Ang Pangatlo Edisyon ng Travel Discount na “Mie-toku Travel Coupon”

旅行割引「みえ得トラベルクーポン」第3弾!

2021/12/02 Huwebes Anunsyo, Coronavirus, Kultura at Libangan

Ang ika-3 edisyon ng “Mietoku Travel Kupon” ay isasagawa para sa mga residente ng prefecture, habang isinasaalang-alang ang sitwasyon ng impeksyon ng coronavirus na may dalang pag-iingat at gayon din sa pagbibigay ng discount para sa travel price habang namamasyal as loob ng prefecture.

Online registration (ang mga pamamasyal na may kasamang accommodation lamang ang maaaring makatanggap ng coupon)

Tuwing weekdays lamang

¥18,000 coupon para sa bookings ng 3 at higit pang adults (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥30,000)

¥12,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total value ng accommodation with tax ay kailangang lagpas ng ¥20,000)

¥6,000 coupon para sa bookings ng 1 adult (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

Para sa lahat ng araw

¥15,000 coupon  para sa bookings ng 3 o higit pang adults (ang total value ng accommodation with tax ay kailangang lagpas ng ¥30,000)

¥10,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥20,000)

¥5,000 coupon para sa bookings ng 2 o higit pang adults (ang total ng accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

¥5,000 coupon para sa bookings ng 1 adult (ang total na accommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥10,000)

¥2,500 coupon para sa 1 adult bookings (ang total ngvaccommodation price with tax ay kailangang lagpas ng ¥5,000)

Tuwing weekdays lamang

¥6,000 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥10,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

Para sa lahat ng araw

¥5,000 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥10,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

¥2,500 discount coupon para sa pamimili ng mga travel products na may presyong lagpas ng ¥5,000 per day na accommodation sa kada isang tao.

Para sa karagdagang detalye sa pagpaparehistro sa mga travel agency service desks, i-click dito

Service period at availability ng paggamit

Disyembre 1 (Miyerkules) hanggang Disyembre 31, 2021 (Biyernes)

Makipag-ugnayan sa

Mie-toku Travel Coupon Jimukyoku (sa wikang Japanese lamang)

9am hanggang 6pm

TEL: 050-3644-3575

Ang ika-1 ng Disyembre ay ang World AIDS Day

2021/12/02 Huwebes Anunsyo, Coronavirus, Kultura at Libangan

毎年12月1日は「世界エイズデー」です

Upang maiwasan ang AIDS at wakasan ang pagkiling at diskriminasyon laban sa mga pasyente, ang mga kampanya upang magdala ng kamalayan at edukasyon tungkol sa AIDS ay isinasagawa sa ilang mga bansa.  Sa pag-unlad ng teknolohiya, nagagawa ng gamot na tuklasin ang HIV sa maagang yugto, pati na rin simulan at ipagpatuloy ang paggamot upang maiwasan ang mga sintomas ng AIDS.

Alamin ang tamang kaalaman, at kung nag-aalala kang nahawaan ka, maangyaring magpasuri.

Sa Mie Prefecture, posibleng kumuha ng anonymous HIV test nang libre sa Public Health Centers (Hokenjo – 保健所).

*Para sa higit pang mga detalye, pumunta sa homepage ng Hokenjo o magtanong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.

Hokenjo Address Tel. No.

 (Sa wikang Japanese lamang)

Petsa ng pagkuha ng test (hindi maaaring makakuha ng test tuwing regular holidays at New Years Eve sa pagitan ng December 28th at January 3rd)
Kuwana Hokenjo Kuwana-shi Chuo 5-71 0594-24-3625 Tuwing Martes mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Yokkaichi Hokenjo Yokkaichi-shi Suwa-cho 2-2 059-352-0595 Tuwing Miyerkules mula 1pm hanggang 3pm

Ika-4 na Miyerkules mula 5:30 pm hanggang 7:00 pm

Suzuka Hokenjo Suzuka-shi Nishijo 5-117 059-382-8672 Tuwing ika-1 ng Martes mula 9 am hanggang 10:30 am

*Magpapatuloy ang testing mula Disyembre 2021 (kinakailangan ang reservation)

Tsu Hokenjo Tsu-shi Sakurabashi 3-446-34 059-223-5184 Tuwing Martes mula 3 pm hanggang 4:30 pm
Matsusaka Hokenjo Matsusaka-shi Takamachi 138 0598-50-0531 Tuwing ika-1 at ika-3 Martes mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm (kinakailangan ang reservation)
Ise Hokenjo Ise-shi Seita-cho 628-2 0596-27-5137 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 9 am hanggang 11 am (kinakailangan ang reservation)
Iga Hokenjo Iga-shi Shijuku-cho 2802 0595-24-8045 Tuwing ika-1 at ika-3 na Martes, 9am hanggang 11am (kinakailangan ang reservation)
Owase Hokenjo Owase-shi Sakabanishimachi 1-1 0597-23-3454 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 9 am hanggang 10 am
Kumano Hokenjo Kumano-shi Ido-cho 383 0597-89-6115 Tuwing ika-2 at ika-4 na Martes mula 1:30pm hanggang 2:30pm (kinakailangan ang reservation)

Makipag-ugnayan  (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Iryo Hoken-bu Kansensho Taisaku-ka Kansensho Taisaku-han

TEL: 059-224-2712