“Mie Treasure Market Free Shipping Campaign”

「三重のお宝マーケット 送料無料キャンペーン」実施中です!


Isang magandang pagkakataon upang makabili ng mga produkto mula sa mga negosyo ng Mie Prefecture sa napaka-murang presyo!

Dahil sa coronavirus pandemic, ang mga aktibidad sa ekonomiya ay halos hindi na dumadaloy.  Dahil sa pagkansela ng mga events at pagbagsak ng mga bilang ng turista, nawalan ng pwesto ang kanilang mga produktong buong puso nilang ginagawa at ipinamamahagi sa mga dealers ng Mie.

Noong Mayo 2021, ang online shopping portal site para sa mga produkto ng Mie,  “All Mie! Zenryoku Shien Saito – Mie no Otakara Market” (オール三重!全力応援サイト『三重のお宝マーケット』), ay nilikha upang mapalakas ang mga benta at pamamahagi ng mga produkto sa Mie.

Para sa mga hindi makabalik sa Mie o nais na maglakbay sa rehiyon, ngunit hindi posible, may mga hanay ng mga produkto ang Mie na tiyak magugustuhan ninyo.

Hanggang Setyembre 23, 2021, ang site ay mayroong  libreng campaign para sa delivery.  Kunin ang pagkakataong ito upang magamit, regaluhan at masiyahan sa mga produkto ng Mie, at suportahan ang mga lokal na mga producers.

 1. Free shipping campaign period

Agosto 9 (Lunes) hanggang Setyembre 23, 2021 (Huwebes)

 1. Mga produkto na may Free shipping

Upang makita ang mga espesyal na hanay ng kampanya, bisitahin ang espesyal na pahina sa website ng “Mie no Otakara Market”  i-click dito.

Sa panahon ng campaign period, maraming mga produkto ang maidaragdag sa promosyon.

Makipag-ugnayan sa

Mie-ken Koyo Keizai-bu Mieken Eigyo Honbu Tanto-ka Eigyo Suishin-han (三重県 雇用経済部 三重県営業本部担当課 営業推進班)

TEL: 059-224-2386 (sa wikang Japanese lamang)

Ang State of Emergency Alert ay Inanunsyo sa Mie Prefecture (Agosto 27 hanggang Setyembre 12, 2021)

三重県に緊急事態宣言が発令されました(2021年8月27日~9月12日)

Mula noong kalagitnaan ng Agosto, kasama ang mabilisang pagtaas ng mga taong nahawahan ng coronavirus sa lalawigan ng Mie, naglabas ang gobyerno ng “State of Emergency Alert”.  Dahil dito, nilikha ng lalawigan ng Mie ang “Mie Prefecture State of Emergency Measures” (Mieken Kinkyu Jitai Sochi – 三重県緊急事態措置), sa wikang Japanese lamang.

Ang bilang ng mga taong nagdurusa sa mga sintomas ng virus ay dumarami din.  Dapat natin bigyan ng importansiya ang katatagan ng ating medical care provision system.  Upang maprotektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, mga kaibigan, katrabaho at lahat ng residente, sundin ang mga sumusunod na puntos hanggang Setyembre 12.

1 – Sa lahat ng mga residente

 1. Iwasang lumbas ng inyong bahay (maliban na lamang kung kinakailangan).
 2. Huwag lumabas ng prefecture (maliban na lamang kung kinakailangan).
 3. Kung sakaling kailangan mong lumabas, sumama sa ilan lamang na tao at iwasan ang masikip na lugar at abalang oras.
 4. Iwasang kumain kasama ng maraming tao sa mahabang oras kahit na nasa labas. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat kahit na kumain ng maikling horas at kasama ang konting tao.
 5. Kung maaari, subukang magtrabaho sa bahay (work from home).
 6. Kung sa tingin mo ay masama ang iyong pakiramdam, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, gumamit ng isang hiwalay na silid mula sa mga miyembro ng iyong pamilya sa loob ng bahay at magsuot ng face mask. Kumuha agad ng appointment sa isang malapit na ospital sa lalong madaling panahon.
 7. Gumamit ng “Go To Eat” ticket sa pagkain para sa take-out at delivery.
 8. Kapag kumakain at umiinom kasama ng mga taong hindi mo karaniwang nakakasama, magsuot ng facemask habang nakikipag-usap.

 2- Sa lahat ng mga negosyo

 1. Hiniling ng prefecture na ang mga restaurants (maliban sa delivery at take-out) na nag-aalok ng mga alak o serbisyo sa karaoke na pansamantalang mag-sara.
 2. Hiniling ng prefecture sa mga restaurant (maliban sa delivery at take-out) na hindi nag-aalok ng alak at karaoke upang magsara sa ganap na 8:00pm.
 3. Kailangang gumawa ng mga kinakailangang hakbang ang mga restaurant upang maiwasan ang impeksyon.
 4. Sa malakihang commercial complex, ayusin ang pagpasok ng mga bisita upang maiwasan ang pagsikip sa mga lugar ng pagbebenta.

* Kung ang mga item 9, 10, 11 at 12 ay hindi sinusunod nang hindi nagbibigay ng isang makatuwirang dahilan, maaaring maglabas ang gobyerno ng mga orders o parusa.

 1. Ang mga negosyo ay dapat magbigay ng detalyadong impormasyon sa mga empleyado tungkol sa mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon, lalo na ang mga mas batang empleyado na madalas na pumunta sa city hall.
 2. Sa mga institusyong mas mataas na antas ng edukasyon, ipaalam sa mga mag-aaral ang tungkol sa mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon, kabilang ang tmang gawi sa labas ng paaralan.
 3. Huwag mag serve ng mga inuming nakalalasing o karaoke at magsara sa ganap na 8 ng gabi sa mga pasilidad ng aliwan.
 4. Gumamit ng masinsinang paggamit ng “Anshin Mieria”, sistema ng sertipikasyon ng hospitality at safety facility ng Mie Prefecture, upang paigtingin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa mga restaurant at pasilidad ng turista.

Consultation desks

 • Kung nagkakaranas ng problema dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nahihirapang makakuha ng reservation sa vaccine:

Tumawag sa Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Dayuhan (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.