Về việc hỗ trợ công cho chi phí y tế do nhiễm vi rút Corona mới (khi nhập viện)

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(入院したとき)について【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

2023/10/16 Monday Coronavirus, Thông báo

[Hệ thống từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024]

Chịu chi phí công (khi nhập viện do nhiễm virus Corona mới)

Các khoản ① và ② sau đây sẽ được chi trả bằng công quỹ.

①Một phần chi phí y tế nhập viện do nhiễm vi rút Corona mới

② Một phần chi phí thuốc nếu bạn nhận được đơn thuốc cho các loại thuốc đắt tiền sau đây để điều trị nhiễm vi-rút Corona mới.

  • Thuốc uống “Lagebrio”, “Paquirovid”, “Zocova”
  • Thuốc tiêm tĩnh mạch “Veklury”
  • Thuốc kháng thể trung hòa “Zebudi”, “Lonaprieve”, “Evasheld”

Nội dung quỹ công hỗ trợ một phần chi phí y tế nằm viện

Về nguyên tắc, quỹ công sẽ được sử dụng để trợ cấp số tiền từ số tiền đồng thanh toán tối đa này sẽ giảm 10.000 yên theo Hệ thống chi phí y tế chi phí cao.

*Vui lòng xem tại đây (chỉ bằng tiếng Nhật) để biết số tiền tự chi trả tối đa sau khi đã được giảm bởi quỹ công.

Bấm vào đây để biết thông tin về các chi phí công phát sinh khi điều trị ngoại trú do nhiễm vi-rút Corona mới.

Thông báo về phí thanh toán (khi điều trị ngoại trú) y tế về bệnh lây nhiễm Covid-19

2023/10/16 Monday Coronavirus, Thông báo

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(外来診療を受けたとき)について 【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

[Bắt đầuTừ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2023]

Đối tượng thanh toán của phí tổn công(khi điều trị ngoại trú y tế do bệnh lây nhiễm Covid-19)

Trường hợp phải mua thuốc điều trị bệnh lây nhiễm covid-19 với các loại thuốc giá cao dưới đây tại nhà thuốc thì một phần sẽ được phí bảo hiểm thanh toán.

  • Thuốc uống「LAGEVRIO」「PAXLOVID」「XOCOVA」
  • Thuốc tiêm tĩnh mạch「VEKLURY」
  • Thuốc kháng thể trung hòa「Zebuday」「Ronaprieve」「Egisheild」

*Về những phí điều trị ngoại trú khác và phí thuốc khác sẽ là ngoài đối tượng của phí thanh toán công.

Nội dung của thanh toán phí y tế khi chi trả của phí thuốc

Số tiền phải thanh toán sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu phần trăm phải chi phí cho y tế của mình.

Số tiền mình phải thanh toán là,9,000 yên cho người phải chi trả 30 phần trăm bảo hiểm y tế, 6,000 yên cho người được quy định 20 phần trăm, 3,000 yên dành cho người được quy định chỉ thanh toán 10 phần trăm của phí y tế.

Tham khảo về phí phải thanh toán, sau khi nhập viện về bệnh mắc nhiễm covid-19 xem tại đây