Ikalawang Edisyon para sa Pag-promote ng Leisure Experiences sa Mie Prefecture 2023 “Mie no Aso Can ‘22 (dai-3 dan)”

遊び体験利用促進キャンペーン「みえのあそキャン22(第3弾)」を実施します

2022/12/19 Lunes Anunsyo, Coronavirus

Ang “Mie no Aso Cam ’22 (Dai 2-dan”), ay isang kampanya para sa mga residente ng prefecture na magsaya sa abot-kayang presyo sa mga karanasan sa paglilibang sa mga lugar na inilarawan sa reservation site na “Asobyu” na nagsimula noong Setyembre 22,  2022 (Huwebes).

Campaign period

Nobyembre 22 (Huwebes) hanggang Nobyembre 30, 2022 (Miyerkules)

Contents

 1. Pamamahagi ng mga half-price coupons para sa leisure experiences sa booking site na “Asobyu!”

May 331 na leisure plans na available sa Mie.

 1. “#Mijumaru to Mie de Asobo” (makaranas ng paglilibang kasama si Oshawott “Mijumaru” sa Mie) – Prefectural Excursion Gift Campaign

Kabilang sa 5 lugar ng Mie (Hokusei, Chunansei, Ise Shima, Iga, Higashi Kishu), kung gagamitin mo ang discount coupon para sa 2 o higit pang mga lugar, mapapabilang ka sa 100-person raffle draw ng isang Oshawott photo book.

 1. “#Mijumaru to Mie de Asobo” (Makipaglaro kasama si Oshawott in Mie) – Instagram Campaign

Kumuha ng larawan kasama ang plush doll na nasa mga kalahok na lokasyon ng kaganapan, i-post ito sa Instagram na may hashtag sa Japanese na  (#ミジュマルとみえで遊ぼう#体験施設名) “#MijuMarutoMiedeAsobo at #Nameofthe PlaceYouVisited” upang lumahok sa raffle draw ng mga produkto ng Mie sa pakikipagtulungan ng Oshawott para sa 30 katao.

Para sa iba pang detalye, i- click dito upang makita ang flyer o tignan ang website: https://brand.asoview.com/mieasobi/

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Asobyu Kabushiki Gaisha (アソビュー株式会社)

TEL: 050-3537-8949

Contact Form: https://www.asoview.com/brand/contactsupport/

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pocket Monster, Pokémon, ポケットモンスター・ポケモン are registered trademarks of Nentendo, Creatures Inc.  and GAME FREAK inc.

Anunsyo para sa vaccine laban sa Covid-19 para sa mga Bata sa pagitan ng 5 taon hanggang 11 taong gulang

2022/12/19 Lunes Anunsyo, Coronavirus

5歳から11歳の子どもへの新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

Vaccination period

Pebrero 21, 2023 hanggang Marso 31, 2023 (scheduled)

* Kung gusto mong matanggap ang unang pagbabakuna (ika-1, ika-2 at ika-3 na dosis) sa panahong ito, sa prinsipyo, kakailanganin mong matanggap ang iyong unang pagbabakuna bago ang Enero 13, 2023.

Mga target na tao

Mga bata mula 5 taong hanggang 11 taong gulang

*Mula sa araw bago ang ika-5 na kaarawan hanggang dalawang araw bago ang ika-12 na kaarawan

Klase ng vaccine, doses, agwat sa pagitan ng mga vaccination at iba pang mga detalye

Ika-1 vaccination

(1st at 2nd doses)

Karagdagang vaccination

(3rd dose)

Vaccine Pfizer (para sa mga batang 5-11 years) Pfizer (para sa mga batang 5-11 years)
Doses 2 doses 1 dose
Pagitan ng vaccinations 3 weeks overall Mga 5 months pagkatapos ng second dose
Edad ng makakatanggap ng vaccine Mga bata sa pagitan ng 5 at 11 years old sa ika first dose Mga bata sa pagitan ng 5 at 11 years old sa ika third dose

Vaccination sites

Maaari kang magpa vaccine sa isang institusyong medikal o sa vaccination sites ng munisipyo kung saan ka nakatira.

*Para sa impormasyon tungkol sa mga institusyong medikal at mga lugar ng vaccination sa iyong munisipalidad, makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo.

i-click dito upang ma-access ang mga link sa website ng bawat munisipalidad

Mga dokumentong dadalhin sa araw ng vaccination

 1. Mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan (my number card, health insurance card, atbp.)
 2. Mga nilalaman ng sobre na ipinadala ng munisipyo sa iyong mailbox. Ang vaccination card (sesshuken – 接種券) at ang medical examination form (yoshinhyo – 予診票) ay ipinadala sa sobre.
 3. Maternal and Child Health Handbook (Boshi Kenko Techo – 母子健康手帳), kung meron

 Tungkol sa araw ng vaccination

 • Ang bata ay dapat na may kasamang tagapag-alaga (mga magulang o legal na guardian) na maaaring dumalo para sa pagsusuri at pagbabakuna. Kung hindi kayang samahan ng tagapag-alaga ang bata, maaaring samahan siya ng isang miyembro ng pamilya o ibang tao na nakakaalam ng kalagayan ng kalusugan ng bata nang may pahintulot mula sa tagapag-alaga (sa ilang mga kaso, kailangang magpakita ng power of attorney).
 • Sa araw ng pagbabakuna, ipasuot as bata ang damit na madaling ipakita ang mga balikat o hita.  Ang mga batang wala pang 1 taong gulang ay dapat mabakunahan sa hita.
 • Kung mayroon kang lagnat na 37.5 degrees o mas mataas, o kung masama ang pakiramdam, hindi ka maaaring magpa bakuna.  Mangyaring makipag-ugnayan as vaccination site upang kanselahin ang iyong reservation.

 Ibang pang detalye

 • Hindi na kailangang magbukas ng agwat sa pagitan ng bakuna sa influenza at bakuna sa covid.
 • Bilang pangkalahatang tuntunin, kung mabakunahan ka laban sa mga sakit maliban sa trangkaso, kailangan mong maglaan ng 13 araw o higit pa para sa pagbabakuna ng coronavirus.
 • Maaari kang mabakunahan nang libre.

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vaccine Sesshu Hotline

059-224-2825

 Consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa bakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Linya ng Konsultasyon sa Bakuna ng Coronavirus para sa mga Dayuhang Mie” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  Kung ikaw ay nahihirapan dahil sa coronavirus:

  Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie Prefecture

TEL: 080-3300-8077

Mga oras ng pagbubukas: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga support language: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese