Thông báo về hội Tư vấn chuyên môn với Luật sư, Nhà Tâm lý học Lâm sàng và Cục Di trú (thực hiện từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023)

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ(2022年10月~2023年3月実施分)


Các cuộc họp tham vấn với các chuyên gia qua điện thoại được tổ chức theo lịch trình sau đây.

Người có nhu cầu cần tư vấn, vui lòng đặt chỗ trước mỗi buổi tư vấn ít nhất 5 ngày.

Vui lòng gọi 080-3300-8077 (MieCo) để đặt chỗ, hoặc thắc mắc về tư vấn chuyên môn.

Tư vấn có thể miễn phí.

Thời gian tư vấn

Lần 1: 13: 30-14: 30

Lần 2: 15: 00-16: 00

Các chuyên gia bạn có thể tham khảo

Luật sư (tư vấn về các vấn đề pháp lý như ly hôn và tai nạn giao thông)

Nhà tâm lý học lâm sàng (ví dụ: tư vấn cảm xúc cho bệnh trầm cảm, mất ngủ, v.v.)

Cục xuất nhập cảnh (Tư vấn thủ tục nhập cảnh, v.v.)

Tháng 10 năm 2022- tháng 3 năm 2023 Lịch trình Tham vấn chuyên môn

Ngày tháng năm Các chuyên gia bạn có thể tham khảo
Ngày 9 tháng 10 năm 2022 luật sư
Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
23 tháng 10 năm 2022 luật sư
23 tháng 10 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng
Ngày 10 tháng 11 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
Ngày 13 tháng 11 năm 2022 luật sư
18 tháng 11 năm 2022 luật sư
27 tháng 11 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng
8 tháng 12 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
11 tháng 12 năm 2022 luật sư
25 tháng 12 năm 2022 luật sư
25 tháng 12 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng
8 tháng 1 năm 2022 luật sư
12 tháng 1 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
22 tháng 1 năm 2022 luật sư
22 tháng 1 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng
9 tháng 2 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
12 tháng 2 năm 2022 luật sư
17 tháng 2 năm 2022 luật sư
26 tháng 2 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng
9 tháng 3 năm 2022 Cục quản lý lưu trú
12 tháng 3 năm 2022 luật sư
26 tháng 3 năm 2022 luật sư
26 tháng 3 năm 2022 nhà tâm lý học lâm sàng

Hãy gọi tư vấn đến tổng đài tư vấn dành cho người nước ngoài cư trú tại “MieCo”

外国人住民のための相談センター「MieCo(みえこ)」に相談してください

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như thủ tục cư trú, công việc, chăm sóc y tế, phúc lợi, sinh con / chăm sóc con cái, giáo dục, v.v., vui lòng gọi cho MieCo, trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như thủ tục cư trú, công việc, chăm sóc y tế, phúc lợi, sinh con / chăm sóc con cái, giáo dục, v.v., vui lòng gọi cho MieCo, trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài.

Vui lòng gọi 080-3300-8077. Khi cuộc gọi được kết nối, vui lòng nói “○○ ngôn ngữ”. Cuộc nói chuyện của bạn sẽ được kết nối cùng với một thông dịch viên cho ngôn ngữ mà bạn yêu cầu.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí. (Có tính phí gọi điện thoại)

Ngày vấn

Chủ nhật đến thứ sáu (đóng cửa vào thứ bảy, ngày lễ, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

thời gian tư vấn

9:00~17:00

Địa điểm

Tsu-shi Hadokoro 700 UST Tsu 3F – Mieken Kokusai Koryuzaidan (MIEF)

(Tàu điện) 1 phút đi bộ từ cửa đông ga Tsu.

(Xe hơi) Miễn phí đậu xe trong tối đa 30 phút.Hơn qúa 30 phút sẽ bị tính phí.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Nhật

Nội dung có thể tư vấn

Thủ tục cư trú, làm việc, chăm sóc y tế, phúc lợi, sinh con / chăm sóc con cái, giáo dục, v.v.

Nội dung không thể tư vấn

Dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho mục đích dân sự và thương mại, phiên dịch kinh doanh, phiên dịch y tế, v.v.