Tungkol sa pagkumpiska ng ari-arian para sa mga defaulter ng buwis sa lalawigan ngayong Nobyembre at Disyembre

県税の「差押強化月間」(11~12月)と納税の猶予制度について

2020/11/05 Huwebes Coronavirus, Kultura at Libangan

Ang mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan ay ginagamit para sa pakinabang ng lipunan.  Ang mga buwis ay dapat bayaran sa loob ng tinakdang panahon.  Karamihan sa mga tao ay nag-aambag sa loob ng tinakdang panahon, kaya’t hindi makatarungang magkaroon ng mga taong hindi nagbabayad ng kanilang buwis.

Dahil dito, naglapat ang lalawigan ng mga parusa batay sa konstitusyon para sa mga taong hindi nagbayad ng mga buwis sa panlalawigan kahit na mayroon silang mga assets at kita (sa Japanese, ang mga taong ito ay itinuturing na “tainousha”).

Tinukoy ng lalawigan ang “Mga Buwan ng Pagsisiyasat para sa Pagkumpiska ng Mga Aset” para sa Nobyembre at Disyembre, at ang 8 na mga opisina ng Buwis sa lalawigan ay magsasagawa ng mga parusa as pag kumpiska.

Ang iba`t ibang mga assets tulad ng sahod, utang, pagtipid at deposito, seguro sa buhay, seguridad sa pananalapi, sasakyan, real estate at marami pang iba ay mga target ng pag kumpiska.

Tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan, may mga kaso kung saan kinakailangan na maglagay ng mga kandado sa mga gulong upang hindi magamit ang kotse.  Ang mga nakumpiskang kotse at pag-aari ay ibebenta sa mga auction sa Internet, at maiugnay sa hindi nababayarang buwis.

Mayroon ding mga kaso kung saan kinakailangan na magsagawa ng isang pagsisiyasat para sa pag kumpiska kung may natagpuang anumang pag-aari.

Ang buwan ng pagpapaigting ng inspeksyon para sa pagkumpiska ng mga assets ay Nobyembre at Disyembre lamang, ngunit ang mga awtoridad ay patuloy na agawin ang mga assets sa iba pang mga panahon.

Humihiling ang gobyerno ng Mie sa mga mamamayan na magbayad ng buwis sa lalong madaling panahon kung hindi pa nila nagagawa.

< Tungkol sa mga service counter at pagpapalawak ng panahon ng kontribusyon >

Para sa mga taong hindi maaaring magbayad ng buwis sa panlalawigan dahil sa pagbaba ng kita na dulot ng epekto ng coronavirus, may mga kaso kung saan tinatanggap na pahabain ang kontribusyon sa loob ng 1 taon.

Pumunta sa Provincial Tax Office (Kenzei Jimusho – 県 税 事務所) upang kumunsulta at mag-apply para sa isang extension.  Para sa karagdagang detalye at impormasyon sa pakikipag-ugnay,  click here (sa wikang Japanese lamang)

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa wikang Hapon, makipag-appointment MieCo, Consultation Center para sa mga Foreign Residents ng Mie.

TEL: 080-3300-8077

(Assistance sa ibat ibang linguwahe)

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm

References

 The Main Provincial Taxes Charged by the Provincial Tax Office (Ken’ei Jimusho): Vehicle tax, Individual Property tax, Property Acquisition tax, etc.

Bilang ng mga Seizures Executed as taong 2019: 4,563

Contact Information

Department of Tax Revenue of Mie General Affairs Section (Mie-ken Soumu-bu Zeishu Kakuho-ka)

TEL: 059-224-2131

Hand in Hand 2020– Multicultural Awareness Event

2020/11/05 Huwebes Coronavirus, Kultura at Libangan

多文化共生理解イベント Hand in Hand 2020

Nagsusumikap ang lalawigan ng Mie para sa “Konstruksyon ng isang multi-cultural na lipunan”, na naglalayong tanggapin ang mga pagkakaiba-iba ng kultura ng mga mamamayan mula sa iba’t ibang nasyonalidad, mga pangkat etniko, atbp, at sa pag-istraktura ng isang pamayanan batay sa parehong mga relasyon.  Bilang bahagi ng kilusang ito, gaganapin ang Hand in Hand 2020 – Multicultural Awareness Event.

Ang tema ngayong taon ay “Fictitious Travels on the Planet – Island Countries”.  Ano sa tingin mo tungkol sa paglalakbay sa Pilipinas at Palau gamit ang iyong mayamang imahinasyon?

Petsa

November 21, 2020 (Sabado) – 1:30 pm hanggang 4:30 pm

Lugar

Online (isasagawa sa Zoom)

Description

  1. Pumasok sa isang kathang-isip na paglalakbay sa Pilipinas

Sumailalim sa isang Fictitious Travel (haka-haka na karanasan sa paglalakbay) sa Pilipinas na may mga katutubong gabay.  Alamin ang tungkol sa pang-araw-araw na buhay at kultura ng Pilipinas.

  1. Sumakay sa isang kathang-isip na paglalakbay sa Palau

Kumuha ng isang Fictitious Travel (haka-haka na karanasan sa paglalakbay) sa Palau na may mga katutubong gabay.  Kumonekta sa tanggapan ng JICA sa Palau at alamin ang tungkol sa ugnayan ng Japan at Palau at ang mga plano para sa pagpapanatili ng kapaligiran.  Ang mga mag-aaral ng high school mula sa Palau ay lalahok din.

  1. Presentation Pacific Islands Leaders Meeting nakatakdang gaganapin sa lungsod ng Shima sa 2021.

Entrance

Libre

Target Audience

Para sa mga taong may interes sa kultura ng ibang mga bansa, kapaligiran at mga SDG.

* Ang mga paliwanag ay gagawin sa wikang Hapon. Walang magkasalin.

Audience capacity at registration method

Limitado sa unang 50 tao na nag-sign up

Mag-apply sa pamamagitan ng URL sa ibaba hanggang Nobyembre 16 (Lunes)

https://www.kokuchpro.com/event/mousou2020/

Tignan ang pamphlet para as iba pang detalye.

Makipagugnayan sa

Mie Citizens Volunteer Activities Center (Mie Shimin Katsudo Volunteer Center)

TEL: 059-222-5995

FAX: 059-222-5971

E-mail: center@mienpo.net

http://www.mienpo.net/center