Thông báo hội tư vấn đặc biệt với luật sư, nhà tâm lý học lâm sàng và Cục quản lý xuất nhập cảnh (thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024)

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ(2023年10月~2024年3月実施分)


Các cuộc họp tư vấn với các chuyên gia qua điện thoại được tổ chức theo lịch trình sau đây.

Nếu muốn tư vấn, xin vui lòng đặt lịch trước ít nhất 5 ngày trước mỗi buổi tư vấn.

Vui lòng gọi 080-3300-8077 (MieCo) để đặt chỗ và hỏi về tư vấn chuyên nghiệp.

Có thể Tư vấn là miễn phí.

Thời gian tư vấn

Thứ nhất   13:30 – 14:30

lần 2      15:00 -16:00

Các chuyên gia bạn có thể tham khảo

Luật sư (tư vấn các vấn đề pháp lý như ly hôn, tai nạn giao thông)

Nhà tâm lý học lâm sàng (ví dụ: tư vấn cảm xúc cho bệnh trầm cảm, mất ngủ, v.v.)

Cục quản lý xuất nhập cảnh (Tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh, v.v.)

Những ngày bạn có thể hỏi ý kiến luật sư

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2024

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Những ngày bạn có thể tham khảo ý kiến của Cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya

Thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023

Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024

Thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024

Những ngày mà bạn có thể tham khảo ý kiến của một nhà tâm lý học lâm sàng

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024

  • Nhấn vào đây để xem tờ rơi của cuộc họp tư vấn đặc biệt
  • Nếu bạn muốn tư vấn về các vấn đề khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, vui lòng bấm vào đây.

Trung tâm tư vấn hỗ trợ người nước ngoài Mie Thông báo “MieCo” ~Ngày mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu~

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ ~開設日は、月曜日から金曜日です~

Tỉnh Mie có Trung tâm tư vấn dành cho cư dân nước ngoài. Nếu bạn gặp vấn đề khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày, hãy tham khảo ý kiến của MieCo. Giữ bảo mật. Xin hãy yên tâm tham khảo ý kiến với trung tâm tư vấn nhé.

Thời gian tư vấn

Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

9:00-17:00

Khi tư vấn qua điện thoại

Vui lòng gọi 080-3300-8077.

Khi cuộc gọi được kết nối, hãy nói ” ngôn ngữ○○”của mình. Sau đó, một thông dịch viên sẽ được nối để đối thoại với bạn bằng ngôn ngữ đó. Hỗ trợ ngoại ngữ thông qua các cuộc gọi điện thoại ba chiều. Tùy thuộc vào nội dung, chúng tôi sẽ kết nối bạn với một tổ chức chuyên biệt để  có thể giải quyết vấn đề đó.

Khi tư vấn tại cửa sổ MieCo

Nhân viên tư vấn là những người có thể nói ngoại ngữ . Nhưng nếu nhân viên đó không nói được ngôn ngữ của bạn, họ sẽ sử dụng thông dịch viên qua điện thoại.

Địa chỉ: 700 Hadokoro-cho, Tầng 3 Asto Tsu City Tsu

Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Mie (MIEF) tại Trung tâm giao lưu tỉnh Mie.

(Tàu điện) 1 phút đi bộ từ lối ra phía đông của ga Tsu.

(Xe hơi) Có chỗ đậu xe miễn phí tối đa 30 phút. Hơn 30 phút sẽ bị tính phí.

Tư vấn là miễn phí. ( tính cước cuộc gọi điện thoại)

ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philipin, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Nhật

Nội dung có thể tham khảo

Thủ tục cư trú, công việc, chăm sóc y tế, phúc lợi, sinh con/chăm sóc con cái, giáo dục, v.v.

Nội dung không thể thảo luận

Dịch thuật tài liệu, phiên dịch dân sự, thương mại, phiên dịch kinh doanh, phiên dịch y tế, v.v.

Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến của một chuyên gia (luật sư, nhà tâm lý học lâm sàng, Cục quản lý xuất nhập cảnh), vui lòng nhấp vào đây.