Mga Priyoridad na Hakbang upang Maiwasan ang Pagkalat ng Impeksyon sa Mie Prefecture (Agosto 20 hanggang Setyembre 12, 2021)

三重県まん延防止等重点措置(2021年8月20日~9月12日)

2021/08/23 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Mula noong Agosto, ang bilang ng mga bagong nahawaang tao ay mabilis na tumaas, at ang bilang ay dumarami pa rin. Upang ma-secure ang sistemang pagbibigay ng pangangalagang medikal at maprotektahan ang mga buhay, ang “Mga Priyoridad na Hakbang upang Maiwasan ang Pagkalat ng Impeksyon” (Man’en Boshi-to Juten Sochi – まん延防止等重点措置), will be ay ipapatupad sa Mie Prefecture mula Agosto Ika-20. Upang maprotektahan ang iyong buhay at kalusugan, mangyaring gawin ang sumusunod hanggang Setyembre 12.

1 – Para sa lahat ng mga residente

 1. Iwasang lumabas ng iyong bahay (maliban na laman kung kinakailangan).
 2. Huwag lumabas ng prefecture (maliban na lamang kung kinakailangan).
 3. Kapag masama ang iyong pakiramdam, iwasang makipag-ugnayan sa ibang tao, gumamit ng hiwalay na silid mula sa mga miyembro ng iyong pamilya sa loob ng bahay at magsuot ng face mask. Magpa-appointment sa isang malapit na ospital sa lalong madaling panahon.
 4. Iwasang pumunta sa mga restaurant pagkatapos ng 8pm.
 5. Iwasang kumain kasama ng maraming tao ng mahabang horas kahit na sa labas.
 6. Gumamit ng “Go To Eat” ticket sa pagkain para sa take out at delivery.
 7. Kapag kumakain at umiinom kasama ang mga taong hindi mo karaniwang nakakahalubilo, magsuot ng facemask habang nakikipag-usap.

2 – Para sa lahat ng mga negosyo

 1. Isara ang iyong restaurant ng 8pm.
 2. Huwag gumamit ng mga karaoke system sa mga restaurant.
 3. Gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iingat dahil maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa restaurant.
 4. Paikliin ang oras ng pagpapatakbo ng mga sports center, teatro, mga amusement facilities at mga tindahan na may higit sa 1,000m² sa lugar, magsara ng 8:00 ng gabi.
 5. Bawasan ang bilang ng mga empleyado sa loob ng mga tanggapan ng 70% sa pamamagitan ng pagtataguyod ng work-from- home.
 6. Ipaliwanag ang mga hakbang sa pag-iingat sa mga empleyado sa tanggapan.
 7. Unahin ang paggamit ng “Anshin Mieria”, ang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at safety na pasilidad ng Mie, upang paigtingin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa mga restaurant at tourist facilities.

3 – Hinihiling ng gobyerno ang lahat ng mga negosyante sa mga rehiyon kung saan mas mahigpit ang mga hakbang as pag-iingat (Kuwana, Inabe, Kisozaki, Toin, Yokkaichi, Komono, Asahi, Kawagoe, Suzuka, Kameyama, Tsu, Matsusaka, Taki, Meiwa, Odai, Nabari, Iga) upang sundin ang pangunahin na mga item no. 8 hanggang sa no. 13.

 1. Huwag magserve ng mga inuming nakalalasing sa mga restaurant.

* Kung ang mga item 8, 9, 10 at 15 ay hindi sinunod nang hindi nagbibigay ng isang makatuwirang dahilan, maaaring maglabas ang gobyerno ng mga order o parusa.

Consultation desks

 • Kung nagkakaranas ng problema dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nahihirapang makakuha ng reservation sa vaccine:

Tumawag sa Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Dayuhan (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapg may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.

Mensahe Galing sa mga Gobernador ng Aichi, Gifu at Mie Prefecture (August 12, 2021)

2021/08/23 Lunes Anunsyo, Coronavirus

愛知県知事、岐阜県知事、三重県知事からのメッセージ(2021年8月12日)
~県境を越える移動はしないでください~

Huwag bumiyahe sa ibang prefecture!

Noong Agosto, ang pinakamataas na bilang ng mga nahawaang tao ay nakumpirma sa Mie at Aichi prefecture.  Ang bilang ng mga nahawahan ay mabilis din na tumataas sa Gifu prefecture.  Sa gitna ng pagkalat ng labis na nakakahawang delta variant, ang bilang ng mga nahawahan na may history ng paglalakbay sa iba mga prefecture dahil sa turismo, trabaho, pag-uwi sa probinsya at iba pang mga kadahilanan ay dumarami.

Hinihimok ng mga gobernador ang bawat isa na iwasan ang paglalakbay sa labas ng prefecture upang “bawasan ang daloy ng mga tao” at “masusing pagpipigil ng sarili sa paglalakbay sa mga prefectural borders”.

Para sa lahat ng mga residente ng prefecture

Huwag lumabas sa prefecture kung hindi naman kinakailangang tulad ng pag tour, pag-uwi as kanilang probinsya at iba pang mga kadahilanan.  Lalo na sa mga rehiyon na nasa ilalim ng estado ng emergency alert o nagpapatupad ng isang mahigpit na hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.

Suriing muli ang pangunahing impormasyon tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon (lugar na may maayos na ventilation,maayopag suot ng face mask, paghuhugas at pagdidisimpekta ng mga daliri at kamay, pagpapanatili ng social distancing, pag-aalaga ng iyong kalusugan, atbp.)

Huwag kumain o uminom kasama ang mga taong hindi mo karaniwang nakakahalubilo.  Iwasan ang mga pagkain, pagpupulong at iba pang mga social gathering sa pagitan ng mga kamag-anak.

Mataas ang peligro ng kontaminasyon, kaya huwag mag barbecue at mag inuman kahit na sa labaspa ito ginaganap.

Sa lahat ng mga negosyo

Pag-aralan muna kung kinakailangan ba talagang mag business trip sa labas ng prefecture at subukang mag meeting nalang online at iba pang mga hakbang.

Kung talagang kinakailangang a trabaho ang maglakbay, iwasan ang mataong lugar, kumain kasama ng ibang mga tao at iba pang mga sitwasyon na maaaring madagdagan ang panganib ng impeksyon.

Pinagsamang mensahe mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie (sa wikang Japanese lamang).