Ang Ikalawang Edisyon ng Travel Discount na “Mie-toku Travel Coupon”

旅行割引「みえ得トラベルクーポン」第2弾!


Ang ika-2 edisyon ng “Mietoku Travel Kupon” ay isasagawa para sa mga residente ng prefecture, habang isinasaalang-alang ang sitwasyon ng impeksyon ng coronavirus na may dalang pag-iingat at gayon din sa pagbibigay ng discount para sa travel price habang namamasyal as loob ng prefecture.

Online registration (ang mga pamamasyal na may kasamang accommodation lamang ang maaaring makatanggap ng coupon)

Tuwing weekdays lamang

¥18,000 coupon para sa bookings ng 3 at higit pang adults (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥30,000)

¥12,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total value ng accommodation with tax ay kailangang lagpas ng ¥20,000)

¥6,000 coupon para sa bookings ng 1 adult (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

Para sa lahat ng araw

¥15,000 coupon  para sa bookings ng 3 o higit pang adults (ang total value ng accommodation with tax ay kailangang lagpas ng ¥30,000)

¥10,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥20,000)

¥5,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total ng accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

¥5,000 coupon para sa bookings ng 1 adult (ang total na accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

¥2,500 coupon para sa 1 adult bookings (ang total ngvaccommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥5,000)

Tuwing weekdays lamang

¥6,000 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥10,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

Para sa lahat ng araw

¥5,000 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥10,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

¥2,500 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥5,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

Para sa karagdagang detalye sa pagpaparehistro sa mga travel agency service desks, i-click dito

Service period at availability ng paggamit

Oktubre 15 (Biyernes) hanggang Nobyembre 30 (Martes) 2021

Makipag-ugnayan sa

Mie-toku Travel Coupon Jimukyoku (sa wikang Japanese lamang)

9am hanggang 6pm

TEL: 050-3644-3575

Libreng Covid-19 PCR Tests Para Sa Pag-iwas As Impeksyon

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、無料でPCR検査をします

Panahon ng pagpaparehistro

Oktubre 11 (Lunes) hanggang Disyembre 10, 2021 (Biyernes)

* Ang kada tao ay maaari lamang magrehistro para sa testing ng isang beses sa isang buwan.

 1. Sino ang maaring makasali

Mga taong Asymptomatic na nagtatrabaho, nag-aaral o naninirahan sa Mie Prefecture.

* Ang mga taong may mga sintomas tulad ng lagnat at ubo ay hindi maaaring makakuha ng test.

* Ang mga registration mula sa mga kumpanya at organisasyon para sa maraming tao ay hindi tatanggapin.

 1. Paraan ng implementsyon
 • Tungkol sa testing
  PCR test with saliva
 • Testing fee
  Libre
 • Paano magapa test
  1. Mg register para sa testing via homepage at iba pang platforms.
  2. Ang test kit ay ipapadala sa inyong bahay.
  3. Ang aplikante mismo ang kukuha ng sample sa sariling laway (saliva) .
  4. Ihulog ang test kit at ipadala by post katulad ng instruction na nakasaad.
  5. Ang mga Samples ay susuriin sa mga medical institutions
  6. Ang resulta ay ipapadala sa aplikante.
 1. Paano mag register

Mag register sa homepage: http://www.mwt-mice.com/events/miepcrtest

Kung hindi mo magawang magparehistro sa pamamagitan ng homepage, mangyaring magrehistro sa pamamagitan ng mga booth sa mga komersyal na pasilidad. booths sa mga pasilidad sa komersyo.

 1. Makipag-ugnayan sa

Shingata Coronavirs Kansen-shi Kakudai Boshi ni Muketa Muryo PCR Kensa Jigyo Jimukyoku (新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた無料PCR検査事業事務局)

TEL: 059-213-3810 (sa wikang Japanese lamang)

FAX: 059-225-7633

Office hours: 10 am hanggang 5:30 pm (bukas din tuwing Sabado, Linggo at holiday)

 1. Importanteng anunsyo
 • Kung positibo ang resulta, isasangguni ka ng gobyerno sa mga kaakibat na ospital upang gumawa ng konsultasyong medikal online o sa telepono (libre ang bayad sa konsulta).
 • Kahit na ang resulta ay negatibo, hindi nito ganap na ginagarantiyahan na hindi ka nahawahan, kaya’t panatilihin ang mga hakbang sa pag-iingat.
 • Walang ibibigay na certificate para sa negatibong resulta.

I-click dito upang matingnan ang libreng PCR test flyer.