Đã thay đổi mới thông tin lánh nạn khi hại họa

災害時の避難情報が新しくなりました。あわせて、「三重県多言語避難所マップ」で災害の基本を確認してください。


Đã thay đổi mới thông tin lánh nạn khi hại họa, cộng với, hãy tìm hiểu về các cơ bản của hại họa trên “BẢN ĐỒ NƠI LÁNH NẠN CỦA MIE VỚI ĐA NGÔN NGỮ”.

Vào tháng 5 năm 2021, Luật căn bản đối sách thảm họa đã được cải chính, thông tin lánh nạn khi thảm họa xảy ra đã được cải thiện.

Chủ yếu của những điểm cải chính là, thông báo khuyến cáo lánh nạn và chỉ thị lánh nạn(cấp bách)đã hợp hóa nên một “Chỉ Thị Lánh Nạn”. Cho đến nay, do không lý giải đủ về sự khác nhau ý nghĩa của khuyến cáo lánh nạn và Chỉ thị lánh nạn (cấp bách), thay vì nên lánh nạn vào đúng thời điểm của thông báo khuyến cáo lánh nạn, nhưng đã không thực hiện theo. Đây chính là nguyên nhân gây ra thiệt hại lớn do sự chạy thoát thân chậm trễ.

Gởi đến mọi Người Dân tỉnh MIE

Tương ứng với sự Thông Tin Lánh nạn được phát ra từ Cơ quan chính quyền địa phương, hãy hành động những gì để bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình nhé.

Cảnh Báo cấp 3 Các bậc cao niên v.v Lánh nạn

Là tình trạng có nguy cơ của hại họa xảy ra. Thời điểm lánh nạn chủ yếu dành cho các bậc cao niên và những người khuyết tật v.v nên tránh xa những nơi nguy hiểm.

Cảnh Báo cấp 4 Chỉ thị lánh nạn

Là tình trạng có nguy cơ của hại họa xảy ra. Tất cả mọi Người nên tránh xa những nơi nguy hiểm.

Cảnh Báo cấp 5 Bảo đảm an toàn cấp bách

Là trình trạng hại họa đang xảy ra hoặc đang cận kề. Có nguy hiểm cho tính mạng. Hãy xác thực sự an toàn cho mình, ngay tức khắc.

Phủ Nội Các “hãy lánh nạn ngay, khi có thông báo Chỉ thị lánh nạn  khuyến cáo lánh nạn đã được hũy bõ. (hướng dẫn)” *chỉ có tiếng Nhật.

Tỉnh MIE “Thông Tin Lánh Nạn đã thay đổi mới“: https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/000249704.htm

“BẢN ĐỒ NƠI LÁNH NẠN CỦA MIE VỚI ĐA NGÔN NGỮ”

Tại Bản đồ nơi lánh nạn củaTỉnh Mie với đa ngôn ngữ, tổng hợp các thông tin cần thiết của các hại họa và nên sử lý như thế nào khi hại họa xảy ra. Có thể xác nhận vị trí của Nơi Lánh Nạn trên Google Map.

Năm 2021 Hãy Tích cực đóng thuế Xe Ôtô đúng thời hạn

2021年・自動車税は納期限までに納めましょう

Hạn chót nộp thuế xe Ôtô của năm này là ngày 31 tháng 5.

Thuế xe Ôtô là thuế bắt buộc phải đóng dành cho Người đang sở hữu xe mỗi năm 1 lần.

Tiền thuế, Tỉnh Mie sử dụng cho nhiều mục đích trong việc phục vụ hành chính như Giáo dục học đường,hổ trợ cho bảo hiểm ・y tế・phúc lợi, bảo trì cơ sở giao thông, bảo đảm công ăn việc làm,phòng tránh thiên tai…

Phong bì màu xanh lá sẽ được gởi từ Tỉnh đến những ai đang sỡ hữu xe ôtô.

Hãy sử dụng “phiếu nộp thuế”  được đính kèm trong bao thư, có thể thanh toán qua các Ngân hàng, qua các cửa hàng tiện lợi. Và cũng có thể thanh toán trả bằng thẻ tín dụng (trường hợp sử dụng internet có hạn chế), hoặc thanh toán bằng App của Smartphone.

Nếu đến hết hạn thông báo nộp thuế mà không thực hiện đúng, thì sẽ bị cộng thêm “tiền đình trệ”. Đối với những ai vẫn không thực hiện chấp hành nộp thuế, khi đã được gởi lệnh đốc thúc phải nộp. Buộc phải bị tịch thu tài sản như xe hoặc tiền lương, dựa theo luật pháp đã được qui định.

Nhất định phải nộp theo đúng hạn định cho đến (thứ hai) ngày 31 tháng 5 này nhé.