Mie Info (Trang web cung cấp thông tin tỉnh Mie) là, trang web đa Ngôn Ngữ, chuyên cung cấp thông tin ,trong sinh hoạt hàng ngày ,cũng như những thông tin hành chính cơ bản cần thiết v.v dành cho Người Nước Ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản (Tỉnh Mie).

Khái Quát

【Ngôn ngữ đối ứng】 Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,Tiếng Philipine, tiếng Trung quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản.

【Thông tin văn bản】 Thông báo các loại, thông tin có liên quan đến như Cư trú・ Giáo Dục・Sức khỏe・Nghề nghiệp v.v Hướng dẫn về sự kiện・ Hội thảo v.v của tỉnh Mie.

【Thông tin Hình ảnh】 về 「Giảng Huấn phòng Chống họa」、「Giáo dục nhiều tập」、「Hãy tìm hiểu về Mie」(Giới thiệu về các nhà Tham quan・Triển lãm của Mie)、các Thông báo quan trọng như Thông tin sinh hoạt, những báo cáo, tư liệu về sự kiện・Hội thảo v.v
* Năm Reiwa2, Công ty cổ phần Portal Mie được ủy thác hoạt động kinh doanh.