MieCo, Mie Consultation Center sa Foreign Residents

多言語相談窓口「みえ外国人相談サポートセンター」(みえこ「MieCo」)がオープンしました

2019/08/01 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

Sa August 1, 2019, ang service desk ay inilagay para as iba’t-ibang pangaraw-araw na konsultasyon (residence procedures, work, medical treatment, welfare, education, atbp.) sa iba’t-ibang wika para sa mga foreigners na nakatira sa Mie, atbp.

Ang mga konsultasyon ay maaaring gawin sa service desk o sa pamamagitan ng telepono.  Ang konsultasyon ay libre, at ang mga nilalaman ay mapoprotektahan at mapapanatiling confidential.  Huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin.

 1. Pangalan: Mie Gaikokujin Soudan Support Center
  English: Mie Consultation Center for Foreign Residents
  Maikling pangalan: MieCo
 1. Lugar: Mie International Exchange Foundation (MIEF) – Tsu-shi Hadokoro 700 UST Tsu 3F
 2. Tel: 080-3300-8077
 3. Oras: Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal) mula 9am hanggang 5pm
 4. Mga wika na nasa serbisyo
  1 – Ang consultasyon ay as wikang Portuguese, Spanish, English, Filipino and Japaneses
  2 – Telephone service na may outsourced translator. Karagdagan sa 5 mga wika na nabanggit sa itaas, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian at Thai ay suportado din.

* Tungkol sa mga wika na hindi nabanggit sa itaas, may mga kaso kung saan ang serbisyo ay bibigyan ng translation machines.

 1. Consultation fee: libre
 2. Makipag-ugnayan sa
  Mie International Exchange Foundation (MIEF) – Tsu-shi Hadokoro 700 UST Tsu 3F
  Tel: 059-223-5006

Ang serbisyo ng konsultasyon ay isang proyekto na ipinagkatiwala sa Mie International Exchange Foundation (MIEF).

Alam mo ba ang alert level (ng mga sakuna)?

2019/08/01 Huwebes Anunsyo, Coronavirus

「警戒レベル」を知っていますか?

Mula noong Hunyo 2019, nagbago ang paraan ng paghahatid ng impormasyon sa baha at sediment prevention prevention.  Mula ngayon, ang impormasyon sa paglikas na ibinigay ng mga munisipyo at impormasyon sa klima para sa pag-iwas sa kalamidad na inisyu ng mga lalawigan at pamahalaan ay ibubuod at ihahatid ang “alert level” sa 5 stages.

Ang “alert level” ay saklaw mula 1 hanggang 5 at ang “alert level 5” ay kumakatawan sa pinaka-mapanganib na sitwasyon.  Huwag maghintay hanggang mailabas ang alert level 5!  Dapat magsimula ang bawat isa sa paglisan kung ang “alert level 4” ay inisyu.

 Mga hakbang sa paglisan ayon sa antas ng alerto 1 hanggang 5

  Alerto Antas 1 at 2 – Manatiling alerto at suriin ang mga panukala sa pag-evacuate

Bigyang-pansin ang bagong impormasyon sa kalamidad.  Kumpirmahin ang mga mapanganib na lokasyon sa pamamagitan ng hazard mapa at suriin ang mga lokasyon ng paglisan at kung paano mapupuntahan ang mga ito.

Alert Level 3 – Kailangang mag-evacuate ang mga Seniors, etc.,

Ang mga taong nangangailangan ng mas maraming oras upang lumikas (mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga sanggol, mga bata, atbp.) At ang kanilang mga tagapag-alaga ay dapat na lumikas.  Ang iba pang mga tao ay dapat maghanda upang simulan ang paglisan sa anumang oras.

 Alert Level 4 – lahat ng masa danger zones ay kailangang mag-evacuate

Ang lahat ng nasa danger zone ay dapat pumunta sa isang evacuation site.

* Kung napakapanganib na pumunta sa evacuation site, protektahan ang iyong sarili sa pinakamalapit na ligtas na lugar o ang pinakaligtas na lugar sa iyong tahanan.

 Alert Level 5 – Gumawa ng Pinakamahusay na Desisyon upang Protektahan ang Iyong Buhay

Nagaganap na ang sakuna.  Gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon upang maprotektahan ang iyong buhay.

* Tingnan ang pangunahing impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad sa URL sa ibaba.

Mie Info Disaster Prevention Information

https://mieinfo.com/tl/category/video-tg/kurso-tungkol-sa-kalamidad

Bousai Mie.jp (mga impormasyon as wikang Portuguese, Spanish, English, Chinese at Korean)

http://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_index

Reference: Japan Cabinet Alert Level Pamphlet

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/pdf/keikai_level_chirashi.pdf