Tungkol sa Coronavirus Mutations

新型コロナウイルスの変異について

2021/06/18 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

Karaniwang unti-unting nagmu-mutate ang mga virus habang dumarami at kumakalat.  Ang pangunahing istraktura ng coronavirus ay pinaniniwalaang nagmu-mutate sa isang rate ng halos isang site sa loob ng dalawang linggo.  Sa kasalukuyan, ang mga bagong mutant strain ay nakumpirma sa buong mundo.

Ayon sa mga dalubhasa, iminungkahi na ang B.1.1.7 strain (alpha strain) at ang B.1.617 strain (delta strain) ay maaaring mas nakakahawa kaysa sa mga unang strain ng virus.

Anuman ang mutant strain ay dapat nating ipagpatuloy ang paggawa ng mga hakbang upang labanan ang coronavirus tulad ng pag-iwas sa masikip, sarado at walang maayos na ventilation na mga lugar, bilang karagdagan sa 5 sitwasyon na nagdaragdag ng panganib (ng kontaminasyon), ang pag suot ng facemask, paghuhugas ng kamay, atbp.  ay nananatiling mabisa.  Hinihiling ng gobyerno ng Mie ang kooperasyon ng mamamayan sa pag-iwas sa virus.

Tingnan ang “5 mga sitwasyon” na nagdaragdag ng peligro ng impeksyon ng coronavirus sa ibaba.

  1. Mga party kung saan maraming tao ang magkakasamang umiinom at kumain, atbp.
  2. Pag-inom ng alak o pagkain kasama ang maraming tao ng mahabang panahon
  3. Nakikipag-chat nang hindi nagsusuot ng mask
  4. Magkasama na nakatira sa masikip na bahay
  5. Mga pagbabago sa lokasyon

Tungkol sa Coronavirus Vaccine

2021/06/18 Biyernes Anunsyo, Coronavirus

新型コロナワクチンについて

Kahit sa Japan, ang mga pagkakataong makatanggap ng bakunang coronavirus ay dumarami.  Sa materyal na ito, maaari mong makita ang mga impormasyong tungkol sa vaccine.

Tungkol sa pagiging epektibo ng vaccine

Ang vaccine ay may pang-iwas na epekto laban sa coronavirus.  Ang isang tao na nakatanggap ng bakuna ay mas malayong mahawahan ng coronavirus kaysa sa isang tao na hindi nabakunahan.  Ang pagiging epektibo ng vaccine ay naiulat na 95%.

Tungkol sa kaligtasan ng bakuna

Mayroong mga ulat ng mga tao na nagkaroon ng iba’t ibang mga pisikal na reaksyon pagkatapos ng pagbabakuna.

Mahigit sa 50% ng mga taong nakatanggap ng bakuna ay may naramdamang sakit sa nabakunahang bahagi, pagkapagod, sakit ng ulo, atbp.

Mahigit sa 10% ng mga tao ang may sakit na naramdaman sa tiyan, panginginig, pagtatae, lagnat, atbp.

Karamihan sa mga sintomas ay nawawala sa loob ng ilang araw.

Mayroong mga ulat ng mga taong nagkaroon ng anaphylaxis (pagpapakita ng mga reaksiyong alerhiya) pagkatapos ng pagbabakuna.  Sa mga institusyong medikal at mga lugar ng pagbabakuna, may mga gamot na magagamit para sa paggamot ng anaphylaxis.

Pinagmulan: “11 Kaalaman sa Kasalukuyang Coronavirus Infection” (Shingata Coronavirus Kansen-sho no Ima ni Kansuru 11 no Chishiki – 新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感染 症 の “い ま” に 関 す る 11 の 知識) mula sa Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW  )

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais na mag-iskedyul ng  appointment, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.

“Linya ng Konsultasyon para sa Coronavirus Vaccine sa Mie para sa mga Dayuhan” (Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial – み え 外国人 コ ロ ナ ワ ク チ ン 相 談 ダ イ ア ル)

Numero ng telepono: 080-3123-9173

Ang mga wikang serbisyo ay sa Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Indonesian, Nepali, Filipino, Thai, Portuguese at Spanish