Panahon ng Pagpapatupad ng Panukala upang Maiwasan ang Pagbalik ng mga Kaso sa Mie Prefecture (Oktubre 1 hanggang Oktubre 14, 2021)

三重県リバウンド阻止重点期間(2021年10月1日~14日)

2021/10/04 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Ang bilang ng mga bagong kaso ng coronavirus sa Mie Prefecture ay bumababa mula pa noong Setyembre salamat sa tulong ng lahat ng mga residente.  Gayunpaman, ang imprastrakturang pang-medikal ay nananatiling labis na nahihirapan.

Samakatuwid, tinukoy ng gobyerno ng Mie ang ika-1 hanggang ika-14 ng Oktubre, 2021 bilang “Panahon ng Pagpapatupad ng mga Panukala upang Maiwasan ang Pagbalik ng mga Kaso as Mie Prefecture (Mieken Rebound Soshi Juten Kikan – 三重県リバウンド阻止重点期間)”, sa wikang Japanese lamang, sa buong  ang lalawigan.

Hiniling ng mga awtoridad ang kooperasyon ng lahat.

Sa lahat ng mga residente ng Mie Prefecture

 1. Kapag lalabas, iwasan ang matao na lugar at busy na mga oras.
 2. Huwag pumunta sa mga rehiyon sa labas ng prefecture kung saan tumataas ang mga kaso (maliban kung sakaling matindi ang pangangailangan).
 3. Huwag kumain kasama ng maraming tao at ng mahabang oras, kahit sa mga barbecue, camping at iba pang mga panlabas na aktibidad.
 4. Kapag masama ng iyong pakiramdam, iwasang umalis sa bahay at iwasang makipag-ugnayan sa ibang tao, gumamit ng magkakahiwalay na silid at magsuot ng facemask sa loob ng iyong bahay. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ospital sa lalong madaling panahon.
 5. Gumamit ng Go To Eat meal ticket para sa pag-takeout delivery.

Para sa lahat ng mga negosyo

 1. Isara ang restaurant ng 8pm. Ang restaurant na may “Anshin Mieria” ay maaaring makatanggap ng mas maluwag na panukala at maaaring magbukas hanggang 9 pm.
 2. Lahat ng mga restaurant ay dapat gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat.
 3. Sa mga entertainment facilities, kailangang pagbawalan na makapasok ang mga taong ayaw sumunod sa mga hakbang sa pag-iingat (pagsuot ng facemask, pag disinfect ng mga kamay, atbp.).
 4. Kumuha ng “Anshin Mieria”, isang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at safety facility ng Mie Prefecture, upang paigtingin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa mga restaurant at tourist facilities.

Consultation desks

 • Kung nagkakaproblema ka dahil sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nahihirapan ka sa pagkuha ng reservations para sa vaccination:

Tumawag sa Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line for Foreigners (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol as side effects ng coronavirus vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.

Mula Oktubre 1, 2021, magiging mandatory na ang pagkuha ng bicycle liability insurance

2021/10/04 Lunes Anunsyo, Coronavirus

2021年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されます

Upang maibigay ang proteksyon sa mga biktima ng mga aksidente sa bisikleta at mapagaan ang pasanin sa bayarin sa mga indibidwal na itinuring na mananagot na magbayad ng mga pinsala ng aksidente, ang Mie Prefecture ay gagawing mandatory ang pagkuha ng bicycle liability insurance (Mieken Koutsu Anzen Jorei  三重県交通安全条例 para sa mga gumagamit ng bisikleta:

 1. Pagkuha ng personal bicycle liability insurance, etc. (Jitensha Songai Baisho Sekinin Hoken – 自転車損害賠償責任保険)
 2. Pagkumpirma ng pagkuha sa civil liability insurance para sa mg bisikleta.

Araw ng pagpapatupad (Articles 25 at 26 ng Ordinansa)

October 1, 2021 (Reiwa 3)

Target person

 1. Pagkuha ng personal bicycle liability insurance (Article 25 ng Ordinansa)

(A) Bicycle driver (maliban sa minors)

(B) Mga magulang (kapag ang nasa kustodiya na minor ay nagbibisikleta)

(C) Bicycle users

(D) Bicycle lending company

 1. Pagkumpirma ng pagbili ng bicycle liability insurance, etc. (Article 26 ng Ordinansa)

(A) Bicycle retailers

(B) Bicycle lending company

Q&A tungkol sa bicycle liability insurance (Articles 25 at 26), sa wikang Japanese lamang.

https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500130.htm

Mga kumpanya na nag-aalok ng liability insurance for bicycles (sa wikang Japanese lamang)

https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500118.htm

Mie Info Feature: “Itinatag ang regulasyon sa kaligtasan ng trapiko sa Mie”

https://mieinfo.com/informacoes/diversos/mie-koutsu-anzen/index.html

Makipag-ugnayan sa

Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi/Koutsu Anzen-ka Koutsu Anzen-han

〒514-8570 Tsu-shi Koumei-chi 13

TEL: 059-224-2410