Mga Patnubay para sa Konsultasyon at Examination Para sa Bagong Coronavirus Infectious Disease

新型コロナウイルス感染症について 相談・受診の目安


1 – Mga bagay na dapat tandaan bago ang kumunsulta at magpa examination (kung mayroon kang trangkaso o iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, atbp)

 • Huwag pumasok sa paaralan o magtrabaho at iwasan ang lumabas ng bahay.
 • Kumuha at i-record ang iyong temperatura araw-araw.

2 – Mga patnubay sa konsultasyon

 • Kung nakakaramdam ka ng panghihina (malaise), mataas na lagnat o nahihirapan sa paghinga (dyspnea)
 • Ang mga tao sa pangkat na may mataas na peligro (ang matatanda at mga may sakit tulad ng diabetes) na may lagnat, ubo at iba pang mga sintomas na tulad ng trangkaso.
 • Sa mga kaso ng mga sintomas ng trangkaso (lagnat, ubo, atbp.) Na tumatagal ng higit sa 4 na araw.
 • Kung kakauwi mo lang mula sa ibang bansa at sumama ang pakiramdam.

Kapag bumibisita sa isang institusyong medikal, tumawag nang maaga at magsuot ng maskara, pati na rin hugasan ang iyong mga kamay at pag-ubo sa pag-uugali (kapag umubo ka o bumahing, gumamit ng mask, tissue, panyo, manggas, bibig o ilong). Mangyaring tandaan).

 Kung ikaw ay isang dayuhang residente at na-aangkop ka sa isa sa mga kategorya na nakasulat sa itaas, mangyaring kumonsulta sa MieCo Consultation Support Center for Foreigners (MieCo「みえこ」).

TEL: 080-3300-8077

* Multi-language support

Mula Lunes hanggang Biyernes (maliban tuwing holidays) mula 9am hanggang 5pm.

O kumunsulta sa Returnees / Contact Center na nakalista sa ibaba (ang suporta ay sa wikang Japanese lamang)

* Mula 9am hanggang 9pm (Tumatanggap din ng tawag mula Sabado, Linggo at public holidays)

 

Kuwana Health Center: 0594-24-3619

Yokkaichi Health Center: 059-352-0594

Suzuka Health Center: 059-392-5010

Tsu Health Center: 059-223-5345

Matsusaka Health Center: 0598-50-0518

Ise Health Center: 0596-27-5140

Iga Health Center: 0595-24-8050

Owase Health Center: 0597-23-3456

Kumano Health Center: 0597-89-6161

* Para sa mga tawag mula 9pm hanggang kinabukasan ng 9am, tumawag sa Mie Emergency Medical Information Center: 059-229-1199

 

Impormasyon sa maraming wika tungkol sa bagong coronavirus (CLAIR – Council of Local Authorities for International Relations):
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

Tungkol sa bagong coronavirus (Mga pinakabagong impormasyon sa Prefectural office HP):
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066.htm

Halin’t bisitahin ang MieMuv “MieMu Waku-Waku♪ Summer” ngayong 2020 summer vacation!

2020年 夏休みはMieMuへ!「MieMu わくわく♪サマー」を開催します

Ang General Museum ng Mie (MieMu) ay magkakaroon ng event na “MieMu Waku Waku Summer” ngayong summer holiday.  Sumali sa mga classes na may experts at tutors mula sa museum at magkaroon ng experience sa crafts at fossil games sa special event na ito (walang translators)!

Mayroon din special exhibition na “War and Mie” (Senso to Mie – 戦争と三重) hanggang August 30 (Sunday), at ang thematic exhibition na “Where are the whales” (Kujira ha iru ka !? – クジラはいるか!?), sa pagitan ng August 1 (Saturday) at November 29 (Sunday).  Halina’t makisaya sa MieMu.

 • Mga classes at workshop
 1. Gumawa ng sea turtles gamit ang microplastic

Detalye: Isipin kung paano makakaapekto sa microplastics ang buhay ng mga pawikan sa dagat, at gumuhit ng larawan ng mga pagong na may microplastic collage.

Petsa: Agosto 1 at 2 (Sabado at Linggo), session sa 10 am at 1:30 pm (bawat session ay tatagal ng 1 oras at 30 minuto)

Target na madla: kahit sino ay maaaring lumahok!  Ang mga bata na hindi pa nakapasok sa shogakko ay dapat na samahan ng kanilang mga magulang.

 1. Woodblock prints (Ukiyo-e Hanga – 浮世絵版画)

Detalye: Makinig sa mga paliwanag ng Tokaido Gojusan Tsuginouchi Shono’s “ukiyo-e” prints (東海道五十三次 「庄 野」) at gumawa ng mga prints.

Petsa: Agosto 15 (Sabado), session sa 10:00 at 1:30 pm (bawat session ay tatagal ng 1 oras)

 Target na madla: mula sa mga mag-aaral ng shogakko at mas matanda

 1. Gumawa ng mga bird molds

Detalye: Alamin ang pagkakaiba sa pagitan ng hugis at haba ng mga pakpak ng mga ibon at bumuo ng mga hulma ng mga lumilipad na ibon.

Petsa: Agosto 11 (Sabado), session sa 10:00 at 1:30 pm (bawat session ay tatagal ng 1 oras)

Target na madla: mula sa mga mag-aaral ng shogakko at mas matandar

 1. Gumawa ng mga transparent soaps at sugpuin ang coronavirus

Detalye: Alamin ang tungkol sa mga lihim ng isang sabon, na kung saan ay napaka-epektibo sa pagpigil sa coronavirus, at gumawa ng iyong sariling sabon.

Petsa: Agosto 22 (Sabado), session sa 10:00, 11:00, 1pm at 2pm (bawat session ay tatagal ng tungkol sa 1 oras)

 Target na madla: kahit sino ay maaaring lumahok!  Ang mga bata na hindi pa nakapasok sa shogakko ay dapat na samahan ng kanilang mga magulang.

 1. Gumawa ng whale molds

Mga Detalye: Alamin ang tungkol sa pag-andar ng mga whiskers ng whale at kung ano ang kinakain nila, at bumuo ng mga hulma ng balyena.

Petsa: Agosto 23 (Linggo), session sa 10:00, 11:00, 1pm at 2pm (bawat session ay tatagal ng tungkol sa 1 oras)

Target na madla: kahit sino ay maaaring lumahok!  Ang mga bata na hindi pa nakapasok sa shogakko ay dapat na samahan ng kanilang mga magulang.

Ang bawat session ng mga item na nabanggit sa itaas ay may maximum na kapasidad ng 12 katao, at libre ang bayad sa pakikilahok.

Mag register sa pamamagitan ng pag click dito (in Japanese only).

 • Magtanggal ng mga minerals at makakuha ng fossils

Mga Detalye: Alisin ang mga filil ng trilobite mula sa nodules (piraso ng bato).  Ang mga kalahok ay maaaring dalhin ang mga trilobite sa bahay!

Petsa:

Hulyo 26 (Linggo), session sa 11:00, 12pm, 3pm (bawat session ay tatagal ng 30 minuto)

August 9 (Linggo), session sa 10:00, 11am, 1pm at 2pm (bawat session ay tatagal ng 30 minuto)

Agosto 16 (Linggo), session sa 10:00, 11:00, 1pm at 2pm (bawat session ay tatagal ng 30 minuto)

Target na madla: kahit sino ay maaaring lumahok!  Ang mga bata na hindi pa nakapasok sa shogakko ay dapat na samahan ng kanilang mga magulang.

Capacity: 10 katao kada session

Participation fee: ¥1.100 (including taxes)

Mag register sa pamamagitan ng pag click dito (in Japanese only)

Reference:

Homepage of Mie Prefecture Office (Mie Kencho)
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700229.htm

Homepage of Mie General Museum (MieMu)
https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/index.shtm