Pagpapalawig ng Panahon at Pagbabago sa Mga Pamamaraan sa Pagpaparehistro para sa Libreng PCR test para Labanan ang Coronavirus

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために無料PCR検査事業の申込期間を延長するとともに実施方法等を変更します

2021/12/15 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus, Seminar at mga events

Napakaraming paggalaw ng mga tao sa panahon ng holiday ng Bagong Taon.  Kaya naman, pahahabain ng gobyerno ang registration period para sa PCR testing hanggang Pebrero 10, 2022 (Huwebes) para mas maraming residente ang makatanggap ng testing.

Maglalagay din ang mga booth sa loob ng mga commercial establishments, atbp., para sa pamamahagi ng mga test kits.

Gayunpaman, hindi magbibigay ng negative test certificates.

 1. Panahon ng registration

Hanggang Pebrero 10, 2022 (Huwebes)

*Limit ng hanggang 1 test bawat buwan para sa bawat aplikante

 1. Sino ang maaring makakakuha

Mga taong walang sintomas na naninirahan, nagtatrabaho o nag-aaral sa Mie.

Asymptomatic na mga taong nagpaplanong pumunta sa Mie

*Ang mga taong may sintomas na lagnat, ubo, atbp. ay hindi makakatanggap ng testing.

 1. Paraan ng testing
 • Tungkol sa test

PCR testing gamit ng saliva o laway

 • Test fee

Libre

 • Paano kumuha ng test

Magpa-register para sa test gamit ang homepage

Tanggapin ang kit (posibleng matanggap ang kit sa iyong tahanan, lugar ng trabaho o iba pang mga establisyimento, o sa mga booth

Ang aplikante mismo ang dapat kumuha ng sample (laway) sa kanyang sarili

Ilagay ang test kit sa mailbox sa itinatag na paraan

Ang mga sample ay susuriin ng mga institusyong medikal

Ang mga resulta ay ipapadala sa tahanan o lugar ng trabaho ng aplikante at iba pang mga establisyimento.

 1. Paano magparehistro
 • Magrehistro sa pamamagitan ng homepage (sa wikang Japanese lamang).

Para sa pangkalahatang publiko : http://www.mwt-mice.com/events/miepcrtest

Para sa mga opisina at establisyimento na may higit sa 10 tao na inaasahang kukuha ng test: https://www.mwt-mice.com/events/miepcrtest-office/login

* Ang mga opisina at establisyimento na kaunti sa 10 na empleyado ay maaaring magparehistro gamit ang form para sa pangkalahatang publiko.

 • Posible ring magparehistro sa mga booth na naka-install sa mga commercial establishments

Ang mga lokasyon at petsa kung kailan ilalagay ang mga booth ay ipapaalam sa homepage 1 linggo bago ang araw ng pag-install.

https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600003_00006.htm

* Magkakaroon ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan kapag ang mga test kit ay ipinamahagi sa mga booth, kaya dalhin ang iyong driver’s license o iba pang dokumento ng pagkakakilanlan.

 • Posible ring magparehistro sa pamamagitan ng FAX at mail. Para sa karagdagang detalye, kumonsulta sa opisina.
 1. Makipag-ugnayan sa

Shingata Coronavirus Kansen-sho Kakudai Boushi ni Muketa Muryo PCR Kensa Jigyo Jimukyoku

TEL: 059-213-3810 (As wikang Japanese lamang)

Operating hours: mula 10 am hanggang 5:30 pm

(*Mago-operate din sila tuwing Sabado, Linggo, at holiday Maliban sa pagitan ng Enero 1, Sabado, at Enero 3, Lunes)

 1. Mga karagdagang detalye
 • Kung nagpositibo ka, makakatanggap ka ng referral mula sa mga institusyong medikal. Kumuha ng appointment online o sa pamamagitan ng telepono (walang kinakailangang gastos sa medikal).
 • Kahit na negatibo ang resulta, hindi ito ganap na nagpapatunay na hindi ka nahawaan ng coronavirus, kaya patuloy na sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas.

Libreng PCR test flyer

Mga hakbang sa pag-iwas para sa mga residente ng Mie batay sa ika-14 na Edisyon ng “Mga Alituntunin sa Prefecture ng Mie” para sa Pag-iwas sa Coronavirus

2021/12/15 Miyerkules Anunsyo, Coronavirus, Seminar at mga events

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.14より 県民の皆様に取り組んでいただきたい感染防止対策

Noong Oktubre 2021, ang bilang ng mga kaso ng coronavirus ay bumababa.  Gayunpaman, marami pa ring mga bagay na dapat bantayan, gaya ng paglitaw ng bagong mutant strain na “Omicron variant”, at kinakailangang gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang impeksiyon nang hindi masyadong maging maluwag upang mapanatiling maliit ang epekto ng ika 6th wave kahit na ito ay mangyayari.

Ika-14 na Edisyon ng “Mga Alituntunin sa Prefecture ng Mie” (sa Japanese lang)

Para sa lahat ng residente

 1. Mga Pangunahing Kaalaman sa Pag-iwas sa Impeksyon
 • Pigilan ang impeksyon at “huwag dalhin” o “huwag ikalat” ang virus
 • Iwasan ang mga saradong kapaligiran, mataong lugar at sitwasyon na nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa maraming tao.
 • Magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas, matulog ng sapat at pangalagaan ang iyong kalusugan.
 • Magsuot ng mga face mask na may maaasahang kalidad. Hangga’t maaari, gumamit ng TNT mesh face masks  (Fushokufu – 不織布).
 • Mag-ventilate nang maayos (palaging panatilihing bahagyang bukas ang mga bintana, buksan ang malalawak na bintana sa mga silid na hindi ginagamit, atbp.)
 1. Panatilihin ang “New Normal” at sundin ang mga preventive measures
 • ” Panatilihin ang layo na 2 metro (minimum 1 metro) mula sa ibang tao”, “Kapag nakikipag-usap, iwasang makipag-usap nang harapan hangga’t maaari”, “Subukang mamili nang mag-isa o kasama ang ilan lamang na tao sa mga oras na hindi gaanong busy”
 • “Ang pagkain na kasama ng maraming tao ng mahabang oras” ay partikular na nagpapataas ng panganib ng mga impeksyon, kaya mag-ingat sa pagpapakalat sa pamamagitan ng droplets atbp.
 • Kapag kumakain kasama ang ibang tao na hindi mo kasama sa bahay, kahit na habang kumakain, magsuot ng facemask kapag nakikipag-usap (Mask Kaishoku – マスク会食) at iwasang makipag-usap (黙食 – Mokushoku).
 • Kapag kumakain at umiinom, “subukang kumain kasama ng mga taong madalas mong nakakasalamuha”, “uminom ng tma lang at iwasang lumampas sa limitasyon at pag-inom sa iba’t ibang lugar”, “huwag mag share ng mga kubyertos at baso”, “iwasang umupo nang malapitan o harapan ng ibang tao.”
 1. Tungkol as pagbiyahe
 • Kung iniisip mong umalis sa prefecture para umuwi sa inyong probinsya, subukang bumiyahe sa mga oras na kaunti ang trapiko, gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas dalawang linggo bago umalis sa Mie, at kung hindi ka pa nakakakuha ng bakuna, subukan ang PCR test, at iba pang mga hakbang sa pag-iwas.
 1. Tungkol sa preventive measures approval system para sa mga restaurant, tourist establishments, atbp.

Para sa impormasyon tungkol sa prevention as iba’t ibang linguwahe at easy Japanese,

Tignan ang Mie government’s “外国人住民のみなさまへ para sa mga dayuhang residente”

https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/covid19info-jp.htm

Consultation desks

 • Kapag nahaharap sa mga problema dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nagkakaroon ng problema sa reservation upang makapag bakuna:

Tawagan ang Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga  dayuhan (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.