Tỉnh Mie Thời hạn trọng điểm ngăn chặn tái bộc phát (Ngày 1 ~ 14 tháng 10 năm 2021)

2021/10/04 Thứ Hai Coronavirus, Thông báo

Nhờ sự hiệp lực của mỗi người dân,kể từ tháng 9 số lượng ca lây nhiễm Covid-19 trong tỉnh Mie đã giảm bớt. Tuy nhiên,thể chế cung cấp y tế vẫn còn nhiều gay go, khắc nghiệt.

Mie ken tiếp tục đối sách cho toàn khu vực tỉnh với 「三重県リバウンド阻止重点期間」Mie thời hạn trọng điểm ngăn chặn tái bộc phát, chỉ bằng tiếng Nhật. Mong tất cả mọi Người dân cùng hiệp lực.

Gởi đến mọi Người dân tỉnh

 1. Xin hãy luôn giữ giãn cách, tránh những nơi và giờ cao điểm đông đúc người khi ra ngoài hay di chuyển đâu đó.
 2. Xin đừng đến những nơi, khu vực ngoại tỉnh có số người bị lây nhiễm nhiều. (Ngoại trừ trường hợp phải duy trì sinh hoạt cuộc sống)
 3. Cho dù có tiệc tùng ngoài trời đi chăng nữa,xin đừng tập trung đông người và đừng kéo dài nhiều giờ. Cho dù có tụ tập ăn uống với nhau ít người và trong khoảng thời gian ngắn đi chăng nữa, cũng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
 4. Trường hợp cảm thấy cơ thể có triệu chứng khác thường, xin đừng tiếp xúc với người khác, ngay cả người trong gia đình, tự cách ly trong phòng riêng biệt, đeo khẩu trang, và sớm thảo luận, tư vấn với bác sĩ quen, lân cận, càng sớm càng tốt.
 5. Phiếu ăn GO TO EAT hãy sử dụng như mua đem về hoặc giao đến nhà.

Gởi đến các nhà kinh doanh

 1. Các nhà hàng,quán nhậu, hãy kinh doanh mở cửa đến 20 giờ. Các hàng quán có chứng nhận「Ansin Mie RiA」có thể được phép kinh doanh mở cửa đến 21 giờ.
 2. Các hàng quán ăn uống, phải thực hiện các đối sách phòng tranh lây nhiễm một cách tuyệt đối.
 3. Đừng đến, vào các cơ sở,tụ điểm kinh doanh tập hợp khách hàng mà có người đang bị phát nhiệt hay không thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm như( không đeo khẩu trang hay không khử khuẩn. )
 4. Các nhà hàng, quán ăn, nhà triễn lãm tham quan.Với chế độ chứng nhận của đối sách phòng tránh lây nhiễm. Xin hãy tích cực hoạt dụng phương châm『Mie khu vực an tâm, là nơi hiếu khách và an tâm với chế độ công nhận. 』

Văn phòng tư vấn

 • Nếu gặp khó khăn về dịch lây nhiễm virus COVID-19

Hãy gọi đến Mie trung tâm hỗ trợ tư vấn dành cho người nước ngoài (Điện thoại số 080-3300-8077)

Ngôn ngữ tiếp ứng, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines,tiếng Trung Quốc,tiếng Hàn quốc・Bắc triều tiên, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal,tiếng Indonesia, tiếng Thái lan, tiếng Nhật.

 • Nếu gặp khó khăn về việc đăng ký hẹn tiêm chủng Vắc-xin

Hãy gọi đến Mie Gaikokujin CORONA WAKUCHIN SODAN DIAL (Điện thoại số  080-3123-9173)

Ngôn ngữ tiếp ứng, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines,tiếng Trung Quốc,tiếng Hàn quốc・Bắc triều tiên, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal,tiếng Indonesia, tiếng Thái lan, tiếng Nhật.

 • Nếu có thắc mắc・Tư vấn về phản ứng phụ của Vắc -xin

Hãy gọi đến văn phòng tư vấn về phản ứng phụ của vắc-xin COVID-19. (Số Điện thoại 059-224-3326)

Ngôn ngữ tiếp ứng, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc,tiếng Hàn quốc・Bắc triều tiên, tiếng Nhật.

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 Tham gia đóng bảo hiểm trách nhiệm bồi thường tổn hại xe đạp sẽ là Nghĩa vụ hóa

2021/10/04 Thứ Hai Coronavirus, Thông báo

2021年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されます

Nhằm chuẩn bị lỡ khi gây ra tai nạn, để giảm đi chi phí bắt buộc phải trả,để bồi thường thiệt hại cho đối phương yêu cầu, theo “Điều lệ an toàn giao thông tỉnh Mie”, “①Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạp” và, “②kiểm tra về việc Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạp」đã trở nên là nghĩa vụ.

Ngày thực thí (Điều lệ điều thứ 25 và điều thứ 26)

Ngày 1 tháng 10 năm Reiwa 3

Đối tượng Người

 1. về việc Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạp (Điều lệ điều thứ 25)
 • Người sử dụng phương tiện xe đạp(ngoại trừ người dưới tuổi thành niên)
 • Bậc phụ huynh(trường hợp người có con em sử dụng xe đạp mà dưới tuổi thành niên)
 • Người kinh doanh sử dụng phương tiện xe đạp.
 • Người kinh doanh cho thuê xe đạp.
 1. kiểm tra về việc Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạpĐiều lệ điều thứ 26
 • Người kinh doanh bán xe đạp với qui mô nhỏ
 • Người kinh doanh cho thuê xe đạp.

Các Q&A có liên quan đến về việc Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạp (Điều lệ điều thứ 25 và 26), Chỉ bằng tiếng Nhật

https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500130.htm

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe đạp dành cho Người kinh doanh (Chỉ bằng tiếng Nhật)

https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500118.htm

Các kí sự đã đăng của MieInfo「Điều lệ an toàn giao thông tỉnh Mie đã được chế định」

https://mieinfo.com/ja/jouhou/sonota/mie-koutsu-anzen/index.html

Nơi thắc mắc liên hệ

Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi/Kotsu Anzen-ka Kotsu Anzen-han

〒514-8570 Tsu Shi Koumei Chou 13 Banchi

Điện thoại Số: 059-224-2410