài Mie (MieCo): 080-3300-8077

【Ngôn ngữ tư vấn】Anh, Bồ Đào Nha, Tây ban Nha, Philippine, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,Nepal, Indonexia, Thái Lan, Tiếng Nhật.