Anunsyo ng joint specialized consultation session para sa mga dayuhan (walang bayad)

外国人のための合同専門相談会(無料)のお知らせ

2023/11/10 Friday Anunsyo, Mga events

Isang pinagsamang espesyalisadong sesyon ng konsultasyon para sa mga dayuhan ay gaganapin sa Nagoya City.  Maaari kang sumangguni tungkol sa mga pamamaraan sa Immigration Bureau, mga kondisyon sa trabaho, mga problema sa trabaho, pananakot at diskriminasyon, pati na rin ang legal na payo.  Mangyaring gamitin ito kung mayroon kang anumang mga problema.  Binibigyan ng priyoridad ang mga nagpareserba, kaya inirerekomenda ang mga paunang pagpapareserba.

Araw at Oras

Saturday, November 18, 2023

10:00-16:00 (Ang pinakahuling registration para sa sesyon ng konsultasyon ay 3:30 ng hapon)

Lugar

JICA Chubu

Address: 4-60-7 Hiraike-cho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Prefecture

*5 minutong lakad mula sa Sasashima Live Station (Aonami Line)..

*13 minutong lakad mula sa Nagoya Station.

Tungkol as pagpapa reserba

Kapag magpapa reserba sa wikang Japanese

Tel: 0570-052259 →1#→0#→140#

E-mail: nagoya_ukeirekankyou@i.moj.go.jp

Kapag magpapa reserba ng ibang wika maliban sa Japanese

Tel: 052-961-7902

E-mail: sadan@aia.pref.aichi.jp

Ano ang sasabihin kapag magpapareserba

  • Pangalan
  • Nilalaman ng konsultasyon
  • Kailangan mo ba ng interpreter? (Anong wika ang kailangan mo ng interpreter?)
  • Ninanais na oras
  • Numero ng telepono (kung available)

I-click dito para sa pamphlet ng sesyon ng pinagsamang specialty consultation

Pamphlet sa wikang Portuguese

Pamphlet sa wikang Spanish

Pamphlet sa wikang Tagalog

Pamphlet sa wikang Chinese

Pamphlet sa wikang English

Pamphlet sa wikang Indonesia

Pamphlet sa wikang Nepalese

Pamphlet sa wikang Japanese

Impormasyon sa Mga Espesyal na Konsultasyon sa mga Abogado, Clinical Psychologist at Immigration (Oktubre 2023 hanggang Marso 2024)

2023/11/10 Friday Anunsyo, Mga events

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ(2023年10月~2024年3月実施分)

Ang mga konsultasyon sa telepono sa mga eksperto ay magaganap sa mga sumusunod na petsa.

Ang mga taong gustong kumuha ng appointment ay dapat gumawa ng reservation nang hindi bababa sa 5 araw bago ang petsa ng appointment.

Kung gusto mong magpareserba o may mga tanong tungkol sa pagkuha ng appointment, tumawag sa MieCo (080-3300-8077).

Libre ang mga konsultasyon.

Horas ng konsultasyon

First time: 1:30 pm hanggang 2:30 pm

Second time: 3pm hanggang 4pm

Mga eksperto na maaring magpakunsulta

Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, bukod sa iba pa)

Mga clinical psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga damdamin ng depresyon, kawalan ng tulog, bukod sa iba pa)

Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedures sa imigrasyon, bukod sa iba pa)

Mga petsa ng konsultasyon sa mga abogado

Oktubre 27, 2023 (Biyernes)

Nobyembre 17, 2023 (Biyernes)

Disyembre 1, 2023 (Biyernes)

Disyembre 22, 2023 (Biyernes)

Enero 19, 2024 (Biyernes)

Pebrero 2, 2024 (Biyernes)

Marso 15, 2024 (Biyernes)

Mga petsa ng konsultasyon sa Immigration (Zairyu Kanrikyoku)

Oktubre 12, 2023 (Huwebes)

Nobyembre 9, 2023 (Huwebes)

Disyembre 14, 2023 (Huwebes)

Enero 11, 2024 (Huwebes)

Pebrero 8, 2024 (Huwebes)

Marso 14, 2024 (Huwebes)

Mga petsa ng konsultasyon sa mga clinical psychologist

Nobyembre 24, 2023 (Biyernes)

Enero 26, 2024 (Biyernes)

Marso 22, 2024 (Biyernes)

i-click dito upang tingnan ang pamphlet ng konsultasyon

Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito