Ang Espesyal na Konsultasyon para sa mga Abogado, Clinical Psychologist, at ang Immigration Bureau (ipinatupad mula Oktubre 2022 hanggang Marso 2023)

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ(2022年10月~2023年3月実施分)

2022/10/10 Lunes Anunsyo, Seminar at mga events

Ang mga konsultasyon sa mga espesyalista sa pamamagitan ng telepono ay gaganapin sa sumusunod na schedule.

Kung gusto mong kumonsulta, mangyaring magpareserba nang hindi bababa sa 5 araw bago ang bawat araw ng konsultasyon.

Mangyaring tumawag sa 080-3300-8077 (MieCo) para sa mga reservation at mga katanungan tungkol sa mga propesyonal na konsultasyon.

Libre ang konsultasyon

Oras ng konsultasyon

Ika-1 beses 13:30-14:30

Ika-2 beses 15:00-16:00

Mga eksperto na maaaring konsultahin

  • Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, atbp.)
  • Mga klinikal na psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga pakiramdam ng depression, insomnia, atbp)
  • Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedure sa imigrasyon, atbp.)

 Mga petsa ng mga espesyal na konsultasyon sa pagitan ng mga buwan ng Oktubre 2022 at Marso 2023

Date Specialist
October 9, 2022 Lawyer
October 13, 2022 Immigration
October 23, 2022 Lawyer
October 23, 2022 Clinical psychologist
November 10, 2022 Immigration
November 13, 2022 Lawyer
November 18, 2022 Lawyer
November 27, 2022 Clinical psychologist
December 8, 2022 Immigration
December 11, 2022 Lawyer
December 25, 2022 Lawyer
December 25, 2022 Clinical psychologist
January 8, 2023 Lawyer
January 12, 2023 Immigration
January 22, 2023 Lawyer
January 22, 2023 Clinical psychologist
February 9, 2023 Immigration
February 12, 2023 Lawyer
February 17, 2023 Lawyer
February 26, 2023 Clinical psychologist
March 9, 2023 Immigration
March 12, 2023 Lawyer
March 26, 2023 Lawyer
March 26, 2023 Clinical psychologist
  • i-click dito upang tingnan ang flyer ng konsultasyon
  • Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito

Kumuha ng appointment sa MieCo, Consultation Center ng Mie Prefecture para sa mga Dayuhang Residente

2022/10/10 Lunes Anunsyo, Seminar at mga events

外国人住民のための相談センター「MieCo(みえこ)」に相談してください

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga pag-aasikaso ng visa, trabaho, kalusugan, welfare, pagbubuntis, pagiging magulang, edukasyon, at iba pa, tawagan ang Consultation Center ng Mie Prefecture para sa mga Dayuhang Residente, MieCo.

Ang mga konsultasyon sa telepono ay isasagawa sa tulong ng isang interpreter.  Depende sa nilalaman, makikipag-ugnayan ang mga consultant sa isang espesyal na institusyon upang malutas ang isyu.  Ang iyong pribadong impormasyon ay mapoprotektahan!  Kumunsulta ng walang pag-aalala.

Tumawag sa 080-3300-8077.  Kapag tumawag, pakisabi muna ang iyong gustong language.  Maaarinh makipag-chat sa isang interpreter sa languange na iyong pinili.

Libre ang mga konsultasyon (ngunit sisingilin ang bayad sa pagtawag).

Mga araw ng konsultasyon

Linggo hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, holiday at sa pagitan ng Disyembre 29 at Enero 3)

Mga oras ng konsultasyon

9 am hanggang 5 pm

Lugar

Mie International Exchange Foundation (MIEF) – Tsu-shi Hadokoro 700 UST Tsu 3F

Sa pamamagitan ng Train: 1 minutong lakad mula sa Tsu Station East Exit

Sa pamamagitan ng sasakyan: libreng parking sa loob ng 30 minuto.  Sisingilin ang parking fee pagkalipas ng 30 minuto.

Mga language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga paksang maaaring konsultahin

Mga pamamaraan ng visa, trabaho, kalusugan, kagalingan, pagbubuntis, pagka-ama at panganganak, edukasyon, atbp.

Mga paksa na hindi maaaring konsultahin

Pagtranslate ng dokumento, pag translate para sa mga layuning pangkomersiyo at mga civil cases, face to face na translation, medical translation, atbp.

Tingnan ang mga flyer sa MieCo sa pamamagitan ng pag-click dito

Kung gusto mo ng impormasyon sa mga special cases na konsultasyon sa mga abogado (bengoshi), clinical psychologist (rinsho shinri-shi) o sa Immigration Office (Shutsunyukoku Zairyu Kanri-kyoku), i-click dito