Notice mula sa Mie Counseling Support Center para sa mga Dayuhang Residente “MieCo”

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ

2023/03/06 Lunes Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang Mie Prefecture ay mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente.  Kung mayroon kang anumang mga problema sa iyong pang-araw-araw na buhay, mangyaring kumonsulta sa MieCo., lahat ng usapin sa konsultasyon ay magiging kumpidensyal.  Mangyaring huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin.

Konsultasyon sa telepono

Tumawag sa 080-3300-8077.

Kapag nakakonekta ang tawag, sabihin ang iyong gustong wika.  May isang interpreter na makikipag-usap sa iyo kasama ang empleyado ng MieCo, na magreresulta sa isang 3way call.  Depende sa nilalaman, isang dalubhasang organisasyon ang magpupulong upang matulungang malutas ang iyong problema.

Mga bagay na maaaring ikunsulta sa MieCo Service Desk

Sa prinsipyo, may mga staff na maaaring makapag interpret sainyo sa piniling language subalit kung walang available, may tutulong na isang interpreter sa telepono.

Address: Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3F

Mie International Exchange Foundation (MIEF) sa Mie Prefectural Exchange Center (Mie Kenmin Kouryu Center)

By train: 1 minute na lakad galing sa Tsu Station east exit.

By car: ang parking is libre hanggang 30 minutes.  Kung ito ay lumampas sa 30 minuto, may bayad na sisingilin.

Mga oras ng konsultasyon

Monday hanggang Friday (sarado tuwing Saturdays, Sundays, public holidays at New Year’s holidays, sa pagitan ng December 29th and January 3rd)

*hanggang March 31, 2023, ang mga appointment ay gagawin tuwing Sunday.

Mga service language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga paksang maaaring konsultahin

Visa procedures, work, health, well-being, pregnancy, paternity and maternity, education, etc.

Matters that CANNOT be consulted

Translation ng documents, translation para sa commercial purposes at civil cases, face-to-face translation, medical translation, atbp.

Kung gusto mong kumonsulta sa mga espesyalista (lawyers, clinical psychologists at Department of Immigration Control officials), I-click dito para sa higit pang mga detalye (iskedyul ng konsultasyon sa pagitan ng Oktubre 2022 at Marso 2023

Ang iskedyul ng konsultasyon mula Abril 2023 ay iaanunsyo sa Abril sa Mie Info.

i-click dito dito para tingnan ang flyer ng MieCo

i-click dito dito para tingnan ang flyer ng MieCo Expert Consultation

Tungkol sa paggamit ng mask from March 13, 2023

2023/03/06 Lunes Anunsyo, Kultura at Libangan

2023年3月13日からのマスク着用について

Hanggang ngayon, alinsunod sa mga regulasyong itinakda ng Ministry of Health, Labor and Welfare, ang munisipalidad ay karaniwang hinihiling sa mga tao na magsuot ng mga mask sa indoors at ng pagsusuot nito sa labas ay opsyonal.  Gayunpaman, mula Marso 13, 2023, ang paggamit ng mask ay nasa indibidwal na pagpapasya.

(Kosei Rodo-sho) i-click dito para sa leaflet (created by the Ministry of Health, Labor and Welfare)

Gayunpaman, sa mga sumusunod na kaso, inirerekomenda na magsuot ng mask.

  • Kapag bumibisita sa isang institusyong medikal
  • Kapag bumibisita sa mga institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda kung saan maraming tao na may mataas na panganib na magkasakit ng malubha, tulad ng mga matatanda, ay naospital at/o nakatira
  • Kapag ang isang empleyado ng isang institusyong medikal o pasilidad para sa mga matatanda ay nagtatrabaho
  • Nakasakay sa mataong train o bus (hindi kasama ang mga limited express train, highway bus, charter bus, atbp., kung saan halos lahat ng pasahero ay naka-upo)
  • Kapag nakakasalamuha ang mga matatandang nasa mataas na panganib na magkasakit nang malubha o mga taong may pinag-uugatang sakit, inirerekomenda ang pagsusuot ng maskara upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus

Mangyaring patuloy na magsagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pag-ventilate sa mga panloob na lugar.  Gayundin, maging maagap tungkol sa mga pagbabakuna.

  • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Wika na suportado: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese